Bucsecs titka

Régi cikk az Erdély déli részében, a BUCSECS hegységben felfedezett földalatti bázisról, ami több ezer éves és egyedülállóan érintetlen maradt mostanáig.
2003-ban fedezték fel, 2013-tól kezdve Radu Cinamar 7 könyvben számolt be a feltárás részleteiről, amit én végig olvastam, így látom, hogy ez a cikk helyesen beszámol a néhány dologról, de a részleteket csak a könyvekből lehet megtudni (csak románul jelent meg). Mindenesetre az is öröm, hogy magyarra fordították végre ezt a cikket.

a bucsecsi szfinx

Földönkívüli bázis Erdélyben

Ezt a cikket eredetileg 2010 Nov. 30-án közölték le. 2013 májusában javítva újra kiadták.

Rövid bevezető

2003 nyarán a Bucsecs-hegység egyik felderítetlen részén a Román Információs Szolgálat (SRI) titkos egysége, a “Nulladik Osztály” egy korszakalkotó felfedezést tett, amely alapvetően megváltoztathatja az emberiség sorsát.

Az USA kolosszális diplomáciai nyomást gyakorolt a román kormányra, amely a felfedezéseket fel akarta tárni az egész világ számára.

A felfedezések jelentősége elég bonyolulttá kezdett válni az Illuminátus világrenddel való kölcsönhatás következtében, akik módot kerestek az irányítás átvételére mind a felfedezés helyszinét, mind a közös román-amerikai expediciót tekintve.

Cezar Brad, a különös jelenségek szakértője és a román állam részéről a művelet vezetője volt a hőse annak a sokkoló műveletnek, mely a Bucegi hegységben történt. Brad emlékezetes körülmények között találkozott egyszer az Illuminatus vezető képviselőjével, egyszer pedig egy felső Bilderberg taggal.

2003 májusában Cézárt meglátogatta egy nagyon fontos ember. A találkozóra felkérés az SRI-n keresztül érkezett az állam beavatkozásának következtében. Az ember külföldi volt, de jól beszélt románul és az országot is jól ismerte. Az SRI tájékoztatta Cézárt, hogy a látogató egy nagyon fontos szabadkőműves páholy tagja Olaszországból, aki nemes, és nagyon erős pénzügyi befolyással rendelkezik Romániára.Egy különös látogatás a Leghatalmasabb Bilderberg Taggal.

A politikai befolyása is nagyon magas volt, mert át tudta törni az SRI falát a Nulladik Osztály eléréséhez. Cézár nagy nyomást és súlyt érzett ez az ember körül. Egy nehéz, kellemetlen kisugárzás vette körül ezt az embert, mely elfedte az igazi szándékát. Cézár alaposan felkészült a találkozásra, magányos szobában mély meditációban akart megtudni minél többet erről az emberről.

Egy SRI helikopterrel érkezett ez a magas, arrogáns, fekete öltönyös ember. Egy aranyberakásos elefántcsont botja volt. Arca szigorú volt, és a zöld szemeiből szokatlan hűvösség sugárzott. Senior Massini-ként mutatkozott be (valószínűleg nem ez volt az igazi neve). Nagyon magabiztos volt az erejében és olyan ember benyomását keltette, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy parancsokat osztogasson.
Európa és a világ egyik legfontosabb szabadkőműves páholyának a vezetője volt, a Bilderberg Csoporté.

Massini nyiltan kijelentette, hogy az emberek kétfélék, vannak, akiket lehet irányítani és manipulálni (ezek alkotják a többséget), és vannak, akik erényesek és erős személyiségűek. Elmondta, hogy az ő csoportja a legmagasabb szabadkőműves rend része és nagyon érdekelt a tárgyalások eredménye végett.

Massini úr elmagyarázta, hogy a Bilderberg Csoport nem egy szabadkőműves páholy, hanem annál jóval többet jelent. Azt mondta, hogy a páholyok csak “homlokzatok”, és az igazi erő az sokkal magasabb, mint a 33-ik hierarchikus szint. Massini invitálta Cézárt, hogy csatlakozzon a csoporthoz, tudomására juttatva ennek sok előnyét.

Cezar szerint Massini a korát meghazudtolva fizikailag és mentálisan erős volt. Szerencsétlenségére, az ereje egy hatalmas egóban, arroganciában és a többiek feletti felsőbbrendűség érzésében összpontosult

Massini elmondta Cezarnak, hogy a saját politikai befolyását felhasználva kérte személyesen őt (Cézárt), mert lenyűgözte a pszichikus ereje.

III. A Pentagon Ügynök a Műholddal

2002-ben egy, a Pentagon által földfelszini kémkedésre használt, bionikus elven és alakhullámokon működő felfedezett egy különálló egységet a Bucsecs-hegységben. A hegy belsejében lévő üres tér nem volt összhangban a külvilággal, és úgy nézett ki, mintha intelligens lények belülről faragták volna kifelé. Egészen biztosan nem egy barlang volt.

Két fő energetikai blokkot mutatott ki a szatellitfelvétel. A határvonalak nem természetes energiából álltak. Az első olyan volt,mint egy energia-fal, mely meggátolja az alagútba való belépést. A másik egy kupola vagy félgömb alakú volt, és az alagút szemben lévő végén helyezkedett el, közel a hegy közepéhez.

Massini biztos volt, hogy a kupola belsejében valami egészen fontosat fognak felfedezni.

Alapos tudása volt a felfedezés eredetét illetően, és legalább egy elem létezéséről tudott a nagy félgömbterem belsejében. Az alagút és a kupola különös módon azokhoz a kő-formációkhoz volt igazítva, melyek “Bábel” és “ Bucegi szfinx” néven ismertek.

IV. Hasonló formák Irakban

A Pentagon csapat megjegyezte, hogy a félgömb alakú energiagát ugyanolyan frekvencián és formán rezeg, mint a korábban, Bagdadban (Irak) felfedezett csúcstitkos földalatti szerkezet. Röviddel a felfedezés után kitört az iraki háború, és pár hónap után az amerikaiak hozzáférést kaptak a térség legnagyobb titkához, melyről az irakiaknak tudomásuk sem volt.

Massini elmagyarázta Cézárnak, hogy a felfedezésnek köze volt a Föld rejtélyes múltjához és a titkos társaságok történelméhez. Mikor a Pentagon felfigyelt a bagdadi földalatti szerkezet és a Bucegi Hegység alatti szerkezet hasonlóságaira, Massini és a szabadkőműves társa igencsak izgatott lett. Kezdetben szinte pánikoltak. A pánikot az okozta, hogy a most felfedezett szerkezet, mely sokkal nagyobb és összetettebb, mint az iraki volt, Erdély területén fekszik.

(Azt feltételezték, hogy valahol Bucegi Hegység felett egy energiapiramis helyezkedik el, mely a puszta szem számára láthatatlan, és a bolygó valódi történelmét tartalmazza.)

Massini egy, az amerikai hadseregben használt, csúcstechnológiás kemény kőzet fúrására alkalmas fúrógépet hozott. A gép látható erőlködés nélkül, erős plazmasugárral és forgó mágneses mezővel szó szerint megolvasztotta a kőzetet.

V. A Bucsecs-hegység Titkai – 2003 Év

Az első energiakorláttól 60-70 méter mélységre tudtak behatolni és elérték az első járatot, mely olyan volt, mint egy metróalagút. A falai teljesen fényesek voltak. Az alagút végén egy masszív kőkapu állt, melyet egy láthatatlan energiakorlát védett. Az első csapat három embere megpróbálta megérinteni az ajtót és azonnal meghaltak szívleállásban.

Bármely tárgy, melyet amelyet az energiakorláton átdobtak, finom porrá oszlott szét. Két ember a Pentagontól és az USA elnöki tanácsadó érkezett a helyszínre.

A Nagy Járat

A félelmetes energiakorlát mögött, mely három ember halálát okozta, egy szilárd kőkapu állt. Az alagút falán, épp szemben a kapuval, egy 20 cm2-es terület volt, melyen egy felfelé mutató szabályos háromszög állt.

Cézár érezte, hogy valamiféle hasonlóság van az energiakorlát és ő maga között, mint valamiféle kölcsönös szimpátia. Lágyan megérintette az energiafal felszínét, és bizsergést érzett a bőrén. Az energiapajzs teljesen ártalmatlan volt a számára, így előrelépett és átment rajta. Az amerikaiak le voltak döbbenve.

Cezar az energiapajzs vastagságát 2,5 cm-re saccolta.

Megérintette a tér közepén álló háromszögrajzot, és a gigantikus kőajtó csendben balra a falba csúszott. Ez a parancs egyúttal megszüntette az energiapajzsot, lehetőséget adván a nagy terembe való belépésre, melyet később a Nagy Járatnak neveztek el.

Noha nem volt látható fényforrás, a Nagy Járat mégis tökéletesen világos volt.

Az első energiapajzs kikapcsolása után a hatalmas félgömb alakú pajzs a terem másik végében egy magasabb vibrációra váltott és erősebb sugárzást bocsátott ki.

Közelebbről megvizsgálva a Nagy Járatban lévő fal nem természetes eredetűnek tűnt, legalábbis nem teljesen. Olajszínű volt, de zölden és kéken verte vissza a fényt.

Később tesztek kimutatták, hogy a fal anyaga érintésre durva volt, de nem lehetett megkarcolni. Ellenállt minden törési, vágási kísérletnek. Később a tudósok megpróbálták az anyagot elégetni, de titokzatos módon a lángok nem érintették azt.

Amerikai tudósok egyetértettek abban, hogy az anyag szerves és szervetlen anyag titokzatos keveréke. 280 láb magasan a járat egy éles jobbra irányt vett fel. Később egyenesen egy kék, szikrázó fény látszott. A kék fény a járat végén a védő energiaköpeny visszatükröződése volt.

VII. Egy hasonló bázis Irakban

Az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót telefonon tájékoztatták, hogy a bagdadi energiaköpeny hirtelen aktiválódott, és magasabb frekvencián pulzál. A bagdadi energiaköpeny előtt egy hologram jelent meg, mely sorjában leírta az európai kontinenst, utána délkeletre ment, azután bemutatta a Bucegi Hegységet Erdélyből, és végül megmutatta saját helyzetét a bázis folyosóján belül. Nyilvánvaló volt, hogy a két félgömb alakú energiapajzs közvetlen kapcsolatban vannak egymással.

Alapjában véve az iraki bázis lett értesítve a román bázisban lévő emberek jelenlétéről.

A rossz hír az volt, hogy az USA elnöki hivatalát is értesítették. Azok pedig a román diplomáciát. Perceken belül az egész művelet fel volt fedve, és Massini terve kútba esett.

Az USA elnöki hivatala ellenőrzés alá akarta vonni a titkos bázist és az egész műveletet. A román politikusok, akik semmit nem tudtak a folyó titkos műveletről, pánikba estek.

A Pentagon tábornokokat tájékoztatták, hogy Washington sürgős tanácskozást követel.

VIII. CSAT (Legfelsőbb Védelmi Tanács) Szükségtanácskozása

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szükségülése nagy hullámokat kavart a Nulladik Osztály szimpátiáját illetően. A legtöbbjüket megrázta a kapott hír. A CSAT úgy határozott, hogy folytatják a kutatást, de a Nulladik Osztály teljes felügyelete alatt. Leltárt is kellett készíteni a Nagy Járatban talált összes tárgyról.

Bukarestből vegyes parancsok jöttek. Többórás tanácskozást követően arra döntöttek, hogy a felfedezést nyilvánossá teszik az egész világ számára. Néhány CSAT tag vehemensen tiltakozott a döntés miatt.

Románia Hivatalos Nyilatkozata

Amikor az amerikai diplomácia értesült arról, hogy Románia felfedi a felfedezéseket, minden káoszba keveredett. Órákon belül az USA leállította a pénzügyi tranzakciókat Romániával. Románia szükségállapot kihirdetésére készült a Bucegi Hegységben és a fővárosban.

A Bukarestbe érkező amerikai és román hivatalnokok közötti megbeszélések tolmács nélkül zajlottak. Az amerikaiak hevesen, kiabáltak és fenyegetőztek a románokkal.

Vezető tudósok és kutatók lettek meghívva a világ minden tájáról tanulmányok végzésére. De ami a legfontosabb, hogy az emberiség távoli múltjáról és valódi történelméről lebbentették volna fel a fátylat, mely tudvalevőleg hamisítvány, amint Cézár azt tanúsította a Nagy Járatban,

Az USA reakciója azért volt oly brutális, mert a felfedés azonnal meghiúsította volna a világ feletti globális befolyásukat és hatalmukat.

Az USA hivatalos válasza szerint ők nem akartak pánikot kelteni a világban, de azt elfelejtették beismerni, hogy a világ jelenlegi gyötrődése egyenes következménye a szándékos megtévesztésnek és manipulációnak, melyet a szabadkőművesek és más titkos társaságok vezetésével évezredek óta elkövetnek.

Volt a Vatikán részéről is egy beavatkozás (ha azon csodálkoznának, hogyan kapott hírt a Vatikán e felfedezésről, akkor tudniuk kell, hogy ők a világ irányító piramisának tetején állnak, és a vallásos áhítatuk csupán egy felszín).
A pápa bizonyos dokumentumok megszerzését ígérte a pápai titkos archívumokból, melyek Románia számára fontosak voltak

24 órás tárgyalást követően végső megegyezés született az USA és Románia között. A román állam elhalasztotta a felfedezés nyilvánosságra hozatalát, és fokozatosan fedi azokat fel az emberek számára

Secret Projection Room

Alapjában véve a pajzs formálta ezt a kupola alakú termet, legörbített falakkal és plafonnal.

A szoba hátsó részében, 10-12 m-es magasságban végződött a pajzs, ahol is megérintette a szoba kőfalát.

Ezen a falon három hatalmas alagút-lyuk volt látható, egy egyenesen előre, a másik kettő két oldalon szimmetrikusan.

A Nagy Járat váratlanul egy gigantikus auditóriumban végződött, mely 30 m magas volt, és 100 m hosszú.

A vetítőterem ennél kisebb volt, és energiapajzzsal volt védve.

A pajzs felé haladva egy része eltűnt egy ajtó formájában, lehetővé téve az áthaladást.

A pajzs minden külső behatástól megvédte a szobát.

A pajzs a szoba belsejéből nézve tömör volt és fehér-arany színű.

Óriások Asztala

Egy sor óriás kőasztal volt a fal mentél balra és jobbra, 5-5 mindkét oldalon. Az asztalok kb. 2 m magasak voltak.

Az asztalok tetején precíz vésés, különböző jelek és ismeretlen ősi írás és karakterek voltak.

Az írás több, általános szimbólumot is tartalmazott (pl. kör, háromszög).

Több színben fluoreszkálva világított az írás, minden asztalon más színnel.

Pár asztalon különböző tárgyak voltak, melyek műszaki tárgyaknak bizonyultak.

Több tárgyból átlátszó fehér drótok lógtak a földre helyezett fényes, ezüst-szerű háromszög alakú dobozokba.

Közelebbről megvizsgálva a kábelek végtelenül rugalmasak és könnyűek voltak, és egész hosszukban fényesen pulzáltak.

Valahányszor valaki megérintette az asztalt, egy holografikus kivetítődés aktiválódott, egy specifikus tudományterületet bemutatva.

A képek háromdimenziósak voltak, kb. 2,5 m magasak.

A kivetülések automatikusan követték egymást, de egyidejűleg interaktívan az asztalon lévő jelek megérintésének megfelelően.

XII. A Nagy Felfedezés: Holografikus DNS Kombináció Földönkívüli Fajokkal

Az asztalok nagy mérete miatt a tudósok speciális háromlábú állványokat használtak a kényelmes magasság elérésére. Közelebbről megvizsgálva megfigyeltek egy sötét üvegszerű anyagot, mely az asztalok tetejét borította. Az anyag különböző nagy négyzetekre volt osztva, mely egyfajta rácsbeosztást alkotott.

Az egyik asztal a biológia területéről adott információt, növényekről és állatokról vetített ki képeket, melyek közül pár ismeretlen volt a tudósok számára.

Az egyik négyzet megérintésével földönkívüli lények holografikus kivetülése jelent meg, komplex tudományos vizsgálat jelent meg, bemutatván a két faj DNS-jét és azok közötti hasonlóságot.

A diákon függőlegesen idegen nyelven abc volt írva. A diák végén a két faj keresztezése volt bemutatva.

XIII. Valódi Óriások

A Vetítőteremben lévő tárgyak méreteit tekintve az épület alkotói valószínűleg nagyon magas lények lehettek.

XIV. Az Univerzum Könyvtára

A Vetítőteremben részletes információk voltak a különböző területekről, úgymint: fizika, kozmológia, asztronómia, építészet, műszaki tudományok, biológia, genetika, vallás. Emiatt könyvtárhoz hasonlították.

A terem közepén egy pódium-szerű terület volt, mely egy érdekes eszközt tartalmazott.

A tudósok úgy vélték, hogy ez bizonyos agyi területeket aktivált.

Erdély Irányítópult

Mellette volt egy parancspult, különböző geometriai szimbólumokkal, több színben.

Egy holografikus szimuláció magyarázta el a gombok működését. A Kárpátokat mutatta 25 km magasról és utána hatalmas vízmennyiség zúdult az alföldekre.

Majd Erdély, Magyarország és Ukrajna területéről az erdélyi területre érkező vizekből folyók lettek. Majd a Kárpát medence területét tenger öntötte el, és a magas hegyek szigetekként álltak ki a vízből. Utána a víz visszahúzódott.

XVI. A Titokzatos Amfora

Az irányítópult mögött egy kb. háromméteres piedesztál volt, melyen egy titokzatos amfora volt. Lord Massini és a szabadkőműves elit tudott az amfora létezéséről, ez volt a legnagyobb felfedezés.

Az edényben nagyon finom fehér por volt. A tudósok szerint ez ismeretlen kristályszerkezetű egyatomos arany.

Az aranypor ilyen tiszta formában bizonyos sejt- és idegszintű hullámokat és energiacserét stimulál. Ez felgyorsítja a fiatalodás folyamatát. Elméletileg az ember több ezer évig is tudna élni ugyanazon fizikai testben ezen anyag fogyasztásával. Ez megmagyaráz pár hiányzó részt a globális elit rejtett szándékairól és hihetetlen hosszú életével kapcsolatban.

XVII. Bolygónk igazi történelme

Az amfora mögött, a piedesztál közepén volt egy nagy kupola, mely hologramokat vetített ki az emberiség történelméről. Cézár elmagyarázta, hogy az emberiség történelmének 90%-a hamisítvány és Darwin evolúcióelmélete is téves. A történelemben leírt dolgok meg sem történtek, de az úgynevezett mítoszok és legendák szinte mindegyike igaz.

A legtöbb régészeti elmélet hamis. Pl. a dinoszauruszok nem haltak ki 65 millió évvel ezelőtt, és a régi kontinensek, Lemúria és Atlantisz pedig léteztek.

Egy kivetített csillagtérkép mutatta meg a bemutatott események pontos dátumát.

XVIII. Sokkoló Felfedezések

Cézár látta, mi történt az un. Vízözön során, és hogy honnan ered az emberiség, de elhatározta, hogy nem hozza ezt nyilvánosságra, mert ez túl sokkoló lenne.

Hazudtak nekünk és manipuláltak bennünket évezredek óta, és minél közelebb vagyunk az igazsághoz, valaki úgy határoz, hogy még nem vagyunk készek meghallani azt. Ez önző és arrogáns megközelítés. Az emberek ma is és a jövőben is készen állnak. És minél hamarabb lesz felfedve az igazság, annál jobb. Minél több puzzle darabunk van, annál könnyebben fogadjuk el az igazságot és cselekszünk.

Jézus keresztre feszítését is bemutatták. A kivetítés felfedte, hogy a keresztre feszítésnél jelen voltak olyanok is, akik más történelmi periódusból érkeztek.

A hologram bemutatott részleteket pár kivételes karakter spirituális életéből az emberiség távoli történelméről, akikről semmit sem tudunk.

Azokban az időkben a társadalmi és szociális eloszlás teljesen különbözött a maitól.

XIX. A Három Titokzatos Alagút

A feltárt alagutak több ezer mérföld hosszúak és a bolygó három részére vezetnek. A baloldali egy egyiptomi területre vezet.

A jobb oldali alagút egy hasonló, de kisebb szerkezethez vezet a tibeti fennsík alatt. Ennek van három elágazása, az egyik Buzau-ba megy a közel a Kárpát-kanyarhoz. A második a már említett iraki bázishoz vezet. A harmadik pedig a mongóliai Góbi sivatagba.

A Harmadik Alagút – Egy Titkos Világ

A középső alagút volt a legfontosabb mind Massini, mind az USA kormány számára, melyet a nyilvánosság elől szigorú titokban kellett tartani. Ez az alagút hihetetlen mélységbe vezetett, egy valóságos földalatti világba, közel a bolygónk közepéhez (Belső Föld).

Ezt a területet Agartha-nak nevezik, és valószínű ide vezetett a harmadik alagút. Az árnyékelitnek nem érdeke, hogy erről tudomást szerezzenek az emberek.


… a forrás link


másik hasonló írás: itt

hangoskönyv a témában: itt

ALMAECET

Ha hull az alma a fáról. A legjobb idő az almaecet készítéshez.

Nem fogok hosszú mondatokban írni az almaecet jótékony hatásairól.
Tiszta és hiteles információt ad nekünk pl. D. C. Jarvis: Az almaecet és a méz c. könyvében, amit pdf. formátumban megtaláltok az interneten. Azt azért megemlíteném amit D. C. Jarvis nem említ.

Az almaecet kiváló fermentáció kívülről és belülről.
Belsőleg mindenki érzi mikor és mennyit fogyaszthat. A gyenge gyomrúak legjobb, ha zöldséglevesbe, húslevesbe tesznek egy- két evőkanállal.
Salátákra tehetünk sóval mézzel.
Emésztést elősegítő, zsír és mészoldó hatása a legkiemelkedőbb.

Külsőleg is egy CSODA a bőrnek, de inkább a házilag készített, tartósítószer nélkülit használjuk.

Mit tud külsőleg?

 1. Korpás fejbőr esetén hajmosás után a félig megszáradt haj fejbőrrészébe masszírozunk egy keveset.
 2. Lábgombánál az esti szódabikarbónás lábfürdő után almaecetes lábátdörzsöléssel zárjuk a napot.
  Lábgombánál mindig el van savasodva a szervezet, ezért belsőleg húgysavcsökkentésre van szükség, mert a vese tárolja.
  A vese az élethosszért, életenergiáért felel.
  Ilyenkor gyorsabb az öregedés, őszülés, hajhullás, ízületi fájdalmak, csontritkulás, magasabb cukor és koleszterinszint, magas nyomás a szívben és erekben és meszesedések, kinövések jelzik a húgysav emelt szintjét.
 3. Száraz, ráncos bőr esetén, permetező flakon segítségével hetente 2-3x esténként bepermetezzük a testünket és olívaolajban elkevert egy-két csepp levendula illóval vagy geránium illóval fejezzük be a test ránctalanítását.
 4. Hetente egyszer házi almaecettel átkenjük arcbőrünket. A legjobb ránctalanító arcradír.
  A házi gyógykrémek is gyorsabban szívódnak fel, ha a bőrről eltávolítjuk az elhalt hámsejteket.
 5. Hüvelyviszketés, hüvelyfolyás.
  A nők egyik legtöbbször előforduló kilengése.
  Reggel és este (ha nincs tünet) olykor- olykor átkenjük almaecettel a hüvelyudvart.
  Ha van tünetünk, reggel, este és napközben többször is át kell kenni, míg nem múlik a viszketés.
  Klóros medencefürdőzés után kötelező lenne az almaecetes hüvelykezelés.

Készítése:

 • 2-4 literes üveg
 • alma
 • cukor

Az almákat megmossuk, hibás részeit kivágjuk és héjastul, magházastul felvágjuk és félig töltjük az üveget. Kb. 30 dkg cukrot rétegezünk közéje és 35 40 fokos vízzel feltöltjük úgy, hogy kb. 3 cm hely maradjon víz nélkül az üveg szájáig a forrás miatt.
Min. 22 fokos helyiségben napi kevergetés mellett 3-4 napon belül forrni kezd.
Tegyünk alája edényt, ha készülő almaborunk úgy gondolja kicsi neki a hely.

Ha a forrás megszűnik, és a hab barnás színű lesz, átszűrjük.
Az átszűrt levet a megtisztított üvegbe vissza töltjük.
Tetejét papírtörlővel lezárjuk és türelmesen várjuk az ecetesedést.
Ilyenkor ecetágy keletkezik a lé tetején ezzel jelezve, hogy a fermentáció befejeződött és az ecetággyal a természet légteleníti ecetünket.
Ez az idő 1-4 hónap.

Az ecetágyat felhasználhatjuk következő almaecet készítésnél.

Az üveg alján maradt almahússal kádban végig kenhetjük testünket, lábunkat. (Fájós lábunk ereinek elixír).

Az almaecetet üvegekbe töltjük.
Én évjáratot is biggyesztek rájuk.
Minél idősebb az almaecet, annál intenzívebb, kevesebb kell belőle belsőleg.
EGÉSZ-ségetekre! 😊

A húgysav és más belső kilengésekkel kapcsolatos panaszokra (mint pl. pajzsmirigy, ciszták, bélpanaszok, magas vérnyomás, cukor, endometriozis, allergia, daganat, vérkeringés, női és férfi libidó és egyéb testi-lelki tünetek, stb…)

szeretettel:
Heidi Toth Hesse 💝

Miért van sötét energiája az “ámen” szónak?

A köztudatban ez a szó úgy van jelen, hogy a jelentése az, hogy úgy legyen! Ezért senki sem gondolja, hogy ez bármit árthatna, és ráadásul a vallásvezetők gondoskodtak arról, hogy az emberek ezt valahogy Istennel kapcsolják össze. Ezért sokakban hatalmas ellenérzést vált ki amikor valaki megpróbálja felvilágosítani arról, hogy ez egy sötét energiájú szó valójában.

Már sokszor írtam arról, hogy az Univerzumban minden rezgésből és energiából áll. Mindennek van rezgése ami rá jellemző. Minden kézzel fogható dolognak, minden élőlénynek, minden érzelemnek és minden leírt, kigondolt vagy kimondott szónak is!

Minden kimondott szónak akkora ereje van, mint egy varázslatnak, ezért is nagyon fontos mindig megválogatni a szavainkat! Minden szó amit kigondolok és leírok, vagy ha még ki is mondom még inkább hatással van rám és az életemre! pl. ha valaki azt mondogatja állandóan, hogy “de hülye vagyok!” akkor azt fogja tapasztalni, hogy elfelejt, és sokszor nehezen fogja fel a dolgokat, ami amúgy azelőtt nem okozott problémát neki!

Ugyanez a helyzet azzal, hogy “milyen szerencsétlen vagyok!” vagy “nem én lennék, ha nem bénáztam volna el ezt is…” El sem tudjátok képzelni, milyen ártalmasak is ezek a kijelentések, és mekkora minőségi változást jelent az, amikor valakiben ezek tudatosulnak, és elkezd változtatni ezen!

Az “ámen” szónak is van egy rezgése ugyanúgy. Mivel ez egy Ammon nevű Istenségnek a neve többek között, és még más a Sötét oldalhoz kapcsolódó entitásnak is van kapcsolata ezzel a névvel, ezért alapból nem lehet pozitív töltése a szónak!

Másrészről ahogy már többször írtam, a földi vallások – akik rászoktatták az embereket ennek a szónak a használatára – alighanem mindegyikét a Sötét oldal hozta létre annak érdekében, hogy az emberiséget eltávolítsa a Fénytől úgy, hogy ne vegyék ezt észre! Persze rengeteg ember ismerte fel az élete során, hogy valami nagyon nem stimmel azzal a képpel amit a vallások mutatnak Istenről, és kezdett el keresgélni más irányokban, hiszen az ember génjeibe bele van kódolva, hogy keresi a kapcsolatot a Forrással, vagyis az Elsődleges Teremtővel!

Na most amennyiben a vallásokat a Sötét oldal hozta létre, és nem kell messzire menni, csak gondoljunk bele, hogy egyik vallás tagjai gyűlölik a másik vallás tagjait és évtizedeken keresztül háborúztak egymással, miközben emberek millióinak a halálát okozták ezzel! Vagy míg pl. a Pápa a díszes palotájában pöffeszkedett, addig emberek milliói haltak éhen, akik akár minden egyes nap imádkoztak, csakhogy az imájuk végére oda tették azt is, hogy “ámen”. Ez azt jelentette, hogy azzal a lendülettel át is adták a kérésüket a Sötét oldalnak, akik pedig a szenvedésből nyernek energiát! Evidens, hogy míg az emberiség Istent szidta, amiért hagyja, hogy éhezzenek az emberek, és betegség legyen, stb., addig a Sötét oldal meg jól profitált a haragjukból, a fájdalmukból, és a szenvedésükből!

Persze mondhatjuk, hogy mindenkinek meg van a saját sorsfeladata, és akiknek át kell élniük a szenvedést, azok szenvedni is fognak, ez igaz! De ugyanakkor az is igaz, hogy ez nem mentesíti fel azt az állítólagos Isten szolgáját, aki a mások szenvedése felett szemet hunyva ücsörög a trónján és nem tesz semmit! Vagy akik egymás ellen uszítják az emberiséget, és ahelyett, hogy a békére törekednének, még szítják is a tüzet!

Ha belegondolunk alaposan mi a jellemző a magas tudatszintű emberre? Az, hogy elkezdi egy teljesen más perspektívából látni a dolgokat, nem fél, nem ítélkezik és a szívében a szeretet lesz túlsúlyban, a gyűlölet, a harag és az ártó szándék és az önzés pedig számára teljesen idegen fogalmakká válik! Na most ha egy emberben ez ekkora változást idéz elő, akkor el tudjuk-e képzelni, hogy azok a vallásvezetők akik állítólag Istennel közvetlen kapcsolatban állnak, az ő1 energiájához kapcsolódnak, hogy képesek így viselkedni az emberiséggel? Mert mindent a pénz és a hatalom határoz meg, és a politika mindig is szorosan összefüggésben volt a vallással, nem igaz?! És ha így van, akkor ez hova is tartozik valójában? A Fényhez, vagy a Sötétséghez?

Még sokáig ragozhatnám, de igazából aki akarja már ebből is bőven meg fogja érteni, hogy miért állítom, hogy ha ezt a szót használja valaki, az valójában felér egy átokkal, hiszen abból nem öröm és boldogság fog következni, hanem a leginkább kilátástalanság, reménytelenség és bánat.

Tehát ha veled rezonál az írásom, akkor kérlek használd inkább azt, hogy “Úgy legyen!” vagy hogy “Áldás!” vagy “Köszönöm most, és hálás vagyok!” mert ezeknek hatalmas pozitív erejük van, és akár hegyeket is mozgathatsz velük! A Teremtő mindenkit egyformán szeret, és sosem fordul el tőled, még akkor sem, ha az “ámen-t” használod, és nagyon jól tudja, hogy mi van a te szívedben, de a rezgést és az energiát nem fogja módosítani senki kedvéért, ellenben segít abban, hogy az információ mindenkihez eljusson! Az már csak rajtad múlik, hogy be tudod-e fogadni az információt, vagy elutasítod!

forrás: Varázs Angyal

Sárkány – Aranyisten – Napisten

A fehér sárkán szavunk kitörülhetetlen a színképeinkből is. A Sárkányok őrzők, mindig is azok voltak. Ha valamit (bármit akár egy népet is) rábízol egy sárkányra biztosra veheted, hogy mindent megtesz azért, hogy a feladatát teljesítse. Így teremtettek, ez a létük értelme. A Hunok a legendás sárkányt tekintették Tengri, az Ég… tovább olvasom …

Sárkány papok

A Sárkány Papokról azt sikerült kiderítenünk, hogy ismerték az átváltozás képességét, nyitva volt a harmadik szemük, csatában ők jártak elöl és átváltoztatott külsővel rettegésben, tartották az ellenséget. A mitológiából tudjuk, hogy a sárkányok őrizték az aranyat, a kincseket és az ősi tudást. Egyes vidékeinken a Sárkányt SÁR KÁN néven ismerik,… tovább olvasom …

Táltos Paripa

A Pilis barlangjában még ég a tűz, de az Ősök már nem ülnek körülötte.
Csend van, béke, határtalan nyugalom vesz körbe – valami új veszi kezdetét, valami új van megszületőben – ezt érzem, ez van benne a levegőben.

Figyelem a tűz pattogását. A lángnyelvek hirtelen hol fellángolnak és magasra csapnak, hol pedig egészen visszahúzódnak.

A tűzbe nézve révedek – régi korok emlékei térnek vissza emlékezetembe…

Révülésemből egyszer csak paták dobbanása ráz fel.
Velem szemben, a tűz másik oldalán egy fehér csikó körvonala bontakozik ki előttem és ölt testet.
Megrázza fehér sörényét, nyerít egyet, mintha üdvözölne.
Fejét le föl lobbálja, mintha közlendője lenne a számomra, aztán mélyen a szemembe néz:

 • Új idők jönnek, Új Időt jövendölnek…
 • A magyar visszaveheti méltóságát, jogos örökségét.
 • Az Ősök kiknek a szelleme meg volt köttetve, átokként földhöz voltak köttetve – most felszabadíttattak, magasan szárnyalnak, s mikor itt az idő visszatérnek.
 • Az idő itt van, mikor elérkezettnek látjuk a pillanatot, visszatérünk.

– szólalnak meg hangok a körülöttem lévő csendből feltörve.
Körülnézek, de nem látok a csikón és rajtam kívül senkit a barlangban.

A ló lehajtja fejét, egy pillanatra elrévedve a tűzbe néz, tekintete szomorúvá válik:

 • Elég volt már az idegen befolyásoltságból, vissza kell állítani az EGYSÉGES RENDET amit Őseitek ruháztak rátok.
  Megújítva hozzátok át a jelenbe, építsétek be, tegyétek működővé.
 • Ne legyetek egymás ellenére.
 • Magyar magyart ne káromoljon, egymásnak igazat mondjon.
 • Letűnt korok emlékei visszatérnek, a jelenben testet öltenek.
 • Merjetek,- merjetek elindulni, újat alkotni, a visszahúzó régit felszámolni.
 • Húzzátok ki a Nemzet testéből a kígyó méregfogát, amely megfertőzi, megbetegíti. Várjátok Táltoskirályotokat…

Egy másodperc töredéke alatt a csikóból csodálatos fehér paripává változott – csak ámultam, bámultam.
Végtelen szeretettel néz a szemembe, de a szomorúságnak még nyomát vélem felfedezni benne:

 • Megszenvedtétek már a múltat.
 • Alkossatok Új Jövőt, újítsátok meg a Nemzetet.
 • A vezér elindul, teszi a dolgát.
 • Kik értik a titkot, felismerik és követik Őt.
 • Beavatottak sora veszi körül, külsős embert ide be nem engednek.
 • A múlt fájdalmait ne szakítsátok fel újra és újra, hagyjátok begyógyulni az abból fakadó sebeket.
 • Bocsássatok meg azoknak, kik ellenetek és Nemzetetek ellen vétkeztek.
 • Haraggal a szívetekben nem tudtok tovább lépni.
 • Oldjátok fel, kit megkötöztettek, kit harag által megbélyegeztettek.
 • Oldjátok fel végleg felmenőitek megkötözöttségét.
 • Szabadítsátok fel megkötözött szellemiségeteket.

A fehér paripa közelebb húzódott a tűzhöz. Őfelőle már a tűz parázzsá változott. Egyszer csak azt látom, hogy beleharap az izzó parázsba, két lábra ágaskodik, orrlukából, szájából lángnyelvek törnek elő…
Felhorkan, újra négy lábra ereszkedik, aztán még kétszer megismétli az előzőben történteket – és lám csodák csodája – a fehér lóból, csodálatos Táltos Paripává változva áll előttem.
Méltóságteljesen kihúzza magát, büszkén néz rám.
Szemei csillagokat szórnak, homlokán a csillag felvillan…
Valami kimondhatatlanul különös bűvös erő lengi körül.
Fénylik és világít körülötte minden – az egyik ámulatból a másikba esem.

 • Itt az idő, hogy együtt lépjetek és a Hazáért tegyetek!
 • Előre nézzetek, de múltat ne feledjétek, büszkén megőrizzétek.
 • Büszkén vállaljátok azt, Akik Vagytok, és azt, amiért Vagytok – tárjátok fel küldetések!

S ahogy jött, úgy pillanatok alatt el is tűnt a szemem elől.
Még fel sem ocsúdtam a bámulattól, mikor hirtelen különös fuvallat lenget körül. Senkit sem láttam, de erős szellemi jelenlétet érzékeltem.
Beadták a tudatomba, hogy az Ősök szelleme vesz körbe.

 • Mi készen állunk.
 • Most Ti következtek! Alkossunk egységet, fogjunk össze.
 • Hozzunk Hazánkra dicsőséget, adjuk vissza a magyar becsületet.

Bólintok, a meghatottságtól még nem tudok szólni.
Szemem könnybe lábad, nyelem a könnyeimet, csak annyit tudok mondani – Rendben, továbbítom az üzeneteteket.

Áldottak vagytok Ti, s azok, Kik győzelemre viszik a Nemzet sorsát.
Isten – Isten.
Áldás!

Szokolai-Lendvai Katalin

Digitális drog

… hosszú lesz, bocsi. Viszont nem biztatlak arra, hogy átpörgess, mert nem bejön vagy sem a stílus… Maradj, ha van gyereked ( 0 évestől, mondjuk 23-ig ), esetleg van/lesz unokád… Remélhetőleg valamit fog adni neked is ez az írás…

Herczku Anikó

A mai napon a tankerületem szakmai napot szervezett. Néhány kollégámmal reggel el is indultunk a kijelölt helyre. Az első előadás az “Okos doboz” digitális feladatok beépítése a tanítás-tanulás folyamata köré rendszereződött.
Mivel ez a téma már ismert volt számunkra, meghallgattuk az egyébként teljesen jól felkészült előadót. Miközben figyeltem, végignéztem a zsúfolt aulán és kicsi megnyugvással levontam azt a következtetést, hogy bár nem elegen, de azért vagyunk még a pályán. Még néhány év megoldva…

Amiért viszont most írok: Egyrészt elvárt feladat ez tőlünk és akkor miért is ne tegyem ezt most közzé, hisz a téma nagyon is aktuális. A második előadás több, mint fergeteges volt, teljesen elvitt…Olyan előadói vénákkal rendelkezett az előadó hölgy/kolléga, amit bárki megirigyelhetne.

Az előadás címe: Fejleszt vagy rombol? (könyv)

Mielőtt elkezdődött a blokk, mindannyian tudtuk, hogy nagyjából miről is fog szólni, ahogy történik ez minden szakmában. Ám meglepetés ért azt hiszem mindannyiunkat, mert nemcsak a mód, ahogyan azt előadta, hanem a tények, amiket hallhattunk több, mint sokkoló volt. (Pedig tudtuk.) Az előadás kutatásokon alapult, nem feltételezések, hanem agykutatások és tapasztalatok támasztják alá.

Szóval:

Digitális drog!

– Minden, amit itt leírok a hallottakra épül.

0-3 éves korig a legnagyobb hibát követi el az a szülő, aki a gyermeke kezébe bármilyen „kütyüt” ad. Az agy ugyanis ezáltal TRANSZBA kerül. Az idegrendszer ekkor kezd kialakulni.

3-6 éves korban kezdenek az idegpályák kapcsolódni, tehát még ebben a korban sincs egyetlen percig sem szükség a digitális tér jelenlétére a kisgyermeki idegrendszernek. Igen, egyetlen percig sem!

Menjünk tovább. 6-12 éves kor, és még itt sincs kész az idegrendszer, mi több, rossz hír, de 14 évesen sem érettek az idegi pályák. Nyilvánvaló tény, hogy ekkor már nem zárható ki a digitális tér, ennek magyarázata szükségtelen is.

Mikor van kész az idegrendszer? 23-24 évesen. Na, ez itt nekem új ismeret volt. A digitális világ a iskolás korban kb. 1-1.5 óra – tanulási feladatokkal együtt -, mely napi szinten, irányítottan vállalható.

Köztudott, hogy a figyelemzavar az utóbbi időkben megnyolcszorozódott az iskolás gyermekek körében, melyért egyértelműen a géphasználat okolható.
Bizonyítottan megnövekedett a szorongás, a depresszió, a digitális autizmus. (Ez azért súlyos.)

Tudósok bebizonyították, hogy a gép nem más, mint elektronikus kokain. Ugyanazt a három agyi területet támadja, mint a DROG.

Mi ez a három? FIGYELEM, DÖNTÉSKÉPESSÉG, INDULATKEZELÉS.

Megtudtuk azt a sokkoló tényt is az előadás során, hogy pl. égési sérülteknél a morfium mellett a számítógépes játékokat is használják a fájdalom csillapítására. Mindezek mellett a gépezés kikapcsolja a testérzékelést.

Függőknél kiszáradást, álmatlanságot, bepisilést okoz. Igen jól hallod… Nem egyszer pelenkázza be magát egy függő felnőtt…

A gondolkodó agyat a megértett és átélt VALÓSÁG fejleszti.

Az agy meg akarja érteni az ok-okozatokat. Ez a lehetőség a képernyőn beszűkül, mi több, lehetetlen. Azt is hallhattuk, hogy az egyik legfőbb alapszükséglet az önhatékonyság, vagyis egyedül akarom csinálni. Példákon át vezetett végig az előadó, hogy is néz ez ki? – Kisgyerek: egyedül akarom felépíteni…Iskolás: egyedül akarom írni… Kamasz: „Közöd?”- majd én tudom. Felnőtt: Ez az én házam, én kertem, én csináltam… Mindannyian mosolyogtunk. De igaz. Nézzünk magunkba! A gépezés által sérül ez az alapszükséglet. Jön helyette a pótcselekvés. Nyomjad, nyomjad…

A virtuális tapasztalat nem alkalmas a valóságos életfeladatok felkészítésére, ezen ismeretnek is mindannyian a birtokában vagyunk. Valós feladatok kellenek. Példának hozta a M. Craft játékot. Igen, fejleszt térlátást, kreativitást, ám a csak M.Craftozó gyerekek nagy többsége nem tud két kockát egymásra rakni. Beszédes.

Egy agykutató tanulmányai alapján azt is megtudtuk, hogy az agynak van egy jutalmazási rendszere. Hogy is van ez? Van egy gyerek. Hazamegy a suliból, majd leül a géphez. Jön a szörny- a gyerek kilövi, – a szörny felrobban – a gyerek boldog, sikerélmenyhez jut, jön a jutalom, az agyba dopamin áramlik. Aztán jön a többi szörny, és mindet kilövi. Ezáltal rengeteg dopamin lesz az agyában.
Majd mikor telítődött az agy, átmegy a hazaérkezett kisöcsihez, aki épít, ám őt nem lehet kilőni, így lerombolja a kisöcsi által épített várat… Jön a konfliktus, amit nem tud megoldani. Visszastartol a géphez, mert az agya megtanulta, hogy ott van a biztonság, a dopamin, a jutalom…

Ebből egyenesen következik, hogy az adott gyereknek a problémamegoldása elindult a nulla irányába, mert azt is csak élő-valós helyzetben tanulhatja meg.
Ezt sem kell ragozni.

Fura, de annak az ismeretnek is a birtokába kerültünk az előadás során, hogy csak a szabad játék alkalmával növekszik az agy. Ezt nyilván nem fogjuk mi, pedagógusok hirdetni, hogy a tanulás közben nem… S, hogy mennyire fontos a gyerekkori szabad vagy legalábbis építő jellegű játék, azt bizonyítja az a tény, hogy pl. a NASA-nál a felvételi teszt sorai közt szerepel az a nagyon sok pontot érő kérdés, hogy mivel játszott/tevékenykedett gyerek/iskolás korában…? Nos, aki azt válaszolja, hogy programozott, az kiesett. Azért, mert úgy ítélik meg, hogy neki „sima” az agya… Az nyert, aki éjjel-nappal gilisztát keresett…

Az életkorhoz nem illő technika használatának következményei vannak. A következmény olyan, mint a hashajtó, beveszi az ember és jön… (id.előadó).

Ebből fakad, hogy a gépező gyermek nem tud hibázni, nem tudja a problémát megoldani, jön a düh, az indulat… Digitális drog.

Ismét egy példa felnőttön keresztül. Egy jól működő felnőtt kitűzi a célt. Azt a hegyet megmászom. Csurog róla a víz, izzad..stb., tudjuk hogy van ez. Felér a hegytetőre lenéz és azt mondja, huuu ez gyönyörű, ezért megérte, boldog, jól érzi magát, az agyát elönti a dopamin…
Vele párhuzamban két másik ember. Az egyik drogot ad a másiknak, beszippantják és három perc múlva ugyanolyan jól érzik magukat, mint aki a hegyet mászta… Igen ám, de aki drogozott, neki holnap több kell – gyermekek tekintetében több gépidő… – ám a dopamin felvevő receptor telítődik, és akkor jön a következmény, a depresszió, a nem evés a szobából ki sem jön a gyerek/kamasz…

Láthattunk egy kísérletet, ahol egy kiéhezett dopamin agyú egér egy lépést sem tett az ételért. Csökken a végrehajtó funkció. A tervezés, a szervezés, az önkontroll..stb.
Vagyis az egész nevelés elvész.

Kutatások azt is bizonyították, hogy sajnos a gépen felnövekvő generáció IQ szintje is csökken. Elmondta az előadó azt a tényt is, hogy a játékcégek úgy tesztelik a játékaikat, hogy neurológusok bevonásával a tesztjátékosok agyára elektródákat kötnek. Ha a játék nem okoz izzadást, magasabb pulzust vagy kellő izgalmat, a játékot áttervezik és nem a jó irányba.
Ennél azért érdemes tényleg megállni… Ugyanakkor elhangzott az is, hogy bizonyos kor után simán lehet gépezni, a hangsúly azon van, hogy milyen a játék, és a lényeg a “mennyi ideig?”

A dopaminra visszatérve még egy gondolat megmaradt bennem. Pl evés közben 50% a plusz dopamin. Egy jól sikerült szeretkezéskor 100% a többlet, a videójátékok 150%-kal emelik a dopamint. Na??? Brrrr.

Aztán jött a következő láncszem, a kapcsolódás, kötődés. Itt is egy patkány kísérletet láttunk, amit nem részletezek, hanem a lényeg: Ha az alapszükségletek a normális módon kielégülnek, melynek része a társas kapcsolat, akkor a „rászokás veszélye a nullához közelít” Vagyis nem kell a virtuális tér. Nem épít kapcsolatot egyetlen szinten sem.
Tudtad-e?

Ha belenézünk valaki szemébe, oxitocin szabadul fel. Ez jó. Ha kiürül, az ember újra meg szeretné szerezni, és megy, kapcsolódik a szemébe néz…
Bebizonyították, hogy amikor Skype-on beszélünk és a kamerában nézünk egymás szemébe, nem termelődik oxitocin. Furcsa! És az is, hogy egy normális emberi kapcsolódásban 30% vagyok én, 30% te, a maradék a közös. Mi több, kell a megküzdött kapcsolódás is, a veszekedés, a konfliktus…

Lényeg a lényeg, hogy a média kezelése tanult viselkedés. A mi kezünkben van a gyerek alapszükségleteinek a betöltése. (Na, itt azért a privát véleményem is kijön. Persze, mindent értünk mi anyák, szülők és tudjuk is, és mindenki biztosra veheti, hogy mi a legjobbakat akarjuk nekik… de oly nehéz a gyereknevelés ezen része, csak nézzünk magunkba…).

Az előadás végén bólogattunk mindannyian, amikor elhangzott, hogy hibázni simán lehet!! Azt kell megtanulni, hogyan hozzuk helyre. (Apa, ha beleesek a folyóba, az nagy baj? Nem fiam, csak akkor, ha nem jössz ki…)

És előadónk szerint, mikor boldog egy gyermek? Na, az belülről fakad. Ha a számára fontos személy ráfigyel, időt tölt vele. Apára, anyára és testvérre van szüksége.

S, hogy mire jó a gép? Ismeret és adattárolásra.

S, hogy mire jó az agy? A valóságos életünk, valóságos problémáinak megoldásra.

Így a végén. Aki el bírta olvasni, remélem nem bánta meg…Tudjuk ezt mindannyian, de így összeszedve azért érdemes ezt tényleg átgondolni. Úgy érzem, a lejtő jó meredek, ezt látjuk és sajnos már nem a tetején állunk, ezen a területen sem….

Herczku Anikó

Amúgy az előadót hallgassátok, Uzsalyné Pécsi Rita- több témában zseniális…

A Nyugat Kijev elárulására készül

Egy neves Moszkvai hír-magazinból ollóztam, kivonatoltam, mely magazin a Facebookon tiltva van már egy hónapja, kicsit lektoráltam az agyalágyult fordító robotot
Heffner Attila / Úgy tűnik, hamarosan vége a háborús helyzetnek…

A Nyugat Kijev elárulására készül
Ukrajna zászlaja az Európai Parlament brüsszeli épülete mellett

RIA Novosti, 2022.05.27.

A legmakacsabb ukrán nácik Azovstalnál történő megadása, ahogy az várható volt, aláásta az ukrán fegyveres erők szellemiségét. A katonák visszavonulnak, dezertálnak, megadják magukat, akiket még nem mozgósítottak, azok úgy tűnik megmenekülnek a hadrendbe állítástól. Úgy tűnik, valami végre elkezdett eljutni az
ukránokhoz.

De nyugati mecénásaik küzdőszelleme még érezhetőbben elhalványult. Közvetlenül Mariupol felszabadítása után Ukrajna eltűnt a vezető angolszász média címlapjairól. Valahol elveszett harci jelentések “A háború 88. napja, a háború 89. napja…” címszó alatt.

Az Egyesült Államok információs mezőjében végre “a józan ész hangjai” zengenek, először csendesen, majd egyre hangosabban. „A háború Ukrajnában egyre keményebb, Amerika erre még nem áll készen” – ez a vezércikk címe nemcsak bárhol, hanem a New York Timesban, a Demokrata Párt fő médiájában. A szerkesztők azt tanácsolják az ukrán vezetőknek, hogy gyorsan hozzanak „fájdalmas területi döntéseket, amelyek szükségesek lesznek a kompromisszum eléréséhez”.

Nos, leegyszerűsítve azt javasolják,hogy adják át bizonyos területeiket Oroszországnak.

„Valódi vitára van szükségünk az ukrán konfliktusról” – mondja a Washington Times, „az amerikai hadsereg szócsöve”, gyorsan cserélgeti a cipőket repülés közben. Furcsa olvasni az oldalain az ukrajnai helyzet különböző oldalról való szemlélésére irányuló felhívásokat és a globális nukleáris összecsapás megakadályozásának szükségességéről szóló érveket.

Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter:
“Az Egyesült Államok felszólította Ukrajnát, hogy adja meg magát Oroszországnak!”

Ennek a pozíció-revíziónak az eredményét a 99 éves világpolitikai nehézsúlyú, Henry Kissinger összegezte. A davosi fórumon különösebb ceremónia nélkül azt tanácsolta Kijevnek, hogy a lehető leghamarabb adja meg magát, vagyis kezdje meg a béketárgyalásokat Moszkvával.

A jól ismert konzervatív publicista, Patrick Buchanan érdekes módon dolgozta fel a “ha nem lenne háború” témát.
Ő a különleges hadművelet kezdetétől fogva arra buzdította honfitársait, hogy ne essenek militarista dühbe, és észszerűen mérjék fel az Oroszországgal való konfrontáció kockázatait és előnyeit. Most semmi hasznot nem lát a konfliktus elhúzódásában, csak az atomháború és a kölcsönös pusztítás veszélyét.

Buchanan a rovatában arra emlékeztette az olvasókat, hogy a XX. században az amerikai vezetés többször is megpróbálta “feloldani a konfliktusokat Európában”, úgy hogy először információs háborúkat rendezett a Szovjetunió vezetői ellen, a helyzetet a világháború szélére sodorta, majd gyorsan megfordította az egész történetet és béketárgyalásokat kezdeményezett.

A nagyhatalmak vezetői, akik a “teljes összecsapás” előestéjén mégis csak találkoztak, ölelkeztek, mosolyogtak a kamerákba, fellélegzett a világ. Ma, 2022-ben sehol sem érezhető olyan élesen ez az „információs menetrend változás”, mint az angolszász médiában, a Zelenszkihez való hozzáállásában. Persze a kijevi rezsim képviselőit még mindig megszólaltatják, idézik, de hogyan? Változott a hangnem, változott az előadásmód!

Zelensky szenvedélyes beszédet mondott a „davosi fórumon”. De legfeltűnőbb és keményebb megjegyzéseit nem idézi már a Média. A hírek főcímei pedig szándékosan unalmasnak és szabványosnak tűnnek:

“Zelenszkij szankciókat követel Oroszország ellen”, “Maximális szankciókat Oroszország ellen”. “Zelenszkij segítséget, befektetést kér”, ismét “segítséget kér” és “segítséget kér a világközösségtől”.

Mintha valami szegény rokon a tartományból, könyörög valamiért, kér, nyafog az ajtóban. És kiutasítani kínos, és borzasztóan idegesítő és kényelmetlen már puszta léte is. Szeretnének már megszabadulni tőle, de az nem világos még, hogyan kell ezt csinálni, hogy „ne veszítse el az arculatát”.

Ugyanezen a davosi fórumon csak a legendás, 91 éves Soros György oligarcha kampányolt a végsőkig az Oroszországgal vívott háború mellett. De ő, úgy tűnik, egyszerűen csak egy lebukott pilóta szerepét játssza, akiben az egyes pénzügyi klánok még mindig bíznak, hogy bejelentsék terveiket, majd hangosan panaszkodnak azok kivitelezhetetlenségéről.

Mr. SOROS üvöltése már régen reménytelenül elszakadt a valóságtól. Ugyanebben a beszédében Soros a kínai gazdaság összeomlását ígérte és személyesen üzent Hszi Csin- Pingnek. De ezt minden évben megígéri – és akkor mi van?

Kissinger vs. Soros: Realisták kontra globalisták.

Az ukrajnai különleges hadművelet sikere nem annyira a katonai győzelmekben, mint inkább az Oroszországhoz való csatlakozás szükségességének megértésében tükröződik, amely egyszerre sok százezer, sőt sok millió embert érint. A népakaratnak ez a fordulópontja természetesen történelmi pillanat. És ebben a pillanatban a washingtoni politikusok kezdenek találgatni, hogy jobb, ha visszalépnek ide, vagy oda. „Ne állj a nyílvesszőm elé” ahogy mondják.

Ráadásul az Oroszország elleni szürreális szankciók új nagy gazdasági világválságba kergetik az államokat. És ha mindezt nem csinálják sürgősen vissza, akkor a Demokrata Pártnak esélye sincs a következő választásokon. A visszagörgetéshez pedig össze kell olvasztani Ukrajnát. Semmi személyes, csak üzlet.

Egy másik kérdés, hogy hogyan kell ezt megtenni IMAGE-vesztés nélkül? Hogyan fogja a washingtoni kormányzat eladni saját közönségének az Oroszországgal való béketárgyalások iránti vágyát? Hiszen a Demokrata Párt teljesen egészségtelen militarista hisztériával programozta eddig az amerikaiakat?!!

A New York Times pacifista cikkéhez fűzött kommentekben pld. folyamatos nyögdécselés hallatszik: „Biden meghasonult, kiszállt a ringből, elárulta Ukrajnát!”. Hogyan árulhatja el az USA Ukrajnát?
Az olvasók felháborodnak. Milyen károkat okoz ez a NATO és az USA imázsában? Mit gondolnak majd rólunk európai műholdaink – nos, vagyis NATO – szövetségeseink?

Vicces, hogy a Biden-kormányzat, csökkentve az Oroszországgal való konfrontáció intenzitását, megpróbálja megmenteni a Demokrata Pártot a közelgő választásokra, és a Demokrata Párt legerőszakosabb támogatói ezt árulásnak tekintik, és azzal fenyegetnek, hogy a demokraták ellen szavaznak, ha elhagyják Kijevet.

A „kelet-európai sólymok” is eléggé fel vannak háborodva… Szemük előtt veszik el az Oroszország elleni előőrsként való létezésük Imázsát. Egy személyként elítélik Kissinger kibékülését, követelve, hogy Washington folytassa a fegyverek pumpálását Ukrajnába, és azt Ukrajna Oroszország elleni harcban használja fel.

De Ukrajna, ennek ellenére sajnos, a szemünk előtt ér vérez el. A Krímet követően a donyecki és a luganszki köztársaság kivált, az Azovi-part „elhajózott”, a Fekete-tenger partvidékének sorsát Odesszával és Nikolajevvel „köd borítja”.

Nem világos, mi lesz a nyugati területekkel, ahová Pan Duda / Lengyelország elnöke / igyekszik bejutni zászlóaljaival. Ott egyébként sokan már régóta „lengyel-kártyát” szereztek, és az EU „civilizált közösségének” a Kelet-Kresy részeként tekintenek magukra.

Zaporozsjében azt mondták, hogy Ukrajna örökre elvesztette hozzáférését az Azovi-tengerhez. A harcra tervezett ukránok is fogynak. Mi értelme van a frontra menni és meghalni az elnökért, aki ígérget mindent, s közben bármelyik pillanatban bedobja a törülközőt és Londonba repül?

A nyugati partnerek kezdenek unatkozni. Ukrajna azonnal elvesztette érdeklődésüket. Visszatérve Davos–ra: Zelenszkij végül maga fejezte be a témát, és felajánlotta a nyugati oligarcháknak, hogy “fektessenek be” az ország régióinak helyreállításába, és félbillió dollárért egyszerre számolják el a veszteségeket”

…Eddig feltűnően értelmetlennek tűnnek azok a békeszerződés-tervezetek, amelyeket megfontolásra Moszkvának javasolnak. Ugyanaz a Kissinger ajánlja fel Oroszországnak és Ukrajnának, hogy térjenek vissza a status quo-hoz – vagyis február 24-én érvényes határokhoz. Az olasz vezetés pld. eddig általában azt javasolta, hogy Ukrajnának adják a Donbászt és a Krímet is – autonómia státusszal. Nos, ez csak “közvetlen provokáció Oroszországgal szemben”, ahogy Dmitrij Medvegyev fogalmazott.

Általában úgy tűnik, hogy mindez egy nagyon hosszú történet. Az Oroszországgal folytatott konfliktusok katasztrofális természetének felismerése csak fokozatosan jut el Ukrajna – külső – nyugati uraihoz.”

címlapkép: Frederick Florin (AFP)

Hogyan hat a tantrikus szeretkezés az életünkre?

– Valamikor Te is hagyományos szexszel kezdted, aztán áttértél a tantrikusra. Miért?

– Ahhoz, hogy eljussunk ide, kell egy „előélet”, egyfajta spirituális fejlettség és érettség. Annak a gondolata és tudata, hogy az univerzum részei vagyunk, hogy energiák mozgatnak, hogy tudatilag irányíthatók vagyunk. Az oktatóm előtt egyébként nem lehet kiejteni a szex szót. Ez túl durva, és semmiképp sem fedi a lényeget.

– Mert mi a lényeg?

– A lényeg a szeretet. Az, hogy figyelünk egymásra, hogy örömet szerezzünk egymásnak. Hogy a kundaliniben létező teremtő energiát felvigyük magasabb tudati szintekre.

– Na, itt van az, amikor a laikus először elakad. Mi az, hogy felvinni? Mit és hova?

– Szublimálásnak nevezik ezt a folyamatot. Van benned egy erő, egy energia. Ennek tudatában vagy, ezt birtoklod, és irányítani vagy képes. Arra gondolsz, érzem ezt a hatalmas erőt magamban, egyre inkább burjánzik bennem, egyre erősebb amplitúdóval lüktet bennem, ezt nem engedem el, hanem testem felsőbb régióiba irányítom, a tudatom székhelyéül szolgáló fejembe, a korona csakra szintjére.

– De miért kéne ezt megtennem?

– Azért, mert ez a Tantra értelme: egy olyan isteni állapotot elérni, ami túl van a boldogságon, de hasonló hozzá. Szamadinak hívják. Ezt a tudati szintet sokféle módszerrel el lehet éri: lehet meditálva, vagy hipnózissal, sőt lehet kábítószerrel is. De a szeretkezéssel elért tudati állapot a legszebb, és legemberibb forma.

– És mit érez ilyenkor az ember?

– Igazából erre a dologra nincsenek szavak. De valami olyasmit érez, amit a köznapi nyelv boldogságnak titulál. Frenetikus erejű bizsergés, melegség önti el a szív táján az embert, szeretet minden létező iránt.

– A fentiek alapján kijelenthető, hogy csak az fogjon a tantrikus szerelem gyakorlásához, aki már kellő előélettel rendelkezik a jógában vagy a keleti filozófiák valamelyikében?

– Egyáltalán nem. Nekem például van egy személyes ismerősöm, akinek semmi köze a jógához, és az ehhez közeli dolgokhoz, mégis ezzel a módszerrel szeret.

– Nagy szerepe van a szeretetnek, ahogy mondtad. Ebből az is következik, hogy tanrikusan csak szerelemből lehet érintkezni? Csak a „próba”, a technika kedvéért nem?

– Nem, ezt nem lehet. A szerelemnek, a szeretetnek jelen kell lennie. A szerelmi együttlét nagyon jó kifejezés erre, szükség van a szeretetre, e nélkül csak bizonyos fokú prostitúcióról beszélhetünk.

– Ha már említetted módszer szót: tudtommal a tantrikus szerelemben vannak meghatározott testhelyzetek, amik segítik a szerelmi életet, vagy pontok, amelyek stimulálása elnyújtja az élvezeteket.

– Így van, de ezek technikai kérdések, nem érdemes velük foglalkozni csak magukban. Ezeknek is a köré épült ideológiával együtt van értelme és szerepe. Először azokhoz a gondolatokig kell eljutni, amikről már beszéltem.

– Titkos dolgok ezek? Csak beavatottak juthatnak hozzá?

– Szó sincs erről. A könyvesboltok polcai roskadoznak az erről szóló könyvektől. Bárki megtalálhatja a kedvére valót, de mint mondtam, nem ez a fontos, hanem a tudat átalakítása.

– Mégis: nem említenél meg számunkra egy technikát?

– Egyszerű és mégis nagyon hatásos módszer, ami az egymásra hangolódást segíti: üljenek egymással szembe, fogják meg egymás kezét és csak nézzék egymást, nézzenek egymás szemébe, igyekezzenek érzékelni a másik legbensőbb, legtisztább Énjét. Majd a szívtájékra összpontosítva igyekezzenek érzékelni a felébredő szeretetet, amit a másik iránt éreznek, tegyék jobb kezüket a másik szívéhez és csukják be szemeiket. Maradjanak így egy kis ideig. Meglátják, ha ezen a módon kezdenek a szerelmi együttléthez, csak csodálatos élményekben lehet részük.

– Hát, ez tényleg érdekesen hangzik.

– És tényleg hatásos.

– A hozzá nem értő ember csak annyit hall a tantrikus szerelemről, hogy a magmegtartásra törekszik. Mi ebben a jó?

– Ezáltal érhető el a már említett állapot, ezáltal nyújtható el hosszú órákra a szeretkezés, ezáltal részesül a férfi egy olyan folyamatosan fenntartott, készenléti állapotban tartott potenciálban, ami egyébként lehetetlen lenne. Ezáltal megszűnik a teherbeesés veszélye és az ettől való félelem. Mindkét félnek felszabadultságot, kiterjesztett örömet hoz ez a módszer.

– Igen, de még mindig ott a kérdés: hogyan tudja elérni ezt a férfi? Mit kap cserébe a nem kis áldozatáért?

– A férfitól valóban nagy önfegyelmet igényel a sperma visszatartása. De ha sikerül ezt megtennie, és szublimálnia az így felgyülemlett erőt, akkor olyan képességek és érzések birtokába jut, amit nem cserélne fel másra. Végtelen szeretet, férfiasságának folyamatosan ébren tartott tudatát, annak a képességnek a tudatát és látványát, hogy képes partnerét a legmagasabb régiókba repíteni.

– Hallottam már olyan orvosi véleményről, amiben arról volt szó, hogy a test bármilyen természetes impulzusának a visszafojtása káros lehet. Ebben a kijelentésben azért van ráció.

– Az erőszakos, kényszeres visszafojtás biztos nem jó. De itt nem erről van szó. Ezt kell megérteni: nem görcsös, összeszorított foggal való akadályoztatás ez, hanem egyfajta szárnyalásra irányuló kísérlet vagy megoldási mód. A felgyülemlett energiát nem lefojtjuk, megöljük, hanem magasabbá szublimáljuk, megtartjuk és nemesebb formában használjuk fel. Ezzel a móddal például teljesen kitágul az ember tudata és teljesítőképessége: sokkal kreatívabb lesz, alkotó fantáziája beindulhat.

– Még mindig földhöz ragadva kérdezem: mi van az orgazmussal? Az elmaradt orgazmussal?

– Ez megint egy téves álláspont. Itt nem marad el az orgazmus. Épp ellenkezőleg: a pár folyamatosan „tettrekész”, bármikor képes a szerelemre. Különbséget kell tenni orgazmus és orgazmus között. Az emberek nagy többségének az a pár másodpercig tartó gyönyör az orgazmus, ami remegés, leizzadás, apró rángások formájában tárgyiasul. Van azonban magasabb rendű orgazmus is, aminek nincsenek ilyen külső testi kísérőjelenségei, mégis mélyen megélt, felfokozott élmény.

– A hagyományos szexnek pontos sorrendje van: előjáték, fokozódó szexuális ingerek, csúcspont, orgazmus, és elalélás. A tantrikus szerelemnek létezik ilyesfajta menetrendje?

– Az tévhit, hogy a tantrikus szeretkezésnek nincsenek szakaszai. Itt is vannak jól elkülöníthető periódusok. Itt is beszélhetünk előjátékról, ami az egymásra hangolódást, a hosszas szerelmi játékokat foglalja magában. Aztán történik meg a tulajdonképpeni szerelmi aktus, ami nem csak fizikai szinten hat. Ilyenkor a férfi és a nő, a jang és a yin energiák eggyé válnak, Abszolút Eggyé, kozmikus értelemben. Végül pedig utójáték zárja le az együttlétet, ami a korábban megtapasztalt boldogság egymás karjaiban való újraélése. A tantrikus szerelemnél jellemző az elkülönülés. A szeretkezés után a párok, a közösen megélt élmények birtokában, fizikai értelemben elválnak és külön alszanak.

– Az elmondottakból úgy tűnik, hogy a tantrikus szerelem kiváló lehetőség az egyébként potenciál zavarokkal küzdő férfiak számára.

– Így van. A klasszikus szeretkezésben komoly gondot okoz a merevedés. A Tantrában pedig nem feltétel, sőt, vannak olyan technikák, amik kifejezetten petyhüdt nemi szerveket igényelnek. Ennek karésa a neve, és azt jelenti, hogy puha nemi szerv érintkezik a nőivel, így biztosítva az energiák lassú folyását.

– A dolog természetéből adódóan a tantrikus szex több óráig tartó szerelmeskedés. Ez nem azt vonja maga után, hogy ritkábban is történik?

– Nem, éppen, hogy nem, mivel a potenciál folyamatosa nyitott, sohasem zárul le, bármelyik percben, pillanatban folytatható.

– Egy korábbi beszélgetésünkben említetted, hogy a féltékenység is megszűnik az ilyen szerelmet gyakorló pároknál. Talán azért, mert ez a fajta technika olyan szorossá fűzi össze a párokat, ami lehetetlenné teszi egy másik felé való kacsingatást?

– A boldogság állapotot elérhetjük bármikor, életünk bármely órájában. A féltékenység abból adódik, hogy féltjük azt a boldogság állapotot, amit a másikra vetítettünk ki, amit hozzá kötöttük. Mivel itt a boldogság nem partnerfüggő, a féltékenység is értelmét veszti.

– Neked van összehasonlítási alapod. Mi az energiamegtartó és a szokványos szex közötti különbség?

– Nagyon nagy különbség, hogy nem kíséri fáradtság. Sőt, mivel energiák áramlása és átadása történik, erőt ad, vitalitással jár. A férfiak permanensen aktív teljesítőképességet köszönhetnek neki. A páromnak van egy érzékletes hasonlata a két mód közötti különbségre: képzeljünk magunk elé két felfújt lufit. Ez egyik szárát elengedjük, az azonnal szétdurran, nagy hanggal és gyorsasággal, a tartalma a semmibe száll, összezsugorodik és egy pillanat alatt megszűnik lufi lenni. A másik szárát gondosan bekötjük, nem engedjük kiszállni a benne levő tartalmat. Ezzel aztán sok mindent kezdhetünk. Játszhatunk vele, sokáig megtarthatjuk, gyönyörködhetünk benne, felengedhetjük a mindenségbe, tartalmával együtt.

Néhány szó magyarázata Szamadi = egyensúly, teljesség, megnövelt és kiterjesztett tudat

Kundalini = teremtő erő, a gyökér csakrában szunnyad, várva felélesztését. Alvó kígyóként, három és félszer feltekeredett fonatként ábrázolják ( a szó jelentése:”kedvesem hajtincse”)

Korona csakra = az emberben hét energiakerék van, amiket csakráknak hívnak. A legfelső a fejtetőn található, ennek a neve a korona csakra

http://www.fokuszbanano.hu/test_es_lelek/szex/194/Egy_lany,_aki_a_tantrikus_szerelem_hive

ELENGEDÉS..

A megvilágosodott lelkek tudják: elengedés az egyetlen módja bármilyen lelki békének.

Egy ideje nem tudod mit tégy.

Úgy érzed szétszakadsz, megéled, hogy a családod, baráti köröd kettészakad.
Álmatlan éjjelek, nyugtalan nappalok, örvénybe kerültél, mely egyre csak húz lefelé…. mintha csak egy Hollywood- i horrorfilmet néznél.
Úgy érzed teljesen egyedül maradtál aggodalmaiddal, melyeket csak Te látsz, a többiek nem.

Fogalmad sincs, miként magyarázd el: neki vége, ha a megvezetett tömeg után megy.
Vannak, akiknek menni kell, és vannak, akik tisztán látják mi történik.
Ők vannak kevesebben.

Ne hibáztasd magad, aki úgy dönt megy, nem tudod visszatartani.
Neki menni kell, mindegy milyen szerepet tölt be épp az életedben.
Engedd el.

Függetlenítsd magad érzelmileg, mert ha belemész a harcba, vitákba, csak sokkal nehezebbé teszed, de a végeredmény ugyanaz lesz.
Ő akkor sem fogja látni, amit Te látsz, de a köztetek lévő bármilyen kapcsolat, teljesen tönkre mehet.
Aztán rengeteg kár és könny után, mégis rájössz: el kell engedned.

A látás és a tisztánlátás képessége nem adatott meg mindenkinek.

Az elmúlt század politikája, háborúi, médiája és irányított oktatási rendszere, vak, nárcisztikus egoistákat termelt ki, akik képtelenek a történések, és az élet felvonásainak függönye mögé látni.
Éppen ez volt a cél: életképtelen ostobákat gyártani, akik nem tudják magukat többé megvédeni.
Csak azt látják, amit eléjük tesznek.
Csak azt képesek befogadni, amit nyilvánvalóan láttatni akarnak velük, meg sem fordul a fejükben, hogy az egy mesterségesen generált illúzió, mely mögött valami egészen más lakozik.

Te, aki mögé látsz a szemfényvesztésnek, nehezen éled meg, hogy a családod, barátaid, rokonaid jó része mind arra vak, ami neked nyilvánvaló.
Ez mindenkinek drága lecke lesz: nekik azért, mert mire rájönnek, csapdába keveredtek, melyből nincs kiút, már minden késő.
Nincs tovább.

Neked pedig azért, mert nem elég, hogy mindezt végig kell nézned, még azt is ki kell találnod, magadat miként véded meg…
Keresd az azonos látásmódú emberek társaságát, és engedd útjára azokat, akik vakon követik a nagy sötét tömeget.
Mindegy kik azok: barátok, családtagok, hadd menjenek.
Te csak szövetkezz a hozzád hasonlókkal, mert ők lesznek az új “családod”.

Tudom, nehéz.
De sokkal nehezebbé teszed, ha “erőszakosan” láttatni próbálsz velük olyan dolgokat, melyek kívül esnek az érzékelésükön.
Nem fogják látni…
Vakok és süketek maradnak bármilyen érvelésre, téged pedig elmebeteggé nyilvánítanak.

Fordulj azok felé, akik ugyanazt látják, amit Te.
… és engedd útjukra azokat, akiknek menni kell …


forrás: Internet