“JÖTTEK A HOMÁLYBÓL”

Az idézet (a címben felhívott) egyébként a nyomorult „nemere istván”: Magyarország története – 989 év krónikája az államalapítástól a XX. század végéig c. undormányából való, amiben kifejti, hogy semmi közünk Atilához (ETELE- UTULU), sem a hunokhoz, sem a Csodaszarvashoz, sem Hunorhoz és Magorhoz. Szerinte Atila minden fiát, az utolsó szálig… tovább olvasom …

DICSŐSÉGES NAGYURAK…

Dicsőséges nagyurak, hátHogy vagytok?Viszket-e ugy egy kicsit aNyakatok?Uj divatu nyakravalóKészül mostSzámotokra… nem cifra, deJó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünkTiteket,Hogy irántunk emberiekLegyetek,Vegyetek be az emberekSorába…Rimánkodott a szegény nép,S hiába. Állatoknak tartottátokA népet;Hát ha most mint állat fizetTinéktek?Ha megrohan, mint vadállatBennetek,S körmét, fogát véretekkelFesti meg? Ki a síkra a kunyhókbólMiljomok!Kaszát, ásót, vasvillákatFogjatok!Az alkalom… tovább olvasom …

ALGORITMUSOK ÉS PROGRAMOZÁS

Azonban a harcosainktól való félelmük meg sem közelítette azt a rettegést, ami akkor költözött a sötét szívükbe, amikor hét csendes magyar táltos némán körbeülte egy éjjelen a tüzet, és megszabták a világ rendjét az elkövetkezendő évekre. Ez is egy „algoritmus” volt. tovább olvasom …

„RAGYOGOK, MINT A FEKETE SZUROK”

Az emberiség egész történelme úgy van beállítva, mintha egy folyamatosan felfelé ívelő fejlődést szolgálna. Mintha minden a legjobb irányba menne. De hogyan lehetne ez a helyes irány, ha a vége az őrület, az elbutulás, az emberi mivoltunkból való kivetkőzés lesz, ahol már lassan nem csak az emberiség, hanem maga a Földi élet is végveszélybe kerül? tovább olvasom …

NEVESEMBIZTOS

Valamit tudok, ez már szinte bizonyos, valamit tudok, amit ma kevés ember tud: szomorú és félelmetes állapot ez. Ady Endre Sokan megkeresnek, hívnak, vagy kérdeznek. Mások szeretnének irányítani, kijavítani, terelgetni, esetleg csatlakozásra bírni. Én csak egy „fogadós” vagyok. Néha csak egy „nevesembiztos”. Reményik Sándort idézve, sokszor inkább arra vágynék, hogy:… tovább olvasom …

A VELSZI LAKOMA

Lehet, hogy most még „Edward király, angol király büszkén léptet fakó lován, miközben körötte csend amerre ment, és néma tartomány, melyben hű szolgái szét száguldanak, ország-szerin, tova”, de hamarosan eljön az idő, amikor a „király már nyugton nem alhatik”, mert a „fülébe zúgja átkait a velszi lakoma.” tovább olvasom …

BOLDOGASSZONY ANYÁNK

Boldogasszony Anyánk, könnyes a szemed,Mert szenvedni látod szeretett nemzeted.Ne sírj Anyánk, ne hullasd a könnyed,A Te népedre nem csak bajok jönnek! Összefog a magyar a Te szent kedvedért,Hogy ne hullasd a könnyed árva népedért.Boldogasszony Anyánk örvendjen a szíved,Szkíta-magyar véred, míg él, a Te híved! Magyar testvéreim, emeljük fel hangunk,Éledjen lelkünkben… tovább olvasom …

XV. KIEGÉSZÍTŐ SMARAGDTÁBLA

XV. KIEGÉSZÍTŐ SMARAGDTÁBLA

(A Titkok Titka)

Nos, összegyűltetek gyermekeim
hallani a Titkok Titkát,
melyet azért adok át, hogy feltárjátok az Isten-embert,
és az örök élet kulcsa nálatok legyen.
Egyszerű szavakkal szólok most
a feltárt misztériumokról.
Semmi sötétet nem mondok én.
Nyisd ki füled.

Halld és engedelmeskedj szavamnak.
Először a sötétség béklyójáról szólok,
mely téged a földi szférához láncol.
A Sötétség és a Fény egy természetű,
csak látszatra más,
mindkettő egyazon forrásból származik.
A Sötét nem más, mint rendezetlenség,
A Fény pedig Rend.
Az átváltoztatott rendezetlenségből lesz
a Fények Fénye.
Ez, gyermekem, léted célja;
a Sötétség Fénnyé alakítása.
Halld most a Természet misztériumát,
az élet lakhelyéhez,
a földhöz való kapcsolódását.
Tudd meg, hogy lényed hármas,
fizikai, asztrális, és elmebeli, és mindez egyben.
Mindegyik elem további három minőséggel bír;
ez összesen kilenc; ami fent van ugyanaz, mint ami lent van.
A fizikaiban ezek csatornák,
a vér, mely Örvénylő mozgásban áramol,hatva a szívre, hogy verése állandó legyen.
A mágnesesség mely az idegszálakon fut,
elviszi az energiát a sejtekhez és a szövetekhez.
Az Akasha, mely a vékony, de még fizikális
csatornákon áramol, betölti azokat.
Mindhárom egymással összhangban áramlik,
a testre mindegyiknek hatása van.

Ezek alkotják a váz keretet, melyen a finom éter áramlik.
Ezek uralmában rejlik az Élet Titka a testben,
a beavatott saját akarata szerint bánhat velük,
ha dolgát elvégezte, le is mondhat róluk.
Hármas az asztrális természete
közvetítő a fentiek és a lentiek között;
nem fizikai, nem szellemi,
de képes le és fel szállni.
Újra és újra jusson ez eszedbe.
Hármas az elme természete.
Hordozója a Nagy Akaratának
Éltedben az ok és okozat bírálója.
Így alakul a hármas lény,
melyet felülről a négyes irányít.
Az ember hármas természete fölött és mögött
él az igazi Szellem-Én.
Négyes természetű,
fénylik a lét minden síkján,
tizenhárom az egyben ez, a misztikus szám.
Az ember természete alapján a Testvérek feladata a következő:
mindegyik a lét feltárulkozását irányítja,
mindegyik az Egyetlen szószólója.
A földön az ember rabságban él,
földhöz köti a tér-idő köteléke.
Mindegyik bolygó körül rezgő hullám köröz,
és köti az embert a síkhoz, melyben ki kell bontakoznia.
De a szabadulás kulcsa benne rejlik.
Igen, a szabadság legbelül. Ha elszabadítottad éned testedtől,
szállj a földi sík legszélsőbb határához.

Mond a szavakat: DOR-E-UL-LA. (TUR-UL-LU)
Akkor fényed egy időre felemelkedik,
és szabadon átmehetsz a tér határán.
Egy ideig a Nap idejének feléig (6 óra)
szabadon szállhatsz a földi sík határain át,
nézd és ismerd meg, kik mögötted vannak.
Igen, a legmagasabb világokba juthatsz.
Lásd saját lehetséges kibontakozásod magaslatait,
tudd a lélek minden földi jövendőjét.
Testedhez vagy kötve, de erőddel szabad lehetsz.
Ez a titok, mely a rabságot szabadsággal helyettesíti.
Nyugtasd elméd.
Pihenjen tested:
tudatában csak annak légy, hogy a testtől szabad vagy.
Összpontosítsd lényed a vágyakozás céljára.
Gondolj egyre csak arra, hogy szabad leszel.
Gondolj e szavakra: – LA-UM-I-L-GAN –
De csak azokat kik bölcsességem keresik
viszi e hang a kívánt helyre,
ha a test rabságából saját akaratból elszabadulsz.
Halld a legnagyobb Titkot,
hogy az Amenti termeibe hogyan juss be,
és hogyan állj a hallhatatlanok termében az Urak elé.
Feküdj le, hogy tested pihenjen.
Nyugtasd le elméd, hogy gondolat ne zavarjon.
Tiszta legyen szándékod és elméd,
mert csak hibát hibára halmozol.

Lásd az Amentit úgy, ahogy leírtam a táblákon.
Teljes szíveddel kívánj ott lenni.
Állj az Urak elé szellem szemeddel.
Ejtsd ki az erő szavait (csupán elmédben), melyeket átadok
MEKUT-EL-SHAB-ELHALE-ZUR-BENEL-ZABRUTZIN-EFRIM-QUAR-EL.
Nyugtasd elméd és tested.
És biztos lehetsz, hogy lelked hívják majd.
Most odaadom a kulcsot a Shambalához,
ez a hely, hol testvéreim a sötétségben élnek:
a sötétségben, melyet a Nap fénye kitölt –
a Föld sötétjében, de a Szellem világosságában,
irányítóid ők, ha utam véget ér.
Tedd azt testeddel, ahogy meghagytam.
Menj a mélybe rejtett helyre.
Állj a kapu őrzői elé.
Kérj bebocsátást ezekkel a szavakkal:
„Én vagyok a Fény, nincs bennem sötétség.
Megszabadultam a sötétség fogságától.
Nyisd ki a Tizenkettőhöz és az Egyhez vezető utat,
hogy a bölcsesség birodalmába szálljak.”
Ha ellenkeznek, és ezt biztosan megteszik,
parancsolj nekik a következő szavakkal:
„Én vagyok a Fény,
számomra nincs akadály.
Nyissátok ki, parancsolom a Titkok Titkával –
EDOM-EL-AHIM-SABBERT-ZURADOM”
És akkor, ha szavaid a legmagasabb előtt
igaznak bizonyulnak, megnyílnak előtted a sorompók.
Most, elhagylak titeket.
Lemegyek és így fölfelé haladok.
Mennem kell a termekbe.
Nyerjétek meg az utat hozzám gyermekeim,
és legyetek igazi testvéreimmé.
Befejezem most az írást,
és kulcsként hagyom azokra, kik engem követnek,
mert csak nekik lehetek én a kulcs.

/Fordította: Hevesi Mihály, szerkesztette és lektorálta: Bakos Attila/

TURUL

TURUL (NAP-ATYÁNK) Az „Árpád-ház” kifejezést a habsburgok találták ki, hogy elfeledtessék a valódi nevet: TURUL NEMZETSÉG. „István (Vajk) nem tartotta kívánatosnak azt, hogy az ősi Turul (Sólyom) „totemjelvény” vagy nemzetiségi szimbólum, mint „pogány kori hagyomány” szerepeljen, és jó időre tilalmazták e név használatát.” Ősi hagyományaink szerint: Atyánk a Turul, Anyánk… tovább olvasom …