ÁllamAlapító Oklevél aláírása

Ma 4 éve, 2018. november 07-én került aláírásra, a rovásírással készült ÁllamAlapító Oklevele a Magyar Egyesített Nemzetközösség – Magyarok Egyesült Állama (angolul rövidítve: HUN-USH) szakrális magyar államnak.

Az okirat latin betűkre visszafordítva (beillesztett képek nélkül) alább olvasható:


Én, …, teljes valómban MAG Szellemiségű, MAG Lélek, Magyar Ember, feladatom és felelősségem teljes tudatában államot alapítok a következők szerint:

 1. Államot alapítok Magyar Egyesített Nemzetközösség – Magyarok Egyesült Állama elnevezéssel.
  1. A jelen Államalapító Oklevélben a Magyar Egyesített Nemzetközösség – Magyarok Egyesült Állama (a továbbiakban: Állam, vagy Államunk illetve Hazánk elnevezéssel nevesítem).
 2. Államot alapítok annak érdekében, hogy a MAG Szellemiségű, MAG Lelkületű, Magyar Emberek (másképpen és a továbbiakban: a MAG Népe) visszatérhessenek az őket megillető, elidegeníthetetlen Őshaza földjére.
  • Bár annak idején a MAG Népére bízott FöldAnya, vagyis a Földbolygó, akár bármely része otthonunknak tekinthető, gyökereink legmélyebben az őshonos anyaföldünkön, a Kárpát medencében lelhetőek fel.
 3. Államot alapítok annak érdekében, hogy az helyet és védelmet biztosítson a MAG Népe számára, ahol és akik a MAG EGY-ségben kívánja kiterjeszteni feladatukat.
 4. Államot alapítok annak érdekében, hogy az otthont adjon, és tudatos jóléti megélhetésre helyet biztosítson a MAG Népének.
 5. Államot alapítok annak érdekében, hogy a MAG EGY-ség Teremtő Ereje az EGY-ségbe közösített korona csakránk által teljesedhessen ki.
  1. A legutóbbi ezeréves múltunkban ez a Teremtő Erő Szentkorona Értékrend megjelölés alatt maradt fenn.
  2. Korábbról Szkíta Értékrendként vagy Szittya Értékrendként ismeretes.
  3. Bármelyik e három elnevezés közül megegyezik a Kozmikus Renddel.
 6. Államot alapítok a Kozmikus Rend felülírhatatlan szabályai alapján.
 7. Államunk Alkotmánya, vagy másképpen Alaptörvénye e Kozmikus Rend.
  1. A Kozmikus Rend, mint Alkotmány, Államunk EGY-etlen törvénye.
  2. Az Alkotmányunk magába foglal minden olyan, önként vállalandó kötelezettséget, melyek alapelvárást képeznek az Államunkhoz csatlakozni szándékozóknak.
 8. Államot alapítok, melynek hivatalos nyelve FöldAnya alap-nyelve, az Öregisten, a Magyarok Istenének Teremtő Nyelve, a Magyar Nyelv.
 9. Államot alapítok, ahol az Állam tagja (a továbbiakban: tag) lehet minden MAG Szellemiségű, MAG Lelkületű, Magyar Ember, aki
  1. Magyarul gondolkodik,
  2. Magyarul, az Isteni Nyelven beszél,
  3. és vállalja, hogy az előzőekkel párhuzamosan, a Kozmikus Rend szerint, Magyarul cselekszik, azaz vállalja, hogy Magyarul él.
 10. Államot alapítok, ahol az Állam tagjai annak állampolgárává (a továbbiakban: állampolgár) válhatnak, amennyiben az előző pontban írt szakrális hármasságot mindennapi életükben elérik és/vagy Hazánkat szolgálják.
 11. Államot alapítok, ahol Államunk tagjait saját, állami kibocsátású igazolvánnyal, és Államunk állampolgárait saját kibocsátású útlevéllel látja el.
 12. Államot alapítok, mely Állam legfelső szakrális ellenőrző szerve a Nemzeti Tanács.
  1. A Nemzeti Tanács tanácstagjai különleges képességekkel rendelkező, MAG Szellemiségű lények.
  2. A Nemzeti Tanács 11 tagú.
  3. A Nemzeti Tanács bármely tagja helyett a 10 másik tagjának egybehangzó akaratnyilvánításával új tag kerülhet a Nemzeti Tanácsba.
  4. A Nemzeti Tanács tagjai fokozottan védendő személyek és nem közszereplők.
  5. A Nemzeti Tanács szükség szerint határozatokat hoz.
  6. A Nemzeti Tanács határozatait a Nemzeti Tanács egy tagja írásban közli.
  7. Az első Nemzeti Tanács tagjait az Ideiglenes Nemzeti Tanács nevezi ki.
  8. Az Ideiglenes Nemzeti Tanács tagjai már hosszabb ideje a Kozmikus Rend szerint élik mindennapjaikat.
 13. Államot alapítok, ahol a Nemzeti Tanács nevezi ki vagy hívja vissza Államunk Nemzeti Kormányának tagjait, a MAG Népe legfelső szintű szakmai szolgálóit, más néven minisztereit.
  1. A Nemzeti Kormány szükség szerint kormányrendeleteket hoz.
 14. Szakrális Államot alapítok, melynek legfelső, mindenre kiterjedő felelősséggel bíró szakrális vezetője a Király.
  1. A Király fizikai síkon történő megjelenése mindenki számára egyértelmű jelzésként érkezik majd, és amennyiben eljön az ideje, állampolgáraink „megválasztják” a Királyt.
  2. A Király korlátlan erővel és joggal irányítja Jóléti Államunkat.
  3. A Király felelős Államunkban a Kozmikus Rend feltétel nélküli működtetéséért.
  4. A Király döntéseit a Nemzeti Kormány hajtja végre.
  5. A Nemzeti Tanács felelőssége a Király intézkedéseinek ellenőrzése.
  6. A Nemzeti Tanács a Király intézkedéseivel szemben vétójoggal bír, adott esetben Őt vissza is hívhatja.
 15. Államot alapítok, valamint az állam alapításával egy időben megalapítom Államunk Nemzeti Bankját.
 16. Államot alapítok, ahol Államunk Nemzeti Bankja saját, állami fizetőeszközt bocsát ki.
  1. Az Állam saját fizetőeszköze aranyfedezetű fizetőeszköz.
 17. Államot alapítok, ahol Államunk első számú vezetője és képviselője az Államfő.
  1. Az Államfő a Király helyettesítője, a Király fizikai síkú megjelenéséig.
  2. Az Államfő szükség szerint rendeleteket hoz.
  3. Az Államalapító Államfő fizikai életének végéig rendelkezik az Államfői jogokkal, Államunk képviseleti jogával.
  4. Államunkban ezt követően újabb Államfő kinevezésére nem kerül sor abban az esetben, ha a Király fizikai síkon már megjelent. Amennyiben még nem jelent meg, saját utódját az Államfő nevezi ki, a Nemzeti Tanács jóváhagyásával.
  5. A Király visszahívása esetén a Nemzeti Tanács Államfőt nevez ki.
 18. Államot alapítok, ahol a MAG Népét a dualista környezet jelen mintáiból az EGY-pólusú világba, vagy másképpen az Aranykorba
  1. a(z Ideiglenes) Nemzeti Tanács határozatai
  2. az Államfő rendeletei
  3. a Nemzeti Kormány kormányrendeletei segítik át.
 19. És végezetül:

Államoz alapítok annak érdekében, hogy a dualizmus végleges elmúlása időszakában és az EGY-pólusú Multiverzum beköszönő Aranykorának párhuzamos időszakában, annak első szakrális állama mintaként jelenhessen meg Földanya, a Földbolygó bármely más népe számára.

IstenAnyánknak, Szeretett BoldogAsszonyunknak felajánlom a MAG Népe Új Hazáját. Valamint kérem Őt segítse, óvja, védelmezze továbbra is MAG Népünket.

A) Államunk nem harcol senkivel, de szükség esetén, különleges képességeivel hatékonyan védi meg állampolgárait, tagjait, értékeit.

 • Ennek érdekében minden állampolgár automatikusan tagja Államunk hadseregének.
 • Ennek érdekében Államunk minden tagja hadseregünkbe behívható.
 • Államunk hadseregének parancsnoka a Király.
 • Államunk hadseregének bármilyen mozgósítása kizárólag a Nemzeti Tanács beleegyezésével történhet.

B) Államunk Nemzeti Bankjának első Elnökét az Államalapító Államfő nevezi ki.

Jelen Államalapító Oklevél az Ideiglenes Nemzeti Tanács egyetértésével született. A jelen Államalapító Oklevelet Államalapítói, Államfői aláírásom mellett az Ideiglenes Nemzeti Tanács egy tagja ellenjegyzi.

A jelen Államalapító Oklevél,
az Öregisten áldásával,
kelt az európai időszámítás szerinti 2018. év őszén, Magvető havában


Államalapító
Államfő

Alapító neve és adatai nélkül, róva:

Címke , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

véleményem:

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .