A KÉT ÖSVÉNY

A világ legkülönbözőbb helyeiről és teljesen eltérő történelmi időszakokból származó számtalan olyan ábrát találhatunk, melyeket alaposabban szemügyre véve, valami különös hasonlóságot fedezhetünk fel közöttük.

Mivel ezeket az alkotásokat csak szigorú szabályok szerint készíthették – főleg, hogy legtöbbjükön különböző istenek szerepelnek – felmerül a kérdés, hogy mit mesélnek az ábrák?

Ha figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy évezredeken és történelmi korokon átívelő szimbólumrendszerről lehet szó, el kell gondolkodnunk azon, hogy megértettük-e az üzenetüket?

Egy olyan üzenetet, TUDÁST hordoznak ezek a képek, melyeket csak kevesen értelmeznek helyesen.

Számok, jelképek, kódok, melyek egy titkos, de annál döbbenetesebb ismeretet rejtenek. Az őseink kódolt üzenetét olvashatja ki, akinek van szeme a látáshoz… (Hogy miért rejtették ezt a fontos mondanivalót szimbólumok mögé? Ez jó kérdés, az írásom végére viszont bizonyára mindenki meg tudja majd adni rá a választ.) Amit leírok, az a saját, személyes keresésem eredménye és az én meggyőződésem.

Titokba avatlak be! Rejtett tudásába az isteneknek!


A dolgok mértéke, az emberiségnek a létezésről való tudása, amely mindig megvolt, ma is megvan, de az emberek többsége számára elveszett, eltemetődött, meg nem valósítható… arról néha csupán egy-egy magányos ember, vagy kisebb zárt közösség tudott.


Léteztek Thot istennek tulajdonított szövegek, amelyek szent nyelven, a beavatottak számára íródtak. Ezek a tanítások magától az istentől származnak, és az ő leszármazottai őrizték azokat.

A képeken isteneket láthatunk, szárnyas lényeket, oroszlánokat, életfát, tobozt…

Ami fontos, az a szimmetria és a gyakran megjelenő Nap és Hold ábrázolások, vagy az azokat jelképező állatok, illetve jelképek. Fontosak még a számok és azok jelentései. Három, hét, kilenc…

Három:

Az ÉLETFA három részből áll, összeköti a FÖLDIT az ÉGIVEL. Ha létsíkokban gondolkodunk, akkor: FÖLDI LÉT, KÖZTES LÉT, ISTENI LÉT.
(A hármas szám jelképezi még az embert, mint hármas egységet: TEST-SZELLEM-LÉLEK, illetve az eredeti szentháromságot: Anya, Atya, Gyermek.)

Életfa, világfa, születésbe-halálba, világból világba. Égig érő fának leveles hét ága, összeköt és megtart: táltosok létrája. Gyökere és törzse, pompás koronája a három világot szemünknek mintázza. Földi élet fakad erős oltalmába, Égi tudást ad át lombja – suhogása.

Hét:

Az életfa csúcsára, az ISTENI-hez csak a HÉT szint teljesítésével lehet eljutni.
(Tudatosság növelése, Önvalónk megismerése… ezeket tanítják a keleti tanítások is: buddhizmus, zen, tao…)

A hét szint megegyezik a hét csakrával, az emberi szervezet endokrin rendszerével, nyirokcsomók, hormonok… A legfelső szint a korona csakra, a tobozmiriggyel kapcsolatos. (Innen a TOBOZ, mint jelkép, vagy a lótuszvirág.) A „hetedik mennyország” tulajdonképpen a hetedik csakrát jelenti. Hiszen az a csodálatos, mennybéli állapot kapcsolódik a koronacsakrához, amikor megszűnik a folyamatos értékelés és ítélkezés és átveszi a helyüket az elfogadás és az elégedettség.
Ábrázolásában gyakori az arany vagy fehér szín. MEGVILÁGOSODÁS.

Kilenc:

Útnapistenig kilenc őst számláltunk elő, s ők azok, akiknek különböző hegyekbe visszavonulva ma is élhetnek utódai, s távozhatnak a hegyeken keresztül a mennyekbe.


A hegycsúcsokon rejtőző „őrzők” valójában a „láthatatlan mesterek”, vagyis olyan, az őseredeti állapotot megőrzött lények, akiket – Hésziodosz szerint – sohasem érhet utol a halál, akik a következő korokban is tovább élnek, s akiket a „felébredetteknek” neveznek.


A mennyekben kilenc halhatatlan időzik, s ez a vízözön előtti kilenc ősre utal.

A „HÉTVILÁG”:

A mennyek országának valamely régiójába tértek vissza a vízözön előtti őseink, valamint ide tér vissza minden egyes ember, aki már ÉLETÉBEN szembenézett a halállal, és legyőzte azt; akár mint harcos, akár mint beavatott tátos, mágus, pap.


Hunortól származik a hun nemzetség, ez adta a harcosokat, a „ksátriákat”, királyokat, fejedelmeket. Magyar utódai a mágusokat, a szakrális papokat, a „bráhmanákat”


A GARABONC is „használta” a tátosok útját, de míg a garabonc a „bölcsesség könyvéből” olvasta ki, addig a tátos elragadtatásában, vagy rejtezésében „kapta” az Ég Országútján járás tudományát.


A magyarok bukása mindig akkor volt, amikor a harcosok nem vették észre, hogy az a GÖNCÖLSZEKÉR, amely nekik az istennyilát hozza, az nem más, mint A TÁTOS, a tátosok. Mert a hadak útján nemcsak a hősi halált halt harcosok lelkei utaztak felfelé, hanem a tátos is ezen a fényes úton járt. Mert a tátos maga a „göncöl szekér”. Jól mondták a régiek: „csak göncöl vállain lehet az öregisten elibe jutni”

AZ ÉG ORSZÁGÚTJÁN JÁRÁS TUDOMÁNYA:

Az atyának három fia volt. A két idősebb fiú valami vitába keveredett – Káin megölte Ábelt. A lényeg azonban az, hogy AZ ATYA ÖNMAGA MEGSOKSZOROZÓDÁSÁT LEGKISEBB FIÁBAN, SÉT-BEN HAJTOTTA VÉGRE.

SÉT NEMZETSÉGE NOÉ-ig (aki ÚTNAPISTEN) A KILENC HALHATATLAN ŐSATYA!

NOÉ / ÚTNAPISTEN pedig GILGAMESNEK / NIMRÓDNAK dédapja, ezért árulja el neki a TITKOT: “Titokba avatlak be! Rejtett tudásába az isteneknek!„

Gilgames / NIMRÓD nem tudott hét éjjel virrasztani, elaludt, az ÉLET FÜVÉT pedig ellopta egy kígyó… (a „HÉTPRÓBÁT” nem állta ki… a torony hetedik szintjén elbukott… a királyfinak a meséinkben is le kell győznie a hétfejű sárkányt…)

A sumer eredetmítoszok szerint – ENKI ISTEN (ÉA) – jelképe a KÍGYÓ – figyelmeztette ZIUSZUDRÁT (NOÉ, UTNAPISTIM) a vízözönre, amiről az istenek nem szóltak az embereknek!

ENLIL ISTEN (ÉL, BAÁL) – HADÚR – megérintette ZIUSZUDRA (NOÉ, UTNAPISTIM) homlokát (TOBOZMIRIGY) és örök élettel jutalmazta.

Miután elvitték a Távolba, ANU (FŐISTEN) – MENNYEI ATYA – és ENLIL (ÉL, BAÁL) “életet adott, az istenek sorába emelte” UTNAPISTIMET.

Így ÚTNAPISTEN lett a KILENCEDIK „ISTENI ŐS”.

ÉA / ENKI sumer isten (FÉNY ÚR) – Teremtő Atya (A sumer mítoszok szerint ENKI isten és NINHURSAG istennő – ISTENANYA teremtették az embert.)

Éán kívül ugyan ki teremt dolgokat?
Csakis Éa érthet mindent a világon!

INANNA
NAPBAÖLTÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONY:

Az istenek csupán félénk madarak,
míg én köztük fénylő sólyom vagyok!

Az első sumer istennő, aki birtokolta „az Ég Országútján járás tudományát”.

Neve: ÉG-FÖLD SZÜLTE

Ő volt UTU / SAMAS NAPISTEN IKERTESTVÉRE a sumer történetek szerint.

Jelképei: Hold, nyolc ágú csillag: Vénusz, oroszlán, szarvas, kerecsensólyom, amely a Naptól (Napistentől) származás őshitét volt hivatott hirdetni a világnak!!!

Enki segítségével megkapja a HÉT szintes beavatást:

Oltalmazónk! Minden titok dicső Nagyasszonya!
Vigyázó két szemed óvjon minket, Napatyánk fényében!

A nagy égből a nagy föld felé…”
Innin alvilágjárása

Házát, az E’annát elhagyta, az alvilágba szállt alá. A hét »erő«t magára öltötte.

Az alvilági hét kapu zárjait reteszeld el! Az alvilági csarnok ajtait egyenként nyisd meg neki, midőn belép rajtuk,díszét, ékességét szedd le róla mind. „Hallgass, Innin, az alvilág törvénye érvényesült , Innin, az alvilág törvényét szád ne káromolja!”

Az Anunnák, a hét bíró, a színe előtt ítélkeznek. A beteg nő holtra válik, tetemét karóra akasztják. Három nap telt el, három éjszaka az alvilág »erő«-i után ő maga vágyott, ám az ottani »erő«-k nem elérhetők!

Az ő fénylő testét ruha nem fedi »A karón lógó tetemet add nekünk!« – így mondjátok a szót. Egyőtök az élet füvét hintse rá, másótok az élet vizét hintse rá, s Innin talpraáll. „Vigyétek úrnőtöket! Innin, Enki jóvoltából, az alvilágból távozóban. Enki atya az emberkének, az alakocskának így mondja a szót: „Rajta, induljatok! Lábatok az alvilág felé siessen, kapuja mellett legyekként

A fénylő Innin Dumuzit, a pásztort, kezükre adta. Az ördögök Dumuzi karját megragadják,heten a sajtárját felborítják; heten rontanak reá, ő elernyed, pásztorok sípja, furulyája nem szól már neki.

INANNA – ISHTAR – ANYAHITA – ENÉH – HATHOR

A holdsarlóban nyugvó esthajnalcsillag Holdistennőként Anahitát szimbolizálta.

Ménrotnak volt egy Ankisza nevű felesége, kitől két fia született: az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták.” Ankisza nevének sumer jelentése:
„Ég-Föld szülte”
Ő az, aki az Ég és a Föld között közvetít. Ő Anahita, az Anunnakik nyelvén: Inanna.


A zoroasztrizmus (mazdaizmus) hajnalán Apam-Napat volt a teremtő és vízisten és Anahita, (Ardvi-Sura Anahyta) a Vizek Úrnője, akinek ebben az aspektusában lótuszvirág volt a szimbóluma.

Anahita Istennő az egész világmindenség felelőse.

Ahura Mazda bízta meg a feladattal, hogy felügyeljen minden teremtményre.

A MAGYAROK VÉDŐ ISTENANYJA.

NIMRÓD MÁGUS pedig az ŐSAPÁNK.

HUNOR-MAGOR : NAPUS-PALOS : HARCOS-TÁLTOS AZ Ő IKER FIAI!!!

A mennyek országának valamely régiójába tértek vissza a vízözön előtti őseink, valamint ide tér vissza minden egyes ember, aki már ÉLETÉBEN szembenézett a halállal, és legyőzte azt; akár mint harcos, akár mint beavatott tátos, mágus, pap.

Az „Ég Országútján járás tudományát” a KILENC őstől ÖRÖKÖLVE KAPTA NIMRÓD VÉRVONALA.

(Zarathusztra, Buda / Buddha, Jézus / Izzás, Mani…)

A jelenlegi összes nagy vallások felismerhetően csak a vetületei egy ősi egyetemes vallásnak.

A teológia és a történelemtudomány szerint ez az egyetemes vallás a legrégibb kultúrájú népnek, a mi Hun-Szkíta-Magyar őseinknek vallása volt, melyet egyenesen az élő Isten nyilatkoztatott ki évezredeken át az Ő nagy fiainak, kiket a történelem Zarathustra, Buda [Buddha], Jézus és Mani néven [mágus átlényegülés] tart nyilván, akik mind a mi Hun-Szkíta-Magyar népünk NAP gyermekei, az őshit szerint Isten fiai voltak.

NIMRÓD / GILGAMES : „ Aki mindent látott, egészen a világ végéig, aki ismerte az írástudók minden bölcsességét, titkát, aki látta a rejtett misztériumokat, és aki hírt hozott az özönvíz előtti időkről…”

GILGAMES / NIMRÓD, azért kereste meg ÚTNAPISTENT/ Noét, hogy Enkidu ( NEANDERVÖLGYI) halála után felkutassa az ÖRÖK ÉLETET MAGÁNAK ÉS A NÉPÉNEK…

Sziduri-Szabitu varázslónő mondja Gilgamesnek / NIMRÓDNAK: „Az örök életet, amit keresel, nem fogod megtalálni. Mikor az istenek az embert alkották, halálra szánták az emberiséget, az életet a maguk kezében tartják.

Nem volt itt soha átkelés, soha eddig senki át nem gázolta a tengert. Csak SAMAS (UTU) – NAP ISTEN – gázolta át, a hős.

De SAMASON kívül ki megy át még rajta? Nehéz az átkelés, nehéz az út oda, mély a halál vize, elzárja az utat.

Hol is akarsz átkelni a tengeren? És ha elérsz a halál vizeihez, mit akarsz tenni?

Fiatal erős ifjúként indult, gyenge öregként ért a halhatatlan UTNAPISTIM / NOÉ elé. Soha még egyetlen halandónak sem sikerült átkelnie a halál vizén.

UTNAPISTIM / NOÉ: – Legyőzhetetlen a halál.
GILGAMES / NIMRÓD: – Hát te hogy tettél szert az örök életre?

Ekkor mondja el UTNAPISTIM az özönvíz legendáját GILGAMESNEK.


A KÉT ÖSVÉNY

Az egy kettő, a kettő Egy!” KETTŐBŐL EGY…

A misztériumvallások mítoszai lényegükben azoknak a tudatállapotoknak az allegóriái, amelyeket az önmegvalósítás ösvényén járó beavatott tapasztal meg.


Helyes az a megközelítés, amely szerint a beavatás nem más, mint a hétköznapi ember halálába torkolló folyamat aktív véghezvitele. A beavatás a meghalást, a halálon való keresztülmenést előidéző hatalom, s a célja a halálon túli önújratételezés. Apuleius így fogalmaz: „A beavatás akaratlagos halál”

Emlékeztető:

A Homo Erectus, Homo Neanderitis (Neandervölgyi) és a Homo sapiens KEVEREDTEK!

Kellett lennie egy pontnak, amikor a két populáció (Homo Sapiens és Neandervölgyi – akinek világos bőre és haja volt – már nagyon különbözött egymástól, de még képesek voltak párosodni és termékeny utódot nemzeni. … Erről szól Gilgames és Enkidu története a sumer mitológiában… Illetve ez a Bibliában a bűn eláradása a Földön (a görögöknél Pandora szelencéjének kinyílása…)

SET nemzetsége összekeveredett Káin nemzetségével, és jött az ÖZÖNVÍZ… Noé…

SET vérvonala, genetikája a keveredés miatt megváltozott. (EZÉRT VOLT GILGAMES / NIMRÓD „csak” 2/3 részben isten, 1/3 részben ember… (Az istenek fiai bementek az emberek lányaihoz… óriások éltek… Nimród is óriás volt…) Határfajok keveredésének következményei: óriásnövés, HATUJJÚSÁG…)

Becsukódott a harmadik szem, elzáródott a tobozmirigy, az elme elhomályosította az Önvalót, racionalitás felülkerekedett az érzelmi gondolkodáson…120 év lett az emberek életkora…

Az AGY szerkezete megváltozott.

Az ember evett a TUDÁS FÁJÁRÓL.

AZ EMBER OLYANNÁ VÁLT, MINT EGY AZ ISTENEK KÖZÜL.

AZ ÉLET FÁJA EL LETT ZÁRVA.

Az emberi agy szerkezete magyarázatot adhat a megértéshez.

Három elkülöníthető részből áll: legbelül van a hüllőagy (ösztönök)=(TEST), aztán a limbikus rendszer (érzelem)=(LÉLEK), majd ekörül az új agykéreg (gondolkodás, tudás)=(SZELLEM).

Az új agykéreg volt a „Tudás fája”. Az elme. Itt az ego és a hamis önazonosulás.

Az „Örök élet” fája viszont el lett zárva. Ez a belső, limbikus rendszer. A lélek helye az agyban a TOBOZMIRIGY (legalábbis energetikai szempontból). Az agy közepén „el van zárva”. (Itt van az úgynevezett koronacsakra, a hetedik csakra.)

A BUKÁS MOTÍVUMA: – A KOZMIKUS KATASZTRÓFÁT EGY TEREMTETT (ISTENI) LÉNY HIBÁJA VAGY ELBIZAKODOTTSÁGA OKOZTA.

E VÉTEK KÖVETKEZMÉNYE AZUTÁN AZ AZ EMBERI ÁLLAPOT, AMELYNEK LEKÜZDÉSÉRE A TUDÁS IRÁNYUL!

AZ ÖRÖK ÉLET FÁJÁNAK MEGTALÁLÁSÁRÓL SZÓL A TANÍTÁS.

AZ ÉLET FÁJA ezért van az ábrázolásokon, ezért a toboz, mint jelkép, vagy a lótuszvirág, ezt jelenti a három, hét, kilences szám.

A székely zászlón is látható Nap és Hold jelkép pedig maga a két ösvény.

Harcos-Táltos… Nap-Hold… Inanna

Ezt az utat járják a mágusok, táltosok, pálosok, misztérium iskolák beavatottjai, bölcsek, buddhisták, Zen mesterek, szamuráj harcosok, shaolin mesterek… HUNOK és MAGYAROK, szkíták, pártusok, sumerok…

A jóga, meditáció, elme kiürítése, hét szintes beavatási gyakorlatok olyan formák, amikkel a „TUDÁS FÁJA”, azaz az új agykéreg kikapcsolható, és új idegsejtek közötti kapcsolatokat építhetünk a limbikus rendszerben, így egyszer csak kinyílik a tobozmirigy… megvilágosodás jön…

Persze ez nehéz és nem veszélytelen művelet és csak kevesen érhetik el. Ezért kell beavató, tanító mester, hogy ne elméleti tudásunk legyen, hanem megtapasztalásunk.

Akik TÁLTOS JEGYEKKEL születtek, azok a SÉT vérvonal miatt (JÉZUS is!!!) egy másik táltostól kapott beavatással képesek voltak (pálosok is!) a HÉT fokú létrán megmászni az ÉLETFÁT és az angyalokkal beszélgetni.

A pálosok olyan utakon jártak, amely ösvényeken a közönséges, halandó ember nem jár. Olyan utakon jártak, ahol még madár sem jár, tehát az ő útjuk ebből a közönséges, halandó világból kivezet.

A pálosok, a Vatikán miatt mondták magukat a thébai Remete Szent Pál örököseinek, a valódi név a NAPUS-PALOS-ból levezethető! Napus=Hunor, PALOS=Magor! Inanna / Enéh iker fiai!!!

Ezért volt a címerükön a sumer ÉLETFA.
A KÉT ÖSVÉNY jelképe.

Így érthető a címerük jelmondata:
„Duplicavit annonam” („MEGKETTŐZTE A JÁRANDÓSÁGOT”)

A Pálosság az eredendő Szkíta napkereszténység tanaira épült.
Az ősi IGAZ és Jézus által tanított valódi tanokra.


A Pálosok őrizték a Pilisben őskirályunk tudását és romlatlan testét a barlangok mélyén odalent a mélybe. Mielőtt egy SZENT KIRÁLY-t megkoronáztak volna a Szent Koronával, a Pálosok megmutatták neki “KINCSÜKET”, ami maga volt Nimród Király a föld első királyának romlatlan teste. Csak ezután válhattak szent királlyá a koronázási eljárás szerint.


Nimród király maga az Istenember s az ő igaz útja feltárja előttünk, mi az az ősi harc, amin a léleknek önmagában (alkímia) keresztül kell mennie ahhoz, hogy megnemesedjen. Ezt a lényegiséget és fénybe (tudásba, megértésbe) vezető utat tanítja Jézus a Pártus Szkíta herceg is később.

A ZEN kör 270. foka (ZEN tanítás) választ adhat arra, hogy miről is van szó. Amikor egy magas tudatú eljut ide, két útja van (NAP, HOLD):

KÉT ÖSVÉNY:

HOLD

A nem-ellenállás bizonyosság és magaslat. Keresztülengedni. Semmivé válni.

„LUNÁRIS” ÖSVÉNY:

Egy „lunáris” ösvényen – Ízisz útján – az ember felsőbbrendű entitások engedelmes eszközévé válik. Ezen irányzatok nyíltan kimondott célja feloldani az Ént, mint középpontot – „az óceánban feloldódó só szemcse mintájára” – e személytelen valóságban, s ilyenformán számukra az „önigenlés”, a „harc” s a „szellemi uralom” végső soron értelmezhetetlen fogalmak.

Vannak Buddha-emlékek, amelyek üres trónust ábrázolnak.
Nem gyengeség, hanem gyengédség.
Nem engedékenység, hanem kiengesztelődés.
Ez az, amit a hinduk úgy hívnak, hogy a létben való feloldódás.
Ez a kínai tao. Ami nem a személyiség szétfoszlását jelenti, hanem hogy az emberben a létrontó erők sűrű magja a lét pozitívumában elolvad. Ami az idill.
Amit a hinduk nirvánának neveznek.
Ami a vallások szerint az üdv.

NAP

„SZOLÁRIS” ÖSVÉNY (Mithrasz – Csak férfiak gyakorolhatták…):

A léleknek új, és egyre nehezebb megpróbáltatásokat kell kiállnia, amelyeken győzedelmeskedhet, de el is bukhat. Fensőbbségét most azon szellemi lények világa felett is meg kell szereznie, akik testen túli voltát folyamatosan feltárják számára.

A LUNÁRIS ösvénnyel szemben a mágikus, „szoláris” ösvényen – Ammon útján – éppen az a legfontosabb, hogy ezekkel az entitásokkal szemben megőrizzem saját, autonóm létem; ez azonban másképpen nem lehetséges, mint legyőzésükkel. El kell ragadnom tőlük az általuk hordozott „sorsmennyiséget”, hogy megszerezhessem befolyásukat s átvehessem felelősségüket.

A mágikus hagyomány a szellem világát alapvetően úgy fogja fel, hogy határozottan megőrzi a nem pusztán testi és személyi értelemben vett individuum eszméjét, amin egy mindenek „feloldódása” után is fennmaradó, pozitív középpontot ért.

A mágikus hagyomány a szellem világát nem afféle idilli állapotnak, netalán differenciálatlan egyetemességnek látja, hanem korlátozatlan, mélységi erők egy egyszerre szabad, félelmetes és derűs állapotban való létének. Ezek az erők akkora feszültségek összjátékai, hogy ezekhez képest, amit közönségesen harcnak neveznek, egyszerű, felszíni nézeteltérés.
E világban minden egyes entitás csak annyiban tud fennmaradni, illetve individualitásában sértetlen maradni, amennyiben képes az őt mozgatni s asszimilálni törekvő más entitásoknak ellenállni, ellenszegülni.
Szabad világ ez, amelyet nem hat át semmiféle gondviselésszerű terv, s nincs alávetve egyetlen olyan – teleologikus és apriorisztikus – irányító törvénynek sem, amelyet a különféle erők követni kényszerülnének.
Az igazi a priori: ezek az erők. A törvények s rendszerek nem egyebek, mint ezen erők organizálódásának melléktermékei; egy olyan, még hatalmasabb erő jelei, amelynek sikerült elsöpörni, magába olvasztani s egyesíteni a neki alávetett erőket, ily módon csökkentve az egymásnak feszülő erők őseredeti káoszát.

A magasabb létszint a nálánál gyengébb hatalmakra mély örvényként hat, amiket – bármikor ha közelébe kerülnek – magába szív s ural. A titka, hogy ebből a helyzetből, hogyan lehet győztesen, vagyis a saját autonómiát megőrizve kikerülni: a kitartás.
Ha valakit körbevesz egy erő, de nem képes őt elsöpörni, megfordul a kocka s ő fogja az erőt elsöpörni, uralni.
E feszültségteli világban nincs pihenő vagy biztonságos zóna: nem uralkodni annyit jelent, mint uraltnak, alávetettnek lenni.

TEDD EGGYÉ A KETTŐT!

„Az egy kettő, a kettő Egy!”

Ezért van ISTENANYÁNK és Mágus Ősapánk:

A Nagy Istentől kapott őstudás: Jo-Tengri, azaz Jóisten mellé a Szűz Anyát, Anahytát helyezi, s ezt az isten-párt állítja a földi életnek példaképül. Médnek nevezett elődeinknek ez a jóságos (természet)-hite alakította ki azt a társadalmi rendet, mely a méd mágusok vezetésével lelki nyugalmat és társadalmi jólétet biztosított az állam lakóinak.

EZÉRT KELL A TÁLTOS ÉS HARCOS EGYÜTT.

„Az egy kettő, a kettő Egy!”

Akár Táltos, akár Harcos ösvényen haladtak őseink, mindig a FÉNYT szolgálták.
Istenanyánk NAP útján jártak.
A két út EGY! De csak együtt, testvérként, összefogva…

Azonban a fekete MÁGIA a ZEN 270 foknál NEM A FÉNY FELÉ fordul, hanem a GONOSZT szolgálja.

Ez Jehova. Ez a fekete mágia. Ez van ma. Az ÁRMÁNY műve.

(Akik látták a Gyűrűk Ura c. filmet, azok jól elképzelhetik a különbséget GANDALF a fehér mágus (táltos, pálos) és Szarumán, a bukott fehér mágus történetében.)

NEKÜNK A FÉNY ÚTJÁT KELL JÁRNUNK.

NOS, erről szólnak azok a bizonyos alkotások, amikkel kezdtem az írásomat.

Arról, hogy az emberi test halandó, de a lélek halhatatlan, ISTENI FÉNY, amit tetteinkkel, a szívünk szerinti élettel elérhetünk, még ha inkarnációk során is válik ez valóra, korokon és életeken át.
(Felhőatlasz c. film)

Ezért nem féltek őseink az életüket áldozni hazájukért. A hősök a mennybe jutnak, épp, mint a táltosok. A jutalom a következő életekben jön. MI VAGYUNK ŐK! Őseink halhatatlan lelkei bennünk élnek!

Ébresszük az önvalónkat! Őseink vére visszatér szívünkbe, lelkünk megtalálja a Fényt!

Ezért VOLTUNK, VAGYUNK, LESZÜNK!

Ez a titok. Istent önmagunkban megtalálni belső út.
Nem kell közvetítő, sem pap, sem egyház!

Ezért tör ellenünk Jehova egyháza.
A létük nem a Fényt szolgálja, hanem a fekete mágiát.

Amíg hagyjuk!

NAPBAÖLTÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONYUNK ÁLDJON MINDEN IGAZ MAGYART!

„Alattad a Föld,
Feletted az Ég,
Benned a Létra.”

-Ócs József-


az írásom első megjelenése dátuma: 2021 február 01.

Címke , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .