Ezoterikus Tanok Egyháza

Az alábbi írás egy idézet Bodor Ernő tollából. (A címlapkép szintén tőle ered.) Szó szerint, akkor is, ha sok esetben már eljárt a lentebb olvasott egy-egy állítás felett az idő (kb. 2008-2010 lehet a kora), vagy egyáltalán nem értettem vele egyet akkor sem. A honlapjai eltűntek, onnan akartam volna idézni néhány fejezetet, amivel teljesen egyetértettem, akkor is, most is. Csak ezt találtam… Anno mindenképpen egyedülálló és érdemes volt…

Mindenki felé kinyilvánítjuk, hogy a vallás, és hit, annak minden spirituális információja, beleértve ebbe a látszólag letűnt korok mágikus cselekedeteit is jelen vannak tanításainkban. Tehát a misztika és a mágia képviseletét is teljes joggal látjuk el, beleértve ebbe minden lélek személyes inkarnálódási valóságát is.

Az inkarnáció számunkra konkrét és valós. Mi vagyunk az egyedüli nem földi egyház. Rajtunk kívül nincsen más ilyen. Minket az Öregisten, a Magyarok Istene küldött a Föld nevű bolygóra. Őt számtalan néven ismerjük. Pl. EN.LIL, Osiris, Ahura Mazda, Jézus, Krsna, stb. Nekünk nincs semminemű elkötelezettségünk egyetlen egyház felé sem. Ugyanakkor a mi tanításaink, lévén azok az egyedüli Öregisten tanításai, az megnyilvánulhat több más egyházéban is. Legyenek azok akár ezredévesek is. Iskolánkban az ÓD Ezoterikus-Teológiai és Parapszichológiai Akadémián tanítjuk a megvilágosodás és a megszabadulás tudományát. Ezek elsajátítása érdekében több tantárgyat tanítunk.

Vannak természetesen olyanok is, amit nem. Példaként megemlítem a feng shui ismeretét. Mégpedig azért, mert ez a magyar parasztemberekben évezredek óta kódolt formában jelen van. Tehát amikor térrendezésről beszélünk, tudni kell, hogy a magyarnál jobb rendszer sehol a Földön nem létezik. Két példát említek ehhez. A világ, helyesebben a Föld legszebben és térrendezés szempontjából legjobban megalkotott város a mi magyar fővárosunk Budapest. A legrosszabb pedig Peking. Tehát mi békén hagyjuk a feng shui tudományát és helyette az ősi magyar térrendezést választjuk. Azt, amit génjeinkben hordozunk. Hasonlóan, mint az írásbeliségünk, mely sok-sok ezer éves múltra tekint vissza. Jelen esetben most a rovásírásunkról van szó, mely a történelmi kormeghatározások szerint i.e mintegy 5200-tól létezik dokumentálható formában. Igaz, hogy az utóbbi ezer évben folyamatosan pusztították. Ebben élen járt a furcsa módon királlyá lett I. István király. Ebbéli tevékenységében hű társául pedig mellé szegődött a római katolikus egyház. Mivel pedig ennek, akkori papjai jórészt 90-95%-ban írástudatlanok voltak, és magyarul sem beszéltek, az ördög írásának gondolták és ezért mindent tűzre vetettek, ami a mi őseink dokumentumai voltak. Mindent megtettek annak érdekében, hogy az egyetemes magyarság írásbeliségét megsemmisítsék és azt mondhassák ránk, hogy műveletlenek vagyunk mi magyarok, akikről a mai korok számítógépes nyelvelemzési eredményeként bebizonyították, hogy a ma beszélt magyar nyelv a világ ősnyelvéből még ma is 68% ősetimont tartalmaz.

Tehát a legfejlettebb minden nyelv közül. Lévén a magyar nyelv Isten nyelve. A mai világ egyik legelterjedtebb nyelve az angol pedig mindössze 4%-ot tudhat magáénak.   A rovásírásunk tehát régibb, mint a másik magyar írás, a sumer ékírás. Most pedig megnevezek egy párat azok közül, amit viszont tanítunk. Káldeus asztrológia, védikus asztrológia nagy hangsúlyt fektetve az aszcendens kibontására, speciális nem a maharisi féle TM meditációt, hanem a Kesava Transzcendentális elmeuralási meditációt, valamint más különböző mantrák alkalmazását és metafizikát.

Az asztrológia tanításával könnyedén elérjük, hogy tanítványaink és spirituális papnövendékeink képesek legyenek horoszkóp készítésére is.

Tudni kell, hogy az asztrológia képleteiben az aszcendens pontos meghatározása az egyik legdöntőbb mozzanat. Tehát az aszcendens rossz meghatározása minden képletet hiteltelenít. Az asztrológiai képlet pontos meghatározásának alapja a hiteles aszcendens. Ez pedig elősegíti, mintegy megtámogatja a sorselemzések egy más fajtájának, a számmisztika, más néven numerológia visszaigazolását, hitelesítését. Ezen kívül képzésünkben jelentő szerepet kap a jóslás, mint a hiteles információ levétel egyik formája. A jóslás ugyanakkor kifejezetten meghatározó az asztrális érzékszervek fejlesztésében. Jelentősen elősegítve a látó 3. szem aktivitását.

Meditációs technikáink közül egyik legnépszerűbb és leghatásosabb a magyar spirituális mantrák. Ez a mantra magyar mantra. Ez kifejezetten segíti a  spirituális mantrák hatásának fokozását, valamint a lelket, (a lélek) körülvevő fedőrétegek tisztítását. Tanításaink között szerepel, hogy az Öregisten, a Magyarok Istene gyermekei vagyunk mindannyian. Apánk, mint mindig, most is jelen van és közöttünk jár egyik formájában. Ezt Ő be is jelentette.

Mostani neve Sri Sathya Sai Baba. Sokan vannak, akik tagadják Sai Baba Istenségét, azonban jó lenne elgondolkodni azon, hogy a mai emberiség agykapacitásának kihasználásában (12%) még messze van attól hogy Istent és annak minden formáját biztosan felismerje. Sai Baba konkrétan kijelentette, hogy ö, azaz Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, a Kali-yugában megjelenő Narayana. Sok embertestben levő lélek a spirituális világtól távol állónak tekinti ugyan a tantrát, ami azonban a misztikától távolabb esik, ám az energiák és a megvilágosodásnak mégis egy hiteles útja. A tantrának van egy olyan érdekes megjelölése is, hogy az nem más, mint a bal oldali ösvény. A tantra gyakorlásának hatására az ember elsajátítja nem csak az elme és a lélek uralását, hanem mint egy mágikushoz közel álló folyamat hatására szert tesz az önismeret tudományára is.

Az önismeret egyik leglényegesebb tudomása, hogy minden emberi és állati testben levő lélek Isten gyermeke. Ez az egyház, lévén ezoterikus, transzcendentális, kifejezetten kijelenti, hogy mi, emberi testben levő lelkek nem bűnben, hanem szeretetben születtünk. Minden ellenkező tanítás hamis és elfogadhatatlan. Magyarán szólva ez nem más, mint kifejezett és szándékos tévtanítás. Olyan, ami nem felszabadítja az emberi testben levő, az elmét amúgy is rendkívül nehezen és azt is csak sekély mértékben uralót, hanem azt támogatja, hogy még inkább belesüllyedjen az anyagi világ mocsarába. Lelki nyomorba dönti. Végezetül meg kell említenem, hogy tanításaink egyik lényeges eleme még a mágia tanítása. Ennek több válfaja, mint a sumer mágia, az egyiptomi mágia, a kelta mágia. Számunkra nem létezik fehér mágia és fekete mágia, na meg olyan sem, hogy szürke mágia.

Ezen kívül kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk az asztrál mágiára. Mágiai oktatási, képzési rendszerünkben a mágia rendszerein belül gyakorlatilag ennek az ágnak van leginkább prioritása. Mi a mágikus ismeretek tanításában csak is a mágia istenének, Kesavának a tanításait adjuk át, ki nem más, mint maga Narayana, azaz Sathya Sai Baba. Nekünk Mag-Haroknak feltétlenül tudnunk kell, hogy a Magyarok Istene, az Öregisten, az ki nékünk Apánk, mint az Úr Jézus, akkoriban a Pártus Birodalomba leszületve közöttünk élt és tanított. Ne feledjük, hogy mi az Ő gyermekei vagyunk. Sose engedjük meg, hogy a démonikus tulajdonságú, emberi testben közöttünk járó lények elvegyék tőlünk. Álljunk ki és védjük meg őt, a kutay szkyta Magyar és nem más fajú, tehát nem zsidó Úr Jézust. Ennek érdekében bátran használjuk a fehér mágiát. Ne ess abba a hibába, hogy szeresd ellenségeid. Ez törvény! Ne higgy a démonoknak. Ha igen, biztos lehetsz abban, hogy magával ránt a biztos halálba. Onnan pedig nincs visszatérés ebben a világkorszakban, melyből még több mint 400 000 év hátra van.

Az Ezoterika, és az ezoteria hasonló az ezoterikushoz, ám a helyzet az, hogy az ezoterika egy számomra magyartalan szó. Függetlenül attól, hogy nekem személy szerint sokkal szimpatikusabb az ezoterikus, lévén rögtön utal az Ezoterikus Tanok Egyháza honlapjára. Nem beszélve arról, hogy a szövegszerkesztő program is helyteleníti az ezoterika szót. Ezt onnan lehet a leginkább megtudni, hogy míg az ezoterikus szónál nincs piros aláhúzás, addig az ezoterika szónál mindig van. De ez gyakorlatilag mindegy. Amikor tehát az amúgy magyartalan ezoterika feltűnik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az ezoterikus szó mellett nekünk nagyon fontos az ezoterika meghatározása. A magyar nyelv számomra, számunkra igen fontos. Épp ezért nem helyeseljük az ezoterika szó használatát. Helyette javasoljuk az ezoterikus szót. Amikor idáig jutottam az ezoterika és az ezoterikus szavak összehasonlításában, meg kell mondanom, hogy amúgy egy lényegében szócsavarásról van szó. Mégpedig azért, mert igazából nem az a lényeges, hogy melyik a helyesebb szó a kettő közül, hanem az, hogy az ezoterika szintén olyan mint az ezoterikus, ám teljes egészében képtelen lefedni. Miként a misztika a misztikust valamint a mágia a mágust. Ugyanis ezek a szavak valójában nem csak szavak, hanem annál sokkal többek. Azonban az szinte teljesen biztos, hogy az ezoterikus illetve az ezoterika szó összevetése teljesen jogszerű. A nyertes viszont e két szó párharcából, ami az ezoterikus és ezoterika között dúl, mindig is az ezoterikus lesz a győztes. Mégpedig azért, mert az Ezoterikus Tanok Egyháza a leglényegesebb minden ezoteriával, spiritualitással és ezoterika szókapcsolatokkal meghatározható információval kifejezhető lényeges irányvonalak meghatározásában.

Az Ezoterikus Tanok Egyháza egy spirituális vallás. A vallás a lélek sajátja. Az önmeghatározás alapköve. Na meg egy igen érdekes, ám helyesebb ha azt mondom, sőt kijelentem, hogy az ezoterikus vallás a magyar nép sajátja. Innen indul ki, miként szinte minden más. Ez már önmagában hordja a spiritualitás és a magyar népek karma illetve karmikus kapcsolódásait. A vallások között a legelső az ezoterikus vallás, mert pontosan tudja és definiálja a lélek cselekedeteit, annak statikus dominanciáját.
Miként a karma összességét. A karma alapértelmezése nem más, mint a cselekedet visszahatása magára az okozóra. Nem beszélve arról, hogy az ezoterika és az ezoterikus irányvonalak működtetői között a karma kapcsolódások meghatározóak. A karma természetesen nem csak egyes emberek, hanem népek között is fenn áll. Vannak népek akiket a karma negatív aspektusai kötnek össze. Ezek közül a karma kapcsolódások alól nincs kibújás. Mégpedig azért, mert a karma hatása alóli kibújás lehetősége magát a fejlődést gátolná. Ezért aztán a karma az egyik legjelentősebb része a fejlődés kibontakoztatása. A karma, azaz a sors meghatározza az emberi életeket. Az az ember akinek a karma a negatív típusú életet rendeli, nem biztos, hogy a mostani jócselekedetei miatt jobbra fordul jelen inkarnációs ciklusa. A karma és a karmikus ciklusok midig attól függenek, hogy milyen cselekedeteket hajt végre az egyén. A jelen inkarnáció karma cselekedetei természetszerűleg kihatnak a következő élet karma vonalaira is.
Az emberek általában valamelyik vallás irányultságait követik. Természetesen nem minden vallás egyforma. A vallás szinte mindig jó. Persze vannak kivételek is. A materialista világszemléletű vallás nem jó. Sőt kifejezetten démonikus. A vallás, vallások mindig egy pozitív istenszemléleten kell, hogy alapuljanak. Ugyanis a személytelen vallás, vallásfilozófia sosem jó. A vallás megválasztása minden ember személyes karma eredményei alapján történik. Isten legnagyobb ,büntetése” az a karma, amikor valakinek nem engedi meg, hogy emlékezzen rá. Ennek az embernek a legrosszabb az életében az a karma, hogy nem emlékezhet Apjára. Az igazi vallás az, amikor az ember Istent saját Apjának tekinti illetve tudja, hogy ő valóban az Öregisten tényleges gyermeke. A valódi vallás sajátja az, hogy a következőket mind egyszerre tartalmazza: tiszta, igaz, kegyes és lemondást tartalmaz.

Bodor Ernő
Címke , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .