A „LEGYEK URA” ÉS A „VAKOK BIRODALMA”

(A vakok birodalmában az egyszemű a király.)

A minap láttam a (RÉM) hírekben, hogy három kigyúrt „nemhiábaszületett”, „rejtett erőforrás”, akiket a „retekklub” (RTL) következetesen „fiatalokként” aposztrofált (bűnözők helyett…), megvert, megalázott, levizelt egy védtelen embert, mert épp ahhoz volt kedvük, és megtehették. De a legvérlázítóbb a „bíróság” ítélete volt az ügyben: „büntetésként”, a „fiataloknak” el kell olvasniuk a „Legyek ura” c. könyvet. Ez egy tipikusan „új világrendes” szellemiség. Tipikusan sátáni, amikor a bűnözőket védik és mentegetik. (Bár, ahogyan elnéztem a „fiatalokat”, ezeknek lehet, hogy tényleg nagy büntetés lesz az olvasás…)

A sátáni „új (kommunista) világrend” létrehozásához le kell rombolni a gazdaságot, az egészségügyet, az oktatást, a jogrendet, szét kell verni a családot, társadalmat, a morált. Ez zajlik gőzerővel.

Semmi sem új a Nap alatt. Ismerős:

„Föl, föl, ti rabjai a földnek, föl, föl, te éhes proletár!
A győzelem napjai jönnek, rabságodnak vége már.
A múltat végképp eltörölni, rabszolga-had indulj velünk!
A Föld fog sarkából kidőlni, semmik vagyunk, s minden leszünk!
Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát, és nemzetközivé lesz holnapra a világ.”

Ez a „nagy retesz” (great reset), az „új világrend” (New World Order ) és „New Age” valódi arca és célja.

Mindegy, hogy kommunista kiáltvány, Klaus Schwab, vagy cion bölcsei. Kilóg a lóláb, pontosabban a pata! Ez az a régi kígyó, akit Ördögnek, vagy Sátánnak is hívnak, és aki az egész világot becsapja.

„A New Age cukormáz nélküli „jó szándékú diktatúrájának” az Illuminátus rend alapítója Adam Weishaupt fogalmazta meg és fektette le szükséges elérendő feltételeit, melynek tartalma később a marx-engels féle „Kommunista kiáltványban” lett „profánosítva” és a „Cion bölcsei” céljaival is pontosan megegyezik.

  1. Monarchiák formájában jelen lévő nacionalista vagy rendekre épülő kormányok eltörlése
  2. Magántulajdon felszámolása
  3. Öröklési jog megszüntetése
  4. Hazafiasság nemzeti érdekek iránti szellemiségének eltörlése
  5. Társadalmi rend a családokban, szexuális tiltó törvények, és minden erkölcsi törvény felszámolása
  6. Minden vallási tan – amely az egy élő Istenben való hitre épül – eltörlése. Helyette az ember, az emberi ész és a tudomány felmagasztalása.

„A New Age eszményképe egy posztmodern, „posztszcientista” áltudományos, transzhumanista, posztkommunista idealisztikus jövő, egységes világállammal, világgazdasággal, ahol mindenki boldog és egyenlő. Az új kor vallásának filozófiája nem véletlenül analóg a baloldali politikai ideológiákkal, hiszen egy tőről fakadnak, eszmeiségében nyilvánvalóan mutatkozik meg a két testvér; a kommunizmus és a liberalizmus destruktív szellemisége. Internacionalista, kozmopolita, globalista, a „szabadság, egyenlőség, testvériség”-et hirdeti.

Amolyan „szakrális kommunizmus”, de azzal az anomáliával is le lehet írni, miszerint „a New Age a liberalizmus transzcendens szintre való felemelése”.

Elveti a valós szakrális hierarchikus rendszereket, megtagadja a hagyományból eredő szabályokat, mindent támogat, ami globalista, ami keveri a kultúrákat, ami gyengíti a nemzetet, a családot (erre lentebb számtalan „tanító” idézetet olvashatunk). Támadja az évezredeken keresztül működő hagyományos „Isten, család, haza” értékrendet. Azaz, a normalitást, a természetest rombolja. Az „EGYSÉG” nevében.

A nemzeti múltat összemossa a saját romantikus szellemiségével, elbagatellizálja azt, nem ritkán egyenesen támadja, károsnak ítéli meg, ha valakinek a hazájáért, nemzetéért dobog a szíve. Nacionalistának -sőt, rasszistának- kiáltja ki mindazokat, akik még nem veszítették el gyökereiket.”

A „new age – ébredés” nem „felébredés”. (A „felemelkedésért” tenni is kell. Ha az ember sikerrel vesz egy akadályt, ezt követően többször is próba alá kerül, és ha nem a dolgát végzi, valójában jobban járt volna, ha el sem indul.)

Maga az „ébresztés” valóban „fentről” irányított. Ugyanakkor, ezt meglovagolják a luciferi erők is, akik létrehozták a maguk ébredési programját és kimeríthetetlen az eszköztáruk – az ébresztőoldalak nagy része is tőlük ered. Azaz, amit oly sokan felébredésnek élnek meg, az nem felébredés, hanem a felébredésre való lehetőség!

Egy rosta, egy tűzpróba, egy óriási próbatétel, ami senkivel sem véletlenül történik meg. Maga a mélyről jövő érzés valóságos, mert az „elhívás haza”, a vágy a magasabb transzcendenciák felé valóban a Jóistentől való. Viszont, út csak egy van, ami hozzá vezet: „A keskeny út”.

Sajnos, az emberek nagyobb hányada mélyen alszik, de a változást eredményező emberek ott vannak közöttük, közöttetek! Ne feledd, Te most földi ember vagy, nem „felemelkedett mester” és nem a „Plejádokról”, vagy „Szíriuszról érkezett kozmikus utazó”. Neked a családodért, a nemzetedért, a hazádért, az igazságért kell kiállnod, Isten előtt pedig megállnod!

Itt az ideje felébredned!

Egyszer már legyőzték a Vádlót.

A Bárány vérével győzték le, és azzal, hogy beszédükkel tanúskodtak az igazságról. Legyőzték, mert nem ragaszkodtak a saját életükhöz, és nem féltek a haláltól sem. De jaj nektek, Föld és tenger, mert leszállt hozzátok a Sátán! Nagyon dühös, mert tudja, hogy már csak kevés ideje maradt.


Ekkor egy Szörnyeteget láttam kiemelkedni a tengerből. A Szörnyeteg egyik fején halálosan megsebesült, de a seb mégis begyógyult. A Szörnyeteg egyik fején halálosan megsebesült, de a seb mégis begyógyult.


A világon minden ember csodálta, és követte a szörnyeteget. Imádták a sárkányt, mert hatalmát átadta a Szörnyetegnek. De imádták a Szörnyeteget is… A Szörnyeteg hatalmat kapott arra, hogy nagy dolgokkal dicsekedjen, és Istent gyalázza negyvenkét hónapig. Ezért Isten ellen beszélt, káromkodott, gyalázta Istent és nevét, Isten lakóhelyét és a Menny többi lakóit is.


Azt is megengedték neki, hogy Isten népe ellen harcoljon, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött.


A Föld lakói imádják a Szörnyeteget. De csak azok, akiknek neve a világ teremtése óta nincsen beírva az Élet Könyvébe.


Aki fogságra való, az fogoly lesz, aki kard általi halálra, az kard által hal meg. Ekkor van igazán szüksége Isten népének az állhatatos kitartásra és hitre.


Akinek van füle, hallja meg!

“Én lettem a halál, világok pusztítója”:

Az ördögnek hatalma van az emberszíveket félrevezetni és rávenni, hogy Isten parancsait áthágják, módjában van továbbá azokat, akik hajlandók neki engedelmeskedni, lassan szív-beli vakságba dönteni, hogy az igaz Istent elfelejtsék, és őt (a sátánt) istenként imádják.

„Lucifer okos volt, létrehozta a sötétséggel szemben – amit eleve ő képvisel – a „fényt”, ami mögött szintén ő áll. A dialektikus rendszerben a megoldás nem az egyik vagy a másik oldalon helyezkedik el és nem is a kettő között van, hiszen ezen halmaz még a lehetőségét sem tartalmazza az igazságnak. Bármelyiket választja az ember, rosszul dönt.”
(Ezért is találták ki a pártokat. Bármelyiket választod, már rossz úton jársz…)

A tézis / antitézis körforgás keletkezésének forrása a jó és rossz tudását birtokló bukott világ. Ez a szabadkőművesek ősdualitása, a fekete-fehér sakktáblamező. Alkalmazásmódja szerint minden tézis ellentézis szintézisével fokozatosan építenek egy olyan világot, amely egyre inkább az ő irányításuk alatt áll, ahonnan a szintézisek által lassan kiszorul minden, ami terveiket gátolja. A földi világban ezt a világkormány elérésével kívánják elérni.


Ha mindegyik oldalt ugyanazon erők uralják, akkor már nem is számít, hogy melyiket választjuk? Ha a dialektikus rendszeren belül maradunk, akkor majdnem mindegy, mindkét választás rossz. Viszont, a lényeget tekintve nagyon nem mindegy. Mindig van lehetőség az igaz, a helyes választására, de általában a felkínált lehetőségeken kívül kell keresnünk azt! Hogy „világos” legyen, a New Age nem tartalmazza a megoldást, csak színleli azt – hiszen nem az igazság szolgálatában áll – de rajta kívül megtalálható.

Ugyanez vonatkozik a spiritualitásra is. Beférkőzött a szakralitásba, és ott is pusztít, megtéveszt, hiszen tudja jól, hogy a világ spirituális és szellemi megújhodása okozza majd a vesztét. Ráadásul épp a MAGYAROK a legveszélyesebbek erre a világrendre nézve, ezért minket kell a leginkább félrevezetnie, elaltatnia.

Maga az „ébredés” a háttérerők, bizonyos szellemi erők által is irányítva van, hiszen egy spirituális háború zajlik az ember lelkéért. Mindent elkövetnek, hogy a sok „titokkal”, amit ránk zúdítanak, az ember a széles úton érezze magát „felébredve”, hogy az egyik álomból a másikba merüljön. Tulajdonképpen kész válaszokkal, megoldásokkal várják a potenciális felébredőt. Ha nem így tennének, csak a terveikre összpontosítanának, akkor valóban veszélybe kerülnének azok, mert jóval nagyobb lenne a valódi felébredők tábora – vagyis, muszáj nekik is létrehozniuk egy „ébredési” folyamatot. Az időt is feltűnően húzzák (a New Age szintjén) – mintha késne az „isteni delegáció”, amire évek óta várnak – de közben a tervük mégis átlátszóan gyorsítva halad. A háttérerők szempontjából az alvó ember a tökéletes alany, aki pedig ébredezik, megkapja a gnosztikus tanokat, mint „kiút”, hogy még mélyebb álomba merüljön.

Ugye nem gondoltátok komolyan, hogy az elit hatalmi vákuumot hagyna az irányításban, és nem vezeti a „felébredt” emberek lassan egyre meghatározóbbá váló táborát? Ha ti lennétek a hatalom helyében és tudnátok, hogy az elmemanipulációjára épülő világbirodalmatok rabszolga populációjában újra és újra olyan egyedek (anomáliák) tűnnek fel, amelyek nem veszik be az alapfokozatú agymosást, mit tennétek? Hagynátok őket önmaguktól szerveződni ellenetek, hogy kiszámíthatatlanná váljanak, vagy inkább megszerveznétek számukra az ellenállást, így kiszámíthatóvá téve minden gondolatukat, tüntetésüket és várható cselekedeteiket?

SEMMI SINCS KONTROLL NÉLKÜL, minden jelentősebb háttérhatalom-ellenes tömegmozgalom, előadó, író, szektavezér, felvilágosító oldal, alternatív híroldal, blog szintén a globális elit ügynökeinek irányítását élvezi.

Pontosan ezért van az, hogy ennyi mindent tudnak erről a témáról. A tudásuk és képességeik megcsillantásával felnéztek rájuk, és az új vezéreitekké válnak.

“A felébredéshez többre van szükség, mint megkérdőjelezni a rendszert és kérdéseket feltenni. A válaszokat meg is kell keresni és találni, de talán még ennél is nehezebb az azokkal való szembenézés. Pokoljárás nélkül ez nem lehetséges és főleg nem lehetséges azonnal a mennyeket ostromolni. És ismét hangsúlyozom, hogy nem elégséges „tisztán” látni a helyzetet, nem elég ismerni a „háttérhatalom” tevékenységét, a „járvány projekt” céljait, vagy a Föld esetleges formáját. Ez önmagában semmit sem jelent.
Aki fel van ébredve, felelőssége, kötelessége, dolga van.
(Amíg egy ember ezt nem érzi, addig biztos lehet benne, hogy alszik.)

Tehát, mivel a New Age egy csapda, ezért spirituális értelemben csak egyetlen funkciója van: a felébredésre lehetőséget kapó ember katalizátorának a szerepét hivatott betölteni. Mert az embernek csak akkor van lehetősége ténylegesen is az igazságot és a jót szolgálnia, ha erőt vesz magán, törekszik, valóban felébred és a keskeny útra lép.

A New Age a könnyebbik (a széles) út vallása. Mely út nem csak kellemes, könnyű és kényelemes utat jelent, hanem önmegvalósítást és – amit oly nagyon üldöz – az „egó”, az individuum felemelését is. A legtöbben tudatosságuk „fejlesztésével” saját életük, közérzetük javulását, a lelki biztonságuk érzését és vágyaik beteljesülését, az áhított „boldogságot” szeretnék elérni. A tanfolyamok, a beavatások, az újabb képességek (akár mágikus 🙂 tudás) megszerzése is ezt a célt szolgálja. Azaz, a hívők önjobbításra tett törekvései – ha nem is tudatosan, de – többnyire öncélúak. Jellemző, hogy kevés energiabefektetéssel, kockázatvállalás nélkül szeretnék a „kiteljesedést” elérni. A fokozatok ez esetben is tetten érhetőek, hiszen van aki „itt” szeretne jobban élni, míg mások a mielőbbi „dimenzióváltásban” látják a kiutat silánynak tűnő világunkból. A jóra való vágy nem baj – sőt, elengedhetetlen – de önmegvalósítással lehetetlen elérni az igazi boldogságot, mert az öncélú nihilizmus legjobb esetben is csak egy önhipnotikus „boldogságot” eredményezhet. Ha valaki nem az igazságra törekszik, akkor elérhet bármit, lelke mélyéből jövő boldogságra sosem tehet szert.

Te, milyen jogon emelkednél fel? Mivel érdemelted ki? Vagy csak úgy jár neked? Mire fel? Mert magasabb rendű vagy? Ha igen és valóban egy „felemelkedett mester” vagy, akkor miért akarsz innen elmenni, miért nem segítesz inkább, miért nem dolgozol? Mit áldozol fel a közösségért, hogy „felemelkedj”? Mit tettél le az asztalra azért, hogy ez a kiváltság jár neked?

Még Jézusnak sem járt alanyi jogon a megdicsőülés, pedig Ő tényleg nem akárki volt.

„Az ún. „felemelkedett mesterek” (találóbban; „leereszkedett mesterek”) „angyalok” felelősek a transzcendentális, belső élmények jó részéért (a szellemi „megtapasztalásokért”) és ugyanezen démoni entitások segítkeznek abban is, hogy az embernek „visszaigazolásai” legyenek, melyek hamisan erősítik hitét, önbizalmát. Amiből következően a fellegekben is járhat és „előrehaladottnak”, „emelkedett” tudatúnak érezheti magát (számtalanszor volt benne részem).
(A „magasabb én” intézménye is ugyanehhez a rendszerhez tartozik.)

Ráadásul, sokan a legkevésbé sem spirituális indíttatásból, hanem önös célból veszik igénybe a „fentiek” segítségét (lásd még; „A könnyebbik út, a kényelem és az önmegvalósítás” fejezet), amit általában meg is kapnak, hiszen a „szellemi segítőknek” valójában az emberből kiváltott negatív tudati energiára van szükségük, amire már azáltal is szert tehetnek, ha áldozatukat megtévesztett hipnotikus állapotban tudják tartani.

„A valódi isteni szellemek, a „pozitív” szellemi erők, a világosság szellemi lényei csendben segítenek. Ők is jelen vannak, mint „felügyelők”, de sosem fognak szövegeket diktálni és beszélgetni, közvetlenül „beleszólni” a történésekbe.

A sumér és akkád kőtáblák alapján is határozottan elválaszthatóak egymástól a fizikai és szellemi entitások, mint ahogy számtalan nép eredetmondája alapján is erre lehet következtetni.

Napjainkban kifejezetten a szellemi entitásokon van a hangsúly, spirituális értelemben ők a közvetlen befolyásolók (függetlenül attól, hogy az „elit” mögött állnak-e más fizikai testben élő nem emberi entitások, vagy sem). Nagyon úgy tűnik, hogy az „elit” mindent megtesz azért, hogy az eddiginél is sokkal nagyobb mértékben hívja be ezen szellemlényeket világunkba. Nem kizárható, hogy valóban tudnak materializálódni, ha megfelelőek hozzá a körülmények. / Ármány már uralja a Nyugatot (is). /
Az biztos, hogy „vezetőink” nagyon várják már saját krisztusukat, az „Antikrisztust”…

A szakrális világ, a szakrális társadalom mindezek ellenére (a „bukott angyalok” és az okkultizmus aktív működése mellett) is évezredekig fent tudott maradni, aminek mára csak nyomai maradtak.
(Sajnos, a bibliakövetők nagy része valamennyi „pogány” kultúrát a „bukott angyalok” művének tekinti, lehettek azok bármennyire is szakrálisak. A Bibliáról legkevésbé sem mondható el, hogy koherens könyv lenne. A Bibliában benne van a megoldás, de nem maga a Biblia a megoldás. A Jóisten nem adott kész megoldást. Az ocsú elválasztása a búzától magára a Bibliára is vonatkozik.)

Kizárólag az emberen múlik, hogy továbbra is a hamis doktrínákat követi, szeretetrezeg, merkabázgat, elmeditálgat, fényóceánban lubickol, azaz még mindig együttműködik az „isteni tervvel” – ami a New Age esetében Lucifer terve – vagy a keskeny útra lép. Az egyetlen útra.

Mi vagyunk az utolsó generáció, akik változtatni tudnak! Nekünk kell úgy átadnunk a világot az utánunk jövőknek, hogy majdan virágot hozzanak a sírunka. Jelenleg még kegyelmi időszak van, s akik megértették a helyzet súlyát, érzik az elhívást, ki is használják az időt. Bennünk még megvan a létra ég és föld között. Még megvan a kapcsolat a lelkünk és Isten között. A kapu viszont egy ponton be fog záródni!

Amint megszületik az elhatározás, a szándék, amit ha tettek is követnek, a Jóisten segíteni fog kiébredni a mély hipnózisból. Cselekedj! És imádkozz! De fontos, hogy ne a tettek helyett imádkozz, hanem azért, hogy legyen erőd tenni! És valóban az igazságot szolgálhatod. Máskülönben úgy viszik el a lelked, hogy észre sem veszed! Tehát, még egyszer felhívom a figyelmed, hogy a lelked a tét!

Lucifernek nem más kell, mint az ember lelke.

Míg Isten a saját hasonlatosságára teremtette az embert, addig Sátán igyekszik saját képére formálnia azt. Amennyi embert csak lehetséges, betakarít, „learat”. Részben úgy, hogy megkísért és sokakat a szolgálatába állít. Ők elbuknak. Részben pedig megtévesztéssel. Ők is elbuknak. Na de nem csak Lucifer takarítja be az övéit, hanem Krisztus is!

Vagyis, minden ember annak az Istennek az országába mehet az élete végén, amely Istent szolgálta.

Amennyiben végig megy a folyamat és létre is jön az „Új Világrend”, csak addig tart, amíg mindenki levizsgázik, amíg minden ember színt vall. Utána vége az egésznek.

Legalábbis, az „Új Világrendnek”. Nem az életnek…, annak nem lesz vége. Bekövetkezik a valódi „great reset”. Lucifer bevégzi inverz „üdvtörténetét”. Mindez lefuthat akár gyorsan is, csak az a nem mindegy, hogy egymillió, vagy hétmilliárd áldozattal járnak majd az események.

És történhet úgy is, hogy nem következik be. Mert az ember megérti végre, hogy
mit jelent EMBERNEK lenni.

Amikor az „új világnak a hajnalán” a sátánisták terveik szerint felajánlják az emberiségnek a „világbékét”, az „egyetemes jólétet”, sokan még örömmel is fogadják azt. Ennek a „békének” nagy ára van, hiszen az ember egyre és egyre nagyobb rabságba kerül – aminek, mint mondtam, lesz egy pontja, ahol nincs tovább. „Cion bölcseinek” sem.

Tehát, aki továbbra is csak jól élni és túlélni szeretne, elbukik.

Mindannak ellenére, hogy a parazita a vesztébe, az öngyilkosság felé rohan, a sötét erők sohasem fogják feladni! Viszont, bárhogy is legyen, ezek a „nagyurak” nem mindenhatóak. Istenük elhiteti velük, hogy azok, de nagyon nem azok. Az Élet törvényeit nem ők írják, mert bizony felettük is áll ám még „Valaki”. Az „Új Világrendnek” semmilyen formában nincs hosszú jövője.

Mindazok, akik át is látnak a folyamaton, többnyire kilátástalannak látják a helyzetet, pedig az emberiségnek sokkal nagyobb esélye van, mint amennyire az látszik. És való igaz, a tervük ördögi és végtelenül precíznek tűnik, a sötétség látszólag már majdnem teljesen eluralkodott a Földön, és már-már reménytelennek tűnik minden, de mégsem az. Higgyétek el, van remény!

AKI ALVÓKÉNT HISZI, HOGY ÉBREN VAN, AZT A LEGNEHEZEBB FELÉBRESZTENI!

Íme, én, „nevesembiztos” ősök tudásának őre, szólok BOLDOGASSZONY nevében:

Őseink táltosainak erkölcsi tanításának egyik sarkalatos pontja, sőt legfőbb alapja ez volt:

Aki lelkiismerete szavára hallgat, azt soha el nem némítja, az soha az igaz útról le nem tér.
A lelkiismeret, isteni szózat, és aki erre hallgat, bűnös sohasem lesz.

MINDIG AZ EGYÉN VIZSGÁZIK!

Az életben megalkuvás nélkül kell törekedni az igazságra, mindig, mindenhol, mindenkor. Ha az boldogsággal jár, akkor boldogsággal jár, ha szomorúsággal, keserűséggel jár, akkor azzal jár.


A Jóisten minden egyes embert külön „mér meg”, mindenkit a saját képességei szintjén. Így akár előbb „üdvözülhet” meg az az ember, aki akár még ebben a pillanatban is ateista, mint egy bigott hívő. A Jóisten mindenkire annyi terhet ró, amennyit még elbírhat. Nem többet. Mindenkinek abból kell gazdálkodnia, amije van. A lényeg, hogy az igazságra törekedve a legjobb tudása szerint cselekedjen. Az igazság szóljon belőle…

Ha magyarnak születtél, légy hálás érte! Mert egy olyan nyelvi, kultúr-, és érdekközösségnek lehetsz a tagja, mely sok évezredes múltra tekinthet vissza. Ez nem nacionalizmus, hanem tény. Légy büszke gyökereidre és ápold őket! Felmenőink tapasztalatait, értékeit, erényeit, ősi műveltségét nem lehet csak úgy kitörölni egy nemzet lelkületéből. Önazonosságtudatunk, ha mélyen is, de még mindig él.

Kérdem én, hol van ettől a New Age liberális szellemisége? A magyaroknak nem a keletről és nyugatról importált New Age-et kellene magukba szívniuk, hanem őseink hitvilága és elvei szerint kellene élniük. Az Isten – Haza – Család szkíta értékrend szerint. Ami a nyugati civilizáció ellensége, hiszen archaikus értékrendünk Istenhitre épül. Egy természetes és erkölcsi rendre, amely magába foglalja a szeretet, az igazság, a szépség és az igazságosság egyetemes normáit. A magyarság attitűdje, életszemlélete mindig is életközpontú (szellemi) volt, míg a nyugatié egyre inkább anyagivá változott, mely nem az életet támogatja. (Persze, ez a kérdés ennél sokkal bonyolultabb, hiszen a háború, ami az emberiség ellen folyik, elsősorban a fehér ember ellen zajlik, mely a nyugati ember létét ugyanúgy fenyegeti, mint a magyarságét. Vagyis, nem eredendően a nyugati kultúrák gyökerei állnak mindemögött, hanem azon paraziták és istenük, akik a nyugati kultúrákat /is/ megszállták.)

Előbb hitünket vették el, később földünket, majd családjaink ellen indítottak támadást és lelki egészségünk, önbecsülésünk is csorbát szenvedett az évszázados elnyomás és propaganda hatására. Úgy tűnik, hogy erre rámehetünk, de csak akkor, ha minden úgy történik, ahogy azt a szűklátókörű „nagyurak” szeretnék, hogy történjen. De nem történhet úgy, hiszen

a magyarság több évezredes történelme bizonyítja, hogy népünk Isten oltalma, védelme alatt áll. Ezt az isteni kegyet megpróbáltatásokkal, nehézségekkel szolgálta és szolgálja meg, mert az évezredek óta tartó nyílt vagy alattomos elveszejtésünkre való idegen törekvés, ármánykodás ellenére sem eltüntetni, beolvasztani, sem megsemmisíteni nem sikerült.

A magyarság elpusztíthatatlan, mert szerves, az életből táplálkozó gyökerei vannak.” A magyarságnak üdvtörténete van. És mindig az üdvtörténet a győztes, nem az emberi történelem. Az elmúlt évezredekben bármilyen irányba is sodort minket a sors, ha naivak is voltunk, többnyire az igazságosság mellett álltunk. És keresztútjárásunkban már megtörtént a megfeszíttetés. Melyet végül a feltámadás követ. Az üdvtörténetben az igazság győz. Ezért sem fognak tudni minket felszámolni, mi az idők végezetéig, mint nemzet, ország, kultúra, örökség és küldetés, fennmaradunk.

Ha egy kis derűvel tekintünk nemzetünk helyzetére, akkor tényleg nincs esélyük elnyomóinknak ellenünk, hiszen eddig bármilyen birodalomhoz „csatlakoztunk”, mind összeomlott. De mi még mindig itt vagyunk.

Vissza kell szereznünk egészséges önazonosságunkat, önbizalmunkat és önbecsülésünket, mert a magyar ember eredendően nem nihilista és nem is pesszimista, hiszen ez egy mesterségesen fenntartott állapot. Nagyon fontosnak tartom, hogy továbbadjuk a legfontosabb örökségünket, az igaz magyar lelkületet. A magyar szívet, kitartást, tehetséget, szellemet, kultúrát. Ez mind-mind bennünk van!

Nehéz időkben vagyunk, nehéz lesz, ami ránk következik. A keskeny úton járóknak nagyon nehéz lesz. A széles utat járóknak még annál is nehezebb. Nem szabad letérdelni. Cselekedni kell, mert a cselekvő embereké a jövő. Jelenleg ez már harcot is jelent.

Ehhez a harchoz azonban elsősorban kemény, harcos, lemondástól és áldozatoktól vissza nem riadó, igazi férfiakra van szükség, akikben a hit és akarat mellett kiirthatatlanul él a legszebb férfi erény – a bátorság is.

Férfitársaim, legyetek férfiak! Az igazságért, a szabadságért való küzdelem mindkét nemet érinti, de a férfiak dolga akár a szellemi harcból is a nagyobb részt kivenni! A nők a saját harcuk mellett a „háttérországot” is biztosítják. Nők, férfiak legyetek erősek, ne féljetek! Mert az eltévelyedett Lucifert követőknek nincs nagyobb ellenségük annál és nem is félnek jobban attól, mint aki nem fél!

Ne féljetek bátornak lenni! Mert akik felveszik a kesztyűt, ha fel nem is néznek rájuk, de némi tisztelettel vannak irányukba még a „nagyurak” is! A gyávákat és meghunyászkodókat viszont megvetik. Azokba, akik sajátjaikat is elárulják, még bele is rúgnak és meg is tapossák. A valódi ellenfelet maga Lucifer is tiszteli. Mivel ő is teremtmény, ő is szabályok szerint játszik.

Ne a reménytelenségben higgyünk, mert ebben a harcban nagyon is esélyesek vagyunk! „Segíts magadon, Isten is megsegít.” Isten arra „vár”, hogy „segíthessen”. Ha elegen teszik a dolgukat, akkor meg fog nyilvánulni a kiút, a megoldás lehetősége is! Kérlek, találjátok meg saját szolgálatotokat, mert a magyarságnak küldetése van! S, hogy ez mit is jelent?

A világ nagyon hideg és nagyon sötét már, minden szikra kialudni látszik. Mindenki fázik, bújik és fél. Az emberek áhítoznak egy kis tűzre, nagyon várják és vágyják már. Amint kigyullad(na) valahol ez a bizonyos tűz, az emberek oda fognak menni melegedni…

…Na, ezt a tüzet kell a magyarságnak újra meggyújtania!

Kérlek, tedd meg, amit meg kell tenned! Végezd el a dolgod! A többit pedig bízzuk a Jóistenre! És az élet szeretete felül fog emelkedni a halál kultúráján. Az élet élni akar. És élni is fog.

Sok-sok erőt, hitet és kitartást kívánok mindenkinek! Isten áldja meg minden magyar ember útját!


(Szigli Szabolcs, 2022.05.14.
Az idézetek forrása: Szigli Szabolcs: A New Age vallás leleplezése és az igazi spiritualitás – avagy a keskeny út c. munkája)


„Minden Belőled, Te Mindenben.”

„Beszéltem, Testvéreim – most a szívemben újra csend és béke honol!”

Ne legyen nyugtalan a szívetek!

Legyenek fényesek a nappalaitok és csendesek az éjszakáitok!

-a „fogadós”-

Címke , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

véleményem:

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .