REMÉNYIK SÁNDOR: EGY LÉLEK ÁLLT…

Egy lélek állt az Isten közelébe’S az örök napsugárban reszketettÉs fázva félt,Mert érezte, hogy vonzza már a föld,És keserűn kelt ajkán a “miért”,Mikor az Isten intett neki: “Készülj! Valaki ott lenn meg akar születni,Neked szőtték e színes porhüvelyt:Pici kezeket, pici lábakat;És most hiába, le kell szállanod,Öröktől fogva te vagy kiszemelve,Hogy… tovább olvasom …

A szakrális Nő legnagyobb tanítása

A szakrális Nő legnagyobb tanítása, hogy teljességgel át tudja adni magát a Férfinak akit szeret.

Nem feladni magát, hanem átadni magát!

Ez az átadás tudja meghozni a teljes Egységet, amikor a Nő a teljes bizalom és ráhagyatkozás által beleegyezését adja, hogy a Férfi vezessen, mert ezáltal kiegyenlítődik az energia.
A Férfi vezet, a Nő teremt – ez a legmagasabb aspektusa az Isteni Párok összekapcsolódásának.

Közös teremtés, közös létbehívás = az erő megtestesülése = TELJES EGYSÉG = ÖSSZEOLVADÁS.


Szokolai-Lendvai Katalin

TANTRA

A tantra monogám kapcsolatra épít, amelyben a szeretetet, a szerelmet lehet megosztani valakivel a lehető legkiteljesedettebb formában.

A Tantra a hinduizmus több ezer éves filozófiája, aminek a tantrikus szexualitás csupán egy részét képezi. Sokan – tévesen – a tantrikus szexet a nemiség egy ártatlanabb és finomabb formájaként említik, a valóságban a Tantra eszenciája: egy életforma, egy sajátos út, ami az abszolút szeretetről, fejlődésről, az én szabadságáról szól, amiben a szexualitás is az egyén fejlődésének van alárendelve.

Maga a Tantra szó a szanszkrit eredetű tan-ból (kinyújt, kitágít) származik, ami a Tantrában a mindre kiterjedő tudást jelöli.

A Tantra szerint az univerzum olyan akár egy óriás kelme, amibe minden bele van szőve, amiben minden mindennel és mindenkivel összefügg. Emberek, állatok, növények, bolygók, csillagok vagyis az egész univerzum energiája kölcsönhatásban áll egymással, azonban csak az ember képes arra, hogy mélyen és tudatosan érezzen – többek között a szexualitás által.

A tantrikus szeretkezés merőben eltér a nyugati világ szexuális szokásaitól, kultúrájától, mesébe illő, misztikus és varázslatos. A Tantra tanítása szerint férfiak és nők istenek, illetve istennők (Shiva és Shakti, valamint Krishna és Radha) hasonmásai, akik a tantrikus szex révén egyesülnek, ráébrednek isteni mivoltukra, és az istenek mintájára érik el a beteljesülés állapotát.

A hagyományos szexben az embereket egyetlen cél vezeti, az orgazmus elérése, ami nagyon sok esetben a szexuális kielégületlenség, az orgazmusképtelenség forrása. A felek tudatosan irányítják egymást a csúcs felé, célirányosan végzik az előjátékot, választanak pózokat, fogásokat, majd szükségszerűen elélveznek.

Nem úgy a Tantrában, ahol sok esetben nem jön létre orgazmus, de már maga a misztikus együttlét megadja a szexuális kielégülést. A Tantra szerint maga az egyesülés olyan fontos momentum, hogy megtanítja a férfit az ejakuláció nélküli élvezésre, hogy a magömléssel felszabaduló energia a testben maradjon, az a szexuális együttlét forrásává váljon, hogy az együttlét akár órákon át is eltarthasson.

Természetesen a Tantrában is van előjáték – ami minimum egy órán át kell, hogy tartson – és azért elengedhetetlen, hogy a párok ennek segítségével növelhessék energiáikat és figyelmüket a partner felé. A Tantra szerint, amikor a párok egyesülnek, érzik egymás nemét, a férfi átérzi a nő nőiességét, a nő pedig partnere férfiasságát. Mindkét nem magában hordja a másik nemének egy aprócska magját, ami felébreszti az ellentétes nem iránti vonzódást. A taoista bölcsek ezeket az ellentéteket Yin és Yang névvel illetik, amik kölcsönösen kiegészítik egymást, azt azonban meg kell tanulni, hogy ezek miképp kerülhetnek egyensúlyba. Ez történhet a megfelelő partnerrel, de a tantrikus jóga segítségével magában is elérheti az ember, hogy férfi és női energiái kibontakozzanak és egyesüljenek.

Fontos, hogy a tantrikus szeretkezésben csak “itt és most” van, a tudat nem megy vissza a múltba és nem tekint előre a jövőbe. A pár a nemi együttlét kezdetén laza és nyugodt, a nő nem stimulálja csiklóját, hogy a szexuális energiáját hüvelyében tarthassa, behatoláskor a férfi pedig megérezhesse azt. Az egyesüléssel eggyé válik a szexuális vibráció, a szívverés, a légzés, a két test minden egyes sejtje. A felek megtapasztalják az egység, a totális extázis és a határtalanság érzését, kicserélik egymás energiáit, megtapasztalják azt a határtalan szeretetet, ami a szexen túl vár rájuk.

A pároknak kerülniük kell a szemkontaktust, és addig kell összpontosítaniuk a másikra, míg légzésük, szívverésük, testi energiájuk és a tudatuk találkozik. A tantrikus szexben figyelni kell az érzékek működésére, oda kell figyelni arra, amit lát, hall, szagol és bőrön keresztül érez az ember. Aki képes valamennyi érzékszerve által küldött információt egyszerre befogadni, az képes meghallani a test által küldött üzenetet A tantra emlékeztet az ősi tudásra, arra, hogyan kell átadni magunkat valaminek. Az önátadás azonban egyáltalán nem jelent kiszolgáltatottságot. A nő számára sem, hiszen itt mindig ő kezdeményez, ő dönt arról, mit lehet és mit nem, ellenére nem történhet semmi.

A tantrában újra összefonódik szex és szerelem. Talán ez az egésznek a lényege. A puszta testi örömöket bárkivel átélhetjük. Megnyílni sem kell hozzá. A tantra egész mást ígér. Monogám kapcsolatra épít, amelyben a szeretetet, a szerelmet lehet megosztani valakivel a lehető legkiteljesedettebb formában.

A nyugati kultúrában a szexualitás majdhogynem az ösztönök kiélését jelenti. A mindennapokban szokványos a meztelenség látványa, szinte nincs olyan újság, ahol ne próbálnának hatni az ösztöneinkre. Ugyanakkor kisgyermekkorunktól kezdve azt tanuljuk, hogy a nemiség valami állatias dolog, olyasmi, amit szégyellni, titkolni kell. Ezzel az ellentmondással az emberek többsége nem tud mit kezdeni. A vágyakat felgerjesztik, de nincsenek meg a kiélésükhöz vezető utak.

A tantra szerint a szexuális egyesülés az ember egyesülése a világgal, a teremtő erővel, amelynek során maga is teremtő erővé válik. Az egyesülés energiáját arra használja, hogy egyensúlyt teremtsen az ember testében. Ilyenkor megszűnnek a gátlások és leomlik a fal, közös energiaáramlás alakul ki két ember között és ezáltal válik megtapasztalhatóvá az igazi orgazmus.

A tantrában tehát a szex csupán eszköz és nem cél – ez az óriási különbség! Az emberi életben a szexualitás az egyik legerősebb energiaforrás, ennek a módszernek a segítségével megtanulhatjuk ezt az erőt mozgatni, és ez a tudás az egész életünkre befolyással lesz. Kinyílik a világ, finomabb dolgokat fogunk észrevenni, kiteljesedettebb életet fogunk élni, megtanulunk jelen lenni a pillanatban és élvezni annak minden ízét. A tantra alapgondolata, hogy nem a másiktól várjuk az átalakulást, az életünk megoldását, hanem önmagunktól. Megtanít arra, hogyan kerüljünk egyensúlyba önmagunkkal, és ha sikerül elérnünk, hogy szeretjük és elfogadjuk saját magunkat, akkor a másikat is teljes szívvel tudjuk majd szeretni.

A tantrikus állapot eléréséhez szükséges a tiszta környezet, az ápolt test, a hatás fokozására pedig gyújtsunk gyertyát, hallgassunk meditációs zenét vagy égessünk tömjént. A tantrikus előjáték szerves része a tantrikus masszázs, ahol az egyes testrészeket – beleértve az intim területeket is – teljes odaadással és átéléssel masszírozza a partner. Az előjáték része lehet a közös tánc, tusolás és a szeretetről, szerelemről való beszélgetés (kerülve a múlt és jövő idősíkját). Fontos, hogy a két fél egymásra hangolódjon, felvegyék egymás tempóját és megérezzék egymás közelségét.

Mindez azonban csak akkor lehetséges, ha férfi és nő jól érzi magát a saját bőrében, kiegyensúlyozott és nyugodt. Ebben a tantrikus meditáció segít, ami olyan tudatállapotba segíti át az embert, ahol nem számítanak a testi fogyatékosságok, szépséghibák, nincsenek gátlások, elfojtások és minden olyan zavaró tényező kizárhatóvá válik, ami a megszokott szexben eltereli a figyelmet a szeretkezésről.

A tantra a férfi és női energiák tudatos áramoltatása és egyesítése. Eredménye: ugyanaz a megvilágosodás, amelyhez a cölibátusban élő aszkéta is eljut, de ez az út sokkal rövidebb. Az, hogy energiádat társadéval kapcsolod össze, felpörgeti a fejlődésedet. Előfordulhat, hogy egyetlen szeretkezés során is misztikus élményeid lesznek. Szexuális élményed ezen energiák és dimenziók közös megélése lehet, a legszentebb rítus, amit emberrel megoszthatsz.

A tantra azt mondja, a szerelem ott kezdődik, ahol nincs külön én és ő. Amikor szeretkezel, olyan áramkört hozol létre, amelyben kiegészítitek egymás testi-lelki polaritását. A nők a mágneses energiát testesítik meg, amely magához vonzza a férfi elektromos impulzusait. Amikor szeretkezünk, ezek a polaritások kicserélődnek. Ahogy a férfi egyre passzívabb lesz, úgy növekszik a nő dinamizmusa. A tantrában a férfi nagyon keveset mozog. A nő az, aki az energiát gerjeszti, ő a főszereplő. Azután, hogy a szexuális energiát felszították és átváltoztatták, a pár még sokáig fekszik mozdulatlanul. Agyuk lecsendesedik, feloldódnak egymásban és az univerzumban.

A tantra szeretkezés nagyon lassú és ellazult. Más hozzáállást kíván, mint a hagyományos. Rá kell szánni legalább egy órát, de két-három óra az ideális. A szexuális energia ilyen felhasználása tágítja a tudatot, ez valójában egy dinamikus meditáció. Ha képes vagy tudatos maradni szex közben, túlléphetsz a világi dolgokon és az egón. Nem kell semmit bizonyítanod, vagy elvárásoknak megfelelned. A felemelkedés mást jelent a férfi, mást a nő számára. A nő első élménye a nemi szerveiben szétáradó melegség, és a vágy, hogy közel legyen a partneréhez. Ez az energia váltja ki a férfi felemelkedését.

A tantrában az előjáték egy órát is tarthat, mert olyan érzékeny állapotot kell elérni, amelyben minden sejt remeg az izgalomtól. A férfinak gyengéden kell közeledni a nőhöz, hogy amikor eléri a szívét, kinyissa azt.

A tantrikus hagyományban nagy szerepet játszik az orális szex. A száj és a nyelv sokkal erősebb stimulátor a kéznél. Orgazmus idején a szerepek felcserélődnek: a nő férfibb lesz, a férfi pedig ekkor érzi leginkább saját női energiáját. Először zavarba ejtő lehet számára ez az ismeretlen nőies energia, és elképzelhető, hogy a férfi menekülni szeretne ettől a szokatlan érzéstől, azonban akarnia kell, hogy lényének női oldala is kifejezésre jusson. Így élheti át a dinamikus eksztázist, melynek megtapasztalása minden ember egészsége számára alapvető fontosságú.

Az elme lecsendesítésével lehet igazán a jelenbe kerülni, és ekkor érezhetjük a létező legnagyobb szeretetet.

A tantrának az a küldetése, hogy tudatunkba vésse: a szex az eszköz, amellyel megismerhetjük a szerelmet. Idézz fel egy olyan pillanatot életedből, amikor szabad voltál, és a világ gyönyörűnek tűnt. Ugye milyen tökéletes volt? Pontosan ez történik minden orgazmus alkalmával, és amikor szerelmes vagy.

A tantra azt tanítja, hogy nem szabad kevesebb szerelemmel beérni, mint amennyire a szívünk vágyik.

A tantrikus szeretkezés elsajátítása azoknak ajánlott, akik még nem élték át soha a nemiség csúcsát, vagy csak nehézkesen – netán ritkán – jutnak el a gyönyör állapotába.

A tantrikus szeretkezés egyes mozzanatainak elsajátítása megtanít ellazulni, feloldódni, érezni és önmagunkra figyelni.

A tantrikus szeretkezésben nincs semmiféle nyomás, kényszer, elvárás, a szex nem az orgazmus hajszolásáról szól. Mivel a szex egy szent és tiszta állapot, fontos, hogy egy olyan partnerrel élje át az ember a tantrikus szerezkezés élményét, akit szeret, tisztel és boldogan egyesül vele.

Már láthatjátok, egészen más szintű dolog a Tantra esszenciája,
mint a testi valóság.

Forrás: A Tantra esszenciája (Derita Mnemos)

Amikor két lélek egymást hívja

Amikor két lélek egymást hívja, az univerzum meghallja a suttogást, és összeesküszik, hogy összehozza őket.
A szellem világában a távolság nem probléma és az idő nem akadály.
Két lélek, akik egymásra találtak, és ketten fogják a kezét, az isteni láttatja a mennyországot
A Föld mozdul, hogy utat készítsen a szerelmüknek.

(Daniel Nielsen)

Mese az ikerlelkekről

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két lélek. Ez a két lélek a gyönyörű és végtelen Isteni Mezők országában lakott. Az Isteni Mezők időtlen boldogságában életek már ezer évek óta és nagyon szerették egymást.

Az Isteni Mezők csodálatos vidék! Végestelen végig víz borítja, és a vízben ameddig a szem ellát és azon túl is szebbnél szebb varázslatos lótuszok nőnek, amik soha nem hervadnak el, mindig illatoznak. A lótuszok levelei olyan magasra nőnek, hogy az ember derékig gázolhat benne. A tágas mezőkön nem hallatszik más csak a mennyei zene hangjai és a lótuszerdő susogása.

A két léleknek ez volt az otthona, sokfelé jártak, de igazán itt érezték a legjobban magukat. Gyakran napokig nem szólaltak meg, csak egymást átölelve álltak a virágok között a vízen, hallgatták a mennyei zenét és szívük egyszerre dobbant.

A két lélek boldog volt itt, mert Isten közelsége fénybe vonta őket. Ha pedig kedvük támadt, akkor messzire utaztak, bejárták a Tejutat keresztül-kasul, mindenféle bolygókon kószáltak. Volt ott kietlen, sötét bolygó, kék színű köddel borított bolygó, ahol az orrukig se láttak, volt szelíd és volt félelmetes bolygó is. Bebarangolták a csillagközi ködöket és megcsodálták az ifjú napok születését. Ha pedig nagyon elfáradtak, akkor visszatértek az Isteni Mező országának időtlen nyugalmába. Szabad lelkek voltak!

Történt egy napon, amikor az egyik kirándulásuk alkalmával éppen egy savtó mellett a napnyugtát figyelték, hogy egy jelenésre lettek figyelmesek. Egy szürke köpenyes csuklyás alakot láttak előtűnni a semmiből, aki feléjük tárta a karját. Mivel az alak megjelenése nyugtalansággal töltötte el a szívüket, ezért gyorsan megfordultak és a gondolatnál is sebesebben iramodtak vissza biztonságos otthonuk lótuszerdeje felé.

Igen ám, de amint megérkeztek, észrevették, hogy a csuklyás alak ide is követte őket. Félelem nem volt bennük, mert ők ismerték Istent és sosem féltek, de nem örültek ennek a zavaró tüneménynek. Nem tudták ki ő és mit akar tőlük. Az alak nem szólt hozzájuk egy szót sem, és egyre közelebb jött. Látszott már, hogy teljesen anyagtalan, mintha a szürke köpenye üres lenne.

Az egyik lélek, aki nagy hatalmú lélek volt, megpróbálta elküldeni a köpönyegest, majd amikor nem járt sikerrel, akkor nyitott egy fényörvényt és abba próbálta beledobni. Próbálkozott mindenfélével, hiszen eddig minden démont, és gonosz lelket le tudott győzni. Csodálkozott is, hogy ezzel itt miért nem boldogul. Amikor látta, hogy mindegyik fortélya haszontalan, felhagyott a küzdelemmel, megállt és megszólította:

 • Ki vagy Te, és miért nem tudlak legyőzni, amikor pedig hatalmam van minden démonok és gonosz lelkek felett?
 • Én a Halál vagyok. Nem tudsz legyőzni, mert én semmi vagyok. És most mennetek kell.

A két lélek most sem félt, mert hiszen ők nem féltek soha, de beléjük hasított az a gondolat, hogy most el kell válniuk. Nem tiltakoztak tovább, mert megértették, hogy vissza kell térniük Isten szolgálatába, mégis fájdalmas volt nekik arra gondolni, hogy el kell szakadniuk egymástól.

A Halál megragadta őket és egy fénytölcsérbe taszította mindkettőjüket. A lelkek egymásra néztek, egy másodperc tört része alatt lepergett előttük minden boldog pillanat, amit együtt átéltek, és egyszerre kiáltották az örvény zúgását túlharsogva:

“Megtalállak! Megtalállak! Megtalállak!”

Nem tudtak többet mondani, mert ekkor már lezárult szemük és egyre gyorsulva zuhantak lefelé, mintha egy pókfonálon ereszkedtek volna alá a feledésen keresztül egy másik világba.
Nem tudták elmondani egymásnak, hogy szeretni fogják örökké egymást. Pedig ezt sokszor mondogatták korábban, amikor egy csodálatos helyen jártak, vagy éppen egymás karjaiban pihentek az otthonukban.

Bárcsak örökké tartana!

Csak rajtunk múlik, hogy örökké tartson, ha mi erősen akarjuk, akkor örökké tarthat, mert Isten megengedi nekünk, mert szeret bennünket, és mi híven szolgáljuk.

Isten végtelenül jó és meg is engedte volna nekik, hogy örökre együtt maradjanak, de mégis másként történt, mert ezen a világon vannak dolgok, amik megváltoznak, más dolgok pedig úgy tűnik, hogy nem változnak, de azok is megváltoznak, csak sokkal lassabban, mert egyedül csak Isten örök.

A világnak, ahová kerültek a tulajdonsága a különbözőség, emiatt új ruhát kellett magukra öletniük, és így már nem hasonlítottak annyira egymásra, mint az Isteni Mezők országában.

Az egyik nőnek, a másik férfinak született és elfelejtették az Isteni Mezők boldogságát.

A kisbaba sokat sírt, mert érezte, hogy hiányzik neki valami, de nem tudta volna már megmondani, hogy mi volt az. Kétségbeesett volt, állandóan fázott, ha végre elaludt, akkor pedig visszatalált a lelke az Isteni Mezőkre és nem akart több felébredni. Nem vett levegőt. Ekkor egy erős és szilárd lélek jött el hozzá és megkérte rá, hogy maradjon itt, és ő itt is maradt a Különbözőség hideg világában.

Teltek az évek és a két ember elfelejtette, hogy keresniük kell valamit. A feledés fátyla hullott rájuk, nem találták meg lelkük hangját, nem hallották Isten szavát sem, nem látták a fényt sem.

Hogyan találkoztak mégis? Véletlenek hosszú sorozatának eredményeként, amit tekinthetünk akár Isten hosszadalmas, aprólékos és végtelenül kegyes cselekedetének is.

Megtörtént hát;
addigi választásaik, döntéseik eredménye és jutalmaképpen vezette őket egy útra Isten szerető keze. A két ember beszélgetett vidáman és önfeledten, a két lélek hallgatott. Hirtelen csönd lett és a csöndben a két lélek megszólalt, igazi nevükön szólították egymást, a két ember pedig némán állt, a bőrükön érezték egymás forró leheletét és csöndesen átölelték egymást. A fiú a lányhoz hajolt és megcsókolta. A varázslat pillanatában felragyogott a vörös fény, amely ködként borult rájuk és a lelkek találkozásakor az idő megállt, és a pillanat besűrűsödött a csókban, amint kívül számukra más nem létezett. Elborította őket a rájuk zúduló emlékezés, de amikor a szemüket kinyitották mindent elfeledtek.

Csak egy gondolatuk maradt, amit szinte egyszerre mondtak ki:
“Bárcsak örökké tartana.”
Ezt mondta egymásnak a két ember, és nem tudták akkor, hogy ezek az örök lélek szavai. Nem voltak elég tiszták és fényesek ahhoz, hogy megérthessék az Igazságot és ezt mondhassák:

“Megtaláltalak. Megtaláltalak. Megtaláltalak.”

Lily Water: Dal

az írás innen származik

Lelki béke ereje

Évek óta foglalkoztat a kérdés: valóban kapcsolat van lelkeink közt, s néha a bizonyság, ami erre ráébreszt az az összehangolódás pillanata? A szinkron maga? Érdekes, hogy különböző kultúrákból érkezve, mind ugyanazon gondolatmenettel keressük a kapcsolatot az eredetünk és a végzetünk között.S mind tudjuk, hogy több van a levegőben annál, mint… tovább olvasom …

Kozmikus Rend

A MI életünk értelme A MI (Nap Gyermekei) életünk értelmét és minden pillanatát kizárólag a Kozmikus Rend vagy másképpen az Univerzum Törvényei határozzák meg. Ha nem akarunk idegen szavakat (pl. Univerzum vagy még inkább Multiverzum) használni itt sem, akkor van erre is egy csoda szép és kifejező magyar szó, a… tovább olvasom …

Vagyok

 • A Világmindenség (Multiverzum) végtelen és benne mindennek a forrása EGY, az Öregisten.
 • Az igazi lényem az Örök, Halhatatlan LÉLEK.
 • Mindig kapcsolatban vagyok a Bölcsességgel, az Erővel, a Szeretettel, az Isteni Életenergiának és Energiának az Erejével, mert EGY vagyok a Teremtés Isteni Erejével.
 • Vagyok, Aki Vagyok
 • Szeretet Vagyok, Békében élek Önmagammal, és a Világmindenség összes teremtett Fénylényével.
 • Tisztelem és elfogadom az Örök Természet Rendjét.
 • Az Öregisten tökéletes gyermekeként megérdemlem a testi, lelki, szellemi és mentális egészséget.
 • Hálásan elfogadom a felém irányuló Végtelen Bőség energiáját, amit tökéletesen működtetek az életemben, valamint gondoskodom az arra rászorulókon.
 • Tisztelem és elfogadom, hogy a Földi ügyek irányítása is az Égi Törvény Örök Rendje szerint történik.
 • Kötelességem az Igazság tanítása.
 • Mindig maradok a Fényben.