KÜLÖN ÚT

Nem mindenki magyar még, aki magyarul beszél, bármilyen szépen hangzó neve is legyen. Magyar ma az, aki magyarul érez. Aki vállalja a magyarsággal járó felelősséget. Magyarnak lenni ma hűséget jelent és cselekvést a hűség jegyében.

Wass Albert

Történelmi időket élünk, és ha rosszul döntünk – mint oly sokszor tettük eddig – végleg elsodorhat a történelem vihara bennünket. Ha egyáltalán dönthetünk még bármiben is…

A legtöbb történelemkönyv a nagy gondolkodók eszméire, a harcosok bátorságára, a szentek jóságára és a művészek kreativitására koncentrál. Sokat mesélnek társadalmi struktúrák szövődéséről és felbomlásáról, birodalmak felemelkedéséről és bukásáról, technológiák felfedezéséről és elterjedéséről. Semmit sem mondanak azonban arról, hogy mindez hogy hatott az egyének boldogságára és szenvedésére. Ez a történelem megértésének legnagyobb hézaga. El kellene kezdenünk kitölteni.

Yuval Noah Harari

A történelem ismétli önmagát, vagy helyesebben mondva: a sátáni módszerek semmit sem változtak, csak csiszolódtak. Ugyanazok és ugyanúgy irtanak bennünket, akik és ahogyan tették ezt sumer-, kánaáni-, szabír-, szkíta-, hun-, magyar őseinkkel: megosztással, gyökereink pusztításával, morális- és szellemi züllesztésünkkel.

A sötétség küzd a világossággal, a feketefejűek a Nap Atya és Napba Öltözött Nagyboldogasszony gyermekei ellen.

Az ősi hitünk, magyar Istenünk elvételével, a ránk erőszakolt talmudista vallás bevezetésével kezdődő és Trianon gyalázatában kicsúcsosodó NEMZETGYILKOSSÁGI kísérlet napjainkban végveszélybe sodorhatja hazánkat, nemzetünket.

A módszer ismert: sunyi métely, árulás, gyilkosság, majd a szakrális vezető nélkül legyengült nép szolgaságba döntése, erkölcsi rendjének megbontása, etnikai viszonyainak megváltoztatása és területének idegen kezekre játszása. (Németek, zsidók, cigányok, románok… stb. betelepítése.)

  • Ezt tette a Sumert és a békés sumerokat elpusztító feketefejű horda egykor.
  • Ezt tették bosszúálló istenük parancsára a kánaánitákra törő héberek.
  • Ezt tette a rabszolgatartó római birodalom, melyet Etele roppantott meg.
  • Ezt tette a talmudista alapokon nyugvó Vatikán, mely a tiszta, Jézusi kereszténységet képviselő magyarok ősi hitét kiirtotta, az Árpád-házi vérvonalat (szakrális-, apostoli uralkodók) elpusztította, miközben összejátszott a tatárral, törökkel, habsburggal, így pusztítva legnemesebb véreinket.

Míg fiainkat, lányainkat rabolta, ölte tatár, török, addig a megfogyatkozott magyarság helyére idegen etnikumokat költöztettek a habsburgok. A magyarok egykor szabad népe a habsburgok prédája lett. Fiaink idegen érdekek háborúiban hullatták vérüket, míg javainkat idegen kufárok kezére játszották a nagyon is tipikus származású habsburgok. Ez vezetett Trianonhoz.

Az első világháborúba is az Osztrák-Magyar Monarchia rántotta bele népünket.
Mindezt nem tudták volna megtenni, ha az úgynevezett „magyar elit” Júdás pénzért, bálokért, léhaságért nem hagyta volna cserben a saját népét. Nem csak a saját népüket árulták el, hanem a kultúrájukat és a magyar nyelvüket is majdnem elfeledték a szakralitásuktól megfosztott nemeseink, illetve a nemesi címet bitorló idegenek.

Szerencsére mindig volt annyi igaz szívű hazafi a hazaárulókkal szemben, amennyi meg tudta menteni a teljes pusztulástól a nemzetünket, még ezekben a sötét időkben is.

Aztán kitervelték a világháborúkat, majd levezényelték úgy, hogy mi lettünk az egésznek a legnagyobb vesztesei. Ráadásul még bűnbakká is tettek bennünket.

De még mindig nem értek célt, mert azt látták, hogy „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán”. A csonka Hazán.
Amit a háborúk, a kommunisták, a Szovjetunió nem tudott elintézni, azt a másik unió (EU) próbálja véghez vinni. Azzal a hazugsággal masíroztattak át bennünket a posztkommunista vezérek egyik rabságból a másikba, hogy jobb- és szabadabb életünk lesz.
Látjuk, hogy harminc év alatt még azt is elvették, amit a szovjetek nem tudtak. Megtörtént az, hogy mára a nyugati világ válik kommunistává (liberálissá). Megint függő helyzetbe kerültünk.

Míg ezt a demokráciának hazudott színjátékot eljátszották, addig a pártok privatizálták a közhatalmat. Minden hatalom a nép kezéből a pártok kezébe került. Még az Alkotmányt is meg tudták puccsolni, mára egy céggé züllesztették az országot.
Az idegen érdekek kezében levő pártok, politikusok, oligarchák, média 30 ezüstért (inkább ezer milliárdokért) elárulták a HAZÁT.

Olyan titkos paktumok, intézkedések, döntések, törvények meghozása történt, melyek nem a magyar nemzet érdekeit szolgálják. Ezeknek vannak konkrét elkövetői, felelősei. Ez hazaárulás.
A földek, gyárak idegenek kezébe kerültek. Izrael irányít most, nem a habsburg, de a kettő végül is ugyanaz…

Azt a Kínát támogatjuk, amelyik elnyomja és kiirtja ujgur testvéreinket. Holokausztozunk, de a hősi halott magyar honvédekről és Trianonról hallgatunk. Kormányunk kiáll a nevünkben Izrael mellett a palesztinokkal szemben, de az Úz-völgyi temető ügyében nem lépnek „diplomatáink”.

Tanárok, rendőrök, tűzoltók, nyugdíjasok, egészségügyi dolgozók nyomorognak, de Mészáros Lőrinc gázszerelő gyémántgyűrűs lagzit tart. Szivárványos felvonulás engedélyezett, meg az LMBTQ és hasonló betegségek.

Harminc év alatt rengeteg dolgozó magyar külföldre menekült, itthon pedig a szülészeteket, óvodákat, iskoláinkat ellepték a cigány gyerekek. A pozitív diszkrimináció az etnikai viszonyok tudatos megváltoztatását eredményezte. Ők nem integrálódnak. Sőt… A magyar kultúrától és moráltól teljesen eltérő irányt képviselnek. Mindezt a mi pénzünkön. „Azé az ország, aki teleszüli.” Ez a probléma nem bőrszín kérdése. Ez etnikai konfliktus szándékos szítása. A pozitív diszkrimináció gyakorlata is egy liberális hazugság és óriási bűn a magyarsággal szemben, mert az „EGYIK EMBER KIVÁLTSÁGA A MÁSIK EMBER HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE”! Nem lehet kiváltság bőrszín, vallási beállítottság, politikai nézet, nemi identitás alapján, csak maximum jellem és érdem szerint. Még szavazati jog is csak azoknak járna, akik építették, építik az országot.

Napjainkra egyre szűkebb réteg tartja fenn Magyarországot. Lassan a tűréshatáron is túl.
A politikus-bűnözők, akik harminc év alatt idegenek kezére játszották az országot, nyíltan és büntetlenül lopnak. Ők az egyik „kiváltságos” réteg. A másik, akiket nem szabad említeni. Ők a mozgatói mindennek. Nézd meg kit nem szabad kritizálni és megtudod, kinek a kezében van a hatalom!

A harmadik pozitívan diszkriminált réteg pedig az etnikai feszültség miatt kell. Sajnos ők is csak eszközök a MAGYAR nemzet elleni rombolásban. A bújtatott népességcsere védett és takargatott eszközei. Már a téma felvetése is óriási vihart arat. Pedig ezek tények.
A többnyire kettős állampolgárságú politikusok, pártok elorozták a hatalmat a néptől. Szerény és tisztességes szolgálat helyett arrogánsan uralkodnak felettünk, főleg, ha kormányzáshoz jutnak. Egyesek egy életen át jól megélnek ebből. A nemzet érdekei helyett a saját érdekeik és az idegen érdekek szolgálói lettek. Sérthetetlen, milliárdos vagyonokkal rendelkező oligarchákká váltak a nép kárára.
Mert engedtük… Mert ilyen törvényeket engedtünk nekik hozni… Milliárdokat, száz- és ezer milliárdokat loptak el a magyar emberektől az ál-demokrácia álarca mögött, cinkosan összejátszva, lepaktálva az „Új Világrend” emberiség ellenes gyilkosaival.
Gyurcsány, Orbán, bal, vagy jobb, internacionalista, vagy ál-nemzeti diktátor? Melyik a nemzeti érdek képviselője? Nyílt nemzetellenesség a liberalizmus nevében, vagy a NER Csányival, Pintérrel, Polt-tal és „Lölővel”? Esetleg liberális bohóc MOMENTUM, vagy kétszínű Jobbik, illetve komcsi DK és társai?

Ez a kérdés, válasszatok! Ennyi a szabad választás Magyarországon.
Tényleg csak ezeket érdemli ez a nép?

A demokrácia olyan eszköz, mely biztosítja, hogy ne kormányozzanak és ne tájékoztassanak bennünket jobban, mint ahogy megérdemeljük.

George Bernard Shaw

„Lehet szegfű, lehet narancs, Izraelből jön a parancs…”
Ők adják a tézist és az antitézist. Végül, a kettő harcából, tőlük kapjuk a szintézist. (Ők adták a kapitalizmust, de Marxot és Lenint is.) Azonban ez nem az igazi megoldás, csak eszköz, hogy mindennek a folyamatnak az álcája mögül szabadon rabolhassanak, míg mi évtizedes megosztottságunkban egymás torkának esünk, pártoskodunk.

Pártok privatizálták a közhatalmat…
A hatalom számukra létkérdés. Bármilyen eszközt megér.
A hatalom szolgája lett a jog és a morál.
A politikai érdek felül írja a magyarság érdekeit. Ezért gyakorlat, hogy a kisebbségi érdek, a pozitív diszkrimináció is felül írja a magyarság érdekeit. (Az amerikai szapora és tervezetten támogatott kisebbség már nyíltan alázhatja és üldözheti a nekik szabadságot és demokráciát nyújtó fehér közösséget, faji alapon. Vajon mikor fordul a népesedési ráta úgy, hogy a magyaroknak is térdepelniük kelljen faji alapon?)

„Ezt a földet bíztam rátok, elvették tőletek, másé lett hazátok…”

Az új világrend nem a MAGYAR NÉP ÚTJA. Semmilyen szinten. Az új világrend a kufárok útja egy új, minden eddiginél borzalmasabb rabszolgaság felé, ahol nincs nemzet, nincs férfi és nő, nincs fehér ember, nincs apa-anya-gyermek szentsége, csak rabszolgák. Azoknak, akiket életben hagynak.

Mérgeznek, oltanak, korlátoznak, karanténba zárnak, maszkban mászkálni kényszerítenek, megkülönböztetnek, megosztanak. Ha nem oltakozol, kommunistának, oltásellenesnek, vírustagadónak bélyegeznek. Ha oltakozol, nem tudhatod milyen hatása lesz évek múlva, de legalább a kormány nem tekint ellenségének, illetve, nem korlátoz (annyira) alapvető jogaidban.

Hol van itt a szabad magyarok szabad döntése a saját sorsukról, életükről?
Semelyik pártnak nem lenne joga a nép fölé nőni. Sem parlamenti képviselőknek, sem Európai parlamenti képviselőknek nincs joguk a hazánk érdekeit sértő tettek elkövetéséhez. Nem erre szólt a mandátumuk. Az ilyeneknek börtönben lenne a helyük párthovatartozástól függetlenül. Azoknak is, akik meglopják ezt a nemzetet, és akik a saját érdekeiket az összmagyarság érdeke elé helyezik.
Magyart-magyar ellen fordítanak, mint oly sokszor tették már. Júdáspénzért.
Magukért teszik. Nem értünk.

Folyamatos és egyre nyíltabb hazaárulás zajlik, miközben kifosztják, mindenéből kifordítják népünket.
Kormánypárt, ellenzék, jobb, bal… a szemfényvesztés részei.
Hazudnak. Nincs bennük tisztesség, nincs bennük igazság.

Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött. Miért nem értitek a beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat. Az ördög az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja. Mégis, bár az igazságot hirdetem, nekem nem hisztek.

Jézus

A történelmünk folyamán mindvégig ádáz harcot vívtunk egy olyan erővel, amelyik nem csak megszentségteleníteni akarja a magyarság szakrális örökségét, hanem a teljes megsemmisítésünkre törekszik.
Úgy is fogalmazhatok, hogy hazánk földjét már hosszú ideje idegenek tiporják. Igaztalanul és mindeddig büntetlenül.

Ébredésünk és önmagunkra találásunk a kiút ebből az elnyomásból. Szellemi- és morális rabságunknak és vakságunknak véget kell vetni.
Ehhez kell a Fény. A Tudás elhozza a Fényt.

Mi vagyunk a Tudás Népe, ezáltal a Fény népe is.

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenve­dés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberi­ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őr­angyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes len­ne erősebben kérniük hathatós oltalmát orszá­gukra!

Lejegyezte: Pio atya, Forrás: MARANA THA újság. 2009

OLTALMAZÓNK!
MINDEN TITOK DICSŐ NAGYASSZONYA!
VIGYÁZÓ KÉT SZEMED ÓVJON MINKET, NAPATYÁNK FÉNYÉBEN!

Mivel pedig Jehovát nem tudom atyámként tisztelni, el sem ismerem. Függetlenül attól, hogy mára az eredeti Egy Igaz Istent lassan mindenkivel elfelejttetik. Aki pedig nagyon emlékezik, azt igen gyakran megölik. Nem ritka eset ez. Tudod, a vérvonal kötelez.
A Jehova által adott szabad akarat meglehetősen korlátozott. Hasonló ez ahhoz, mint mikor némelyek azt mondják. Ami a tied, az az enyém is, ami az enyém, ahhoz pedig neked semmi közöd. Ilyen az a szabad akarat, amit a héberek istene adott a sajátjainak. Valamint a szeretet abszolút hiánya.
Tessék nekem már megmondani, miért nem veszik észre az emberek azt a hihetetlenül egyszerű tényt, hogy nem a Minden fajok felett álló teremtő istent szerettetik velük, hanem azt a lényt, akire az Úr Jézus a János 8. 44-ben azt mondja, hogy “ti a Sátán atya gyermekei vagytok”. Az egyetemes judeokrisztianista egyházhoz semmi közünk nincs.
Mindenkinek van valami feladata. Nekem az a feladat adatott, hogy tanítsam az embereknek az igazságot. Nem pedig azt, amit a judeokrisztianista egyház elvár. Sokaktól megkapja a támogatást, de tőlem egész biztosan nem. Legyen nekik a hitük szerint. Meg nekem, nekünk is. Fölösleges a ködösítés. 2000 év elég volt. Mi nem hittérítők, hanem tanítók vagyunk. A Tanító mindazokat tanítja, akik kíváncsiak rá. Sosem erőszakos. A Tanító tudja, hogy a tudást nem erőszakolhatja rá senkire. Tehát nem félelmetes. Csak az fél, aki nem akarja, hogy tudj. Annak szemében azonban nem szálka, hanem gerenda a Tanító. Most pedig már a Világosságnak kell következnie. Nem elbizonytalanítva az amúgy is beteg emberiséget. Megmondom miért. Nem másért, mint azért, hogy rájöjj arra, hogy nem engedik meg neked az emlékezést. Már rég elvették Tőled Őseid és a nem zsidó Úr Jézus Szeretetét és Tiszteletét. A zsidóét azt szeretheted, de a tied nem. Neked nincs, mondják Ők. Nem lenne baj, ha közülük is egyre többen rájönnének arra, hogy a dolgok nem így működnek.

Bodor Ernő

A szakák (szkíták-magyarok) népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród (Ménrot) népe tér magához, utána a többi.

Vishnu Purana –indiai szent irat

VIGYÜK HÁT A FÉNYT
SZKÍTA-MAGYAR TESTVÉREIM A SÖTÉTSÉGBE BORULÓ VILÁGNAK!
AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ!

Az ember mozdulhat parancsra. A fiú követheti atyját. De ne feledd, ha királyok mozgatnak is téged, vagy hatalmasok, a lelkedért egyedül te felelsz. Isten előtt állva nem mondhatod, hogy mások parancsára cselekedtél, vagy hogy az erény nem volt járható út a számodra. Az nem lesz mentség.

Mennyei királyság

Ábrahám a NAPISTEN FIAI ellen fordult, s a mai napig is abban bízik, hogy Istene Jahwe, felmenti tettei súlya alól! De felmenteni bármi alól is csak a NAPISTEN tud!

NAP ATYÁNK és NAPBA ÖLTÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONYUNK ÁLDJON MINDEN IGAZ SZÍVŰ MAGYART!
„LEGYENEK FÉNYESEK A NAPPALAITOK ÉS CSENDESEK AZ ÉJSZAKÁITOK!” /Tomiris/


az írás megjelenésének dátuma az FB csoportban: 2021. május 24.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .