SZAKRÁLIS HIERARCHIA

SZAKRÁLIS, vagyis Szent. Attól Szent, hogy az „Égi Királyság” mintáját követi, NAPATYÁNK – TURUL – és NAPBAÖLTÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONYUNK szándéka szerint. (Ahogy Fent, úgy Lent!) A legmagasabb oldásműveletek egyike, amikor az ember az őskor hieratikus tudását (HAGYOMÁNY) és a megváltás örök tudását (IGAZ HIT = ŐS TUDÁS) összeolvasztja. HIERARCHIA, vagyis megállapított… tovább olvasom …

Magyar Egyesített Nemzetközösség

Az államalapító – mint a magyar király megjelenéséig az őt helyettesítő államelnök – kibocsátotta a rovásírással készült Államalapító Okiratot.
A Magyar Egyesített Nemzetközösség – Magyarok Egyesült Állama (angolul Hungarian United Nation) megalapításra került, az Államalapító Oklevél 14. pontja szerint mint szakrális állam. tovább olvasom …

IBOLYALÁNG AFFIRMÁCIÓK

ÉN VAGYOK az ibolya tűz örök lénye !ÉN VAGYOK a tisztaság, Isten igéje !* * *ÉN VAGYOK az ibolya láng –Világít bennem most . . .ÉN VAGYOK az ibolya láng –E fénnyel ragyogok . . . ÉN VAGYOK az ibolya láng – Teremtő erővel . . .ÉN VAGYOK az ibolya… tovább olvasom …

Nagy a feladatunk …

Toth

… az alábbi piramis minél nagyobb arányú sikeres felemelésével, ott felül, nagyjából az egy ezrelékben, de azt tudtuk már akkor is, mielőtt lejöttünk … Sokan a “kezdeti” csapatunkból, meghátráltak, elestek, hagyták magukat megfélemlíteni és/vagy kilóra felvásárolni… Voltak olyanok is, akik csak megbízásból voltak a csapatunk tagjai. Más, különféle vágyaktól vezérelt… tovább olvasom …

Egy Főnix fel is támadt…

… a Kárpát Hazában, 2018. november 07-én, és ekkor a szakrális magyar állam megalakult. a rovásírással készült Államalapító Oklevél itt látható Az államalapítás előtt már egy évvel, megfelelő háttérrel és alátámasztásokkal dokumentálásra került az aranyfedezetű nemzeti valuta is. A Kárpát Hazában nem először, hiszen az elmúlt évszázadban már kettő aranyfedezetű… tovább olvasom …

Utunk a Sötétség és FÉNY között – egyik oldalról

Magamról: Csak röviden. A materialista életem (az írás szerzője – Nap Fia) utolsó csúcsán jött el hozzám az újra-ébredés. Előtte, 27 évig, a sötétségben éltem. Csak utólag értettem meg, hogy e 27 évem alatt is, valaki mindig súgott, valaki mindig megfogta a kezem, valaki mindig mellettem volt, valaki mindig óvott… tovább olvasom …

Kozmikus Rend

A MI életünk értelme A MI (Nap Gyermekei) életünk értelmét és minden pillanatát kizárólag a Kozmikus Rend vagy másképpen az Univerzum Törvényei határozzák meg. Ha nem akarunk idegen szavakat (pl. Univerzum vagy még inkább Multiverzum) használni itt sem, akkor van erre is egy csoda szép és kifejező magyar szó, a… tovább olvasom …

Vagyok

 • A Világmindenség (Multiverzum) végtelen és benne mindennek a forrása EGY, az Öregisten.
 • Az igazi lényem az Örök, Halhatatlan LÉLEK.
 • Mindig kapcsolatban vagyok a Bölcsességgel, az Erővel, a Szeretettel, az Isteni Életenergiának és Energiának az Erejével, mert EGY vagyok a Teremtés Isteni Erejével.
 • Vagyok, Aki Vagyok
 • Szeretet Vagyok, Békében élek Önmagammal, és a Világmindenség összes teremtett Fénylényével.
 • Tisztelem és elfogadom az Örök Természet Rendjét.
 • Az Öregisten tökéletes gyermekeként megérdemlem a testi, lelki, szellemi és mentális egészséget.
 • Hálásan elfogadom a felém irányuló Végtelen Bőség energiáját, amit tökéletesen működtetek az életemben, valamint gondoskodom az arra rászorulókon.
 • Tisztelem és elfogadom, hogy a Földi ügyek irányítása is az Égi Törvény Örök Rendje szerint történik.
 • Kötelességem az Igazság tanítása.
 • Mindig maradok a Fényben.