K-HULLÁM 2030

Arany János szerint az egy emberöltő kb. 50 évet jelent. (Mások szerint kb. 30 év)

Az ötven év egy nagyon fontos ciklikus szám. A Kondratyjev-ciklus, vagy K-hullám elmélete szerint nagyjából 50 évente jelentkezik egy válság, amelynek összesített veszteségei elérik az éves globális GDP-t. Eszerint a modern gazdaság fejlődésében 50-60 éves ciklusperiódusok figyelhetők meg. Ezen belül 25-30 éves felfelé, majd ugyanilyen időtartamú lefelé szálló ciklus-szakasz különíthető el. Kondratyev az 1920-as évek elején írott tanulmányában arra is felhívta a figyelmet, hogy a hosszú ciklus lefelé menő szakaszára eső időszaki túltermelési-kereskedelmi válságok különlegesen súlyosak, míg a felszálló ciklus-szakaszban csak enyhébb formát öltenek.

(Kondratyjevet Sztálin kivégeztette. „Kondratyjevet, Gromant és a gazemberek más párosát feltétlenül agyon kell lőni.” Kondratyjevet és 14 kivégzett társát a Szovjetunió Legfelsőbb Bírósága 1987. július 16-án rehabilitálta…)

Kondratyjev 7 ciklusa:

  1. ciklus: A gőzgép (1770-es évek – 1830-as évek)
  2. ciklus: A vasútépítések kora (1830-as évek – 1870-es évek)
  3. ciklus: Az elektromosság és a nehézipar kora (1870-es évek – 1900-as évek)
  4. ciklus: Az olaj és az autógyártás kora (1900-as évek – 1970 es évek)
  5. ciklus: Az informatika, lézertechnika kora (1970-es évek – 2008) /A Kondratyjev-ciklusra jól illeszkedik a 2008-as gazdasági világválság./
  6. ciklus: Az űrkorszak, egészségügy kora (2008 – 2030)
  7. ciklus: Túlélési technológiák kora (2030 után…)

/Az űrkorszak felveti egyidejűleg a Föld és a hozzátartozó anyagi és szellemi javak megfelelő kiaknázását az ember túlélésének biztosítása céljából… erre alapoz az „Új világrend” bevezetésének terve./

Bizonyára nem véletlenül tűnik úgy, hogy a világunkban és életünkben éppen zajló folyamatok és „érzékenyítések” célja, hogy a „világ-elit”valahogyan kihasználja az éppen miattuk (fedezet nélküli pénzkibocsájtás, „lufi pénz”) kialakuló válságot az „Új Világrend” létrehozására, melynek ők lesznek a nyertesei és érinthetetlen, „halhatatlan”, „isten-urai”.
Ne legyenek illúzióink, hazánk „urai” is ezt az „ügyet” szolgálják.
(Elég csak a „jelszavakat, akcióterveket és intézkedéseket megnézni…)

Az „elkerülhetetlen” válság kihasználásának legtökéletesebb módja a háború.

Fakó lovat láttam, a Halál ült rajta, nyomában az alvilág. Hatalmat kapott a föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal pusztítsák az életet.

(Jel 6.9)

(Ukrajnából valószínűleg ismét Galícia lesz, a tervek szerint. Lásd: Galícia és a galíciai zsidóság. Annyi „haszna” lesz a jelek szerint az elkövetkezendő szenvedéseknek, hogy Magyarország visszakapja a tőle elrabolt területeket. A vármegyékkel egyszerűbb lesz a „régi-új” közigazgatás újraszervezése.)

Tudok szorongattatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. Tudom, hogy gyaláznak, akik zsidónak vallják magukat, noha nem azok, hanem a sátán zsinagógája.

(Jel 2.10.)

Ne félj a rád váró szenvedésektől! A sátán néhányotokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok tíz napig tart.

(Jel 2.11)

Egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson.

(Jel 6.3)

A sötét idők lehetőséget teremtenek a Magyarság számára, hogy beteljesítsék küldetésüket:

„A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród (Ménrot) népe tér magához, utána a többi.”
„Általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre.”

Azonban a világ sötét erőinek ezzel a káosszal, háborúval és az árnyékukban bevezetni kívánt „Új Világrenddel” nem az emberiség jóléte és felszabadítása a céljuk, hanem a saját világuralmuk megteremtése és a Sátán szolgálata.

Azért rombolnak és pusztítanak szisztematikus precizitással és álnoksággal évszázadok és évezredek óta, hogy a saját feketefejű világukat építsék fel, és kényszerítsék rá az emberiségre.

Ne imádd isteneiket, és
ne tiszteld azokat:
ne cselekedj úgy, ahogyan ők cselekszenek!
Sőt rontsd le azokat, és törd össze szent oszlopaikat!
Sőt romboljátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, és vágjátok ki szent fáikat!
Rombold le Baal-oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki!
Égesd el!

(A bírák könyve)

Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!

(Jer 1,10)

A mágusok megtanácskozták egymás között az égi jelenséget, és elmentek a királyhoz, Nimródhoz, hogy figyelmeztessék őt: „…ez a dolog arra a gyermekre vonatkozik, aki Thárénak született, aki felnövekedik és nagyon megsokasodik, és hatalmas lesz. Megöli a föld királyait és földjüket örökségül veszi, ő és a fiai örökévé.

(Jásár könyve 8:11)

Úgy tűnik, hogy az emberiség egész történelmét végigkíséri valamiféle – nem emberi – entitás árnyéka.

Kié hát most a Föld feletti hatalom?

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

(Mt 28, 18.)

Vagy:

És monda néki az ördög: “Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom

(Lk 4, 6.)

Mindkettő nem lehet igaz.

(Könnyű lenne azt mondani, hogy Sátán hazudik, hiszen a „hazugság atyjának” nevezi Jézus. – Jn 8, 44. Igen ám, de akkor Jézus ennél a kísértésnél is válaszolhatta volna Sátánnak, hogy „ez nem is a tied, hazudsz”. A legmeglepőbb pedig az, hogy azért nem így felel, mert Sátánnak – még ha csak részben is – igaza van! Ezek a legszomorúbb, s legszörnyűségesebb pillanatok, amikor Sátán az igazságot használva igazolja tetteit – gondoljunk csak arra, amikor minket, embereket vádol, hiszen ott is valós dolgokat állít velünk szembe!)

A legkorábbi, 2,5 millió évvel ezelőtt élt emberek agya körülbelül 600 köbcentiméteres volt. A modern sapiensé pedig átlagosan 1200–1400 köbcentiméteres. (A Neander-völgyiek agya még ennél is nagyobb volt! Állítólag kb. 28 000 évvel ezelőtt halt ki, bár egyes vélemények szerint nem kihalt, hanem az europid rassz létrehozásában szerepet játszik.)

Az emberi idegrendszer 2 millió éven keresztül csak nőtt és nőtt, de néhány kovakőkéstől és kihegyezett bottól eltekintve ennek nem sok látszatja volt. Akkor mi ösztönözte a hatalmas emberi agy evolúcióját ebben a 2 millió évben? Őszintén szólva, fogalmunk sincsen.

Több tízezer éven keresztül legfeljebb néhány barlangrajzot készítettünk (az anatómiailag modern ember 315 ezer évvel ezelőtt jelent meg Afrikában és 50 ezer évvel ezelőttről találták meg a modern viselkedés első nyomait) aztán történt valami és alig néhány ezer év alatt már a Földre „legveszélyesebb faj” lettünk. Miért nem „használtuk” tízezer és százezer évig az agyunk „képességeit” arra, amire most? Talán okkal. Esetleg egészen másra és máshogy használtuk, és most használjuk rosszul? Mi okozhatta ezt a változást az emberiség történetében?

Vajon miért tűnik úgy, hogy az emberiség egész történelmét végigkíséri valamiféle – nem emberi – entitás árnyéka?

Napjainkban pedig főleg:

„A vadállat feljön a mélységből, az egész föld csodálta a vadállatot.”

Gőgös, káromló szája volt, és hatalmat kapott, hogy negyvenkét hónapig jártassa.

(Jel 13.6)

Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket és győzelmet arasson. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre.

(Jel 13)

A föld lakói, akiknek a neve a világ kezdetétől nincs beírva a megölt Bárány életkönyvébe, mind leborulnak majd előtte.

(Jel 13.9)

(mikrochip)

Elrendelte, hogy mindenkinek, kicsinek és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának jelöljék meg a jobb karját vagy a homlokát, és hogy senki ne adhasson-vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét: nevét vagy nevének a számát.

(Jel 13.18)

Akinek van füle, hallja meg!

De mi, Magyarok választhatunk.
A mi példánkon pedig a többi nép is.
Mi mondhatjuk ki, és mondanunk is kell, hogy
„Jön a világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije!”.

Mert mi védve vagyunk:

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.

(Jel 12.2)

2030-ig egyre több olyan intézkedés, rendelet, szabály, korlátozás jön, melyek bizonyítani fogják a fent leírtakat. El kell dönteni, hogy melyik urat akarjuk szolgálni. Számunkra, Magyarok számára ez nem lehet kérdés.

Napjainkban a „félig-meddig emberek” szeretnék az Égi Hatalmat bitorolni, és hogy hozzájuk igazodjanak az Igazak. E világ pillanatnyi fejedelmének még egy rövid ideig meg van engedve, hogy a segítségével a „félig-meddig emberek” istent játszhassanak. De ők is tudják, hogy van egy náluk sokkal nagyobb erő, amelynél van az igazi Hatalom.

„Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint nekünk, Magyaroknak.
Helyes lenne erősebben kérnünk hathatós oltalmát országunkra.”

„A régiek hallották az Ég szavát.
Hallották, mert ügyeltek rá.
Ezért voltak erősek.”

Címke , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .