TURUL Nemzetség

Az Érmellék kézen fog engem,
Mint szerető szülő a gyermekét.
Közben halkan, ősi titkokról mesél,
És én pontosan értem az üzenetét.

A fennmaradt hagyományok szerint, amikor az egyes törzsek és nemzetségek között felosztották az országot, Érmelléket és környékét a Turul Nemzetség kapta meg.
(Az ún. „Árpád-ház” kifejezést az álnok habsburgok találták ki. Eredeti nevük TURUL NEMZETSÉG volt.)
A Turul Nemzetségbeliek ősi birtokai az Érmelléken feküdtek. Érmelléki birtokai a Gutkeled nemzetség és más középbirtokos kisnemesek birtokai között terültek el.

Atila (Etele-UTU-LU) fiának Aladárnak a vérvonala a Gutkeled nemzetség. (Így már nem is olyan meglepő, hogy Atila hun hadi-népének szállásterülete is itt volt.)

A Gutkeled család évszázadokon keresztül olyan Rákóczikat, Bocskaiakat, Batthányiakat, Dobót, Ady-t adott a nemzetnek akiknek a családfája Aladáron keresztül Atiláig nyúlik vissza.

Ha egy „Árpád-házi”uralkodónak (Csaba királyfi arany ágacskája az „Árpád-ház” vérvonala, azonban Csaba volt a legfiatalabb gyermeke Atilának…) joga volt Magyarország trónjára ülni, akkor egy Gutkelednek kétszeres joga lehetett volna hozzá!

Miért kellett őket elrejteni, átnevezni, kitörölni a krónikákból? Ez a kérdés nagyon összetett. Amiért a Pálos rendet is el kellett fogadtatni a Vatikánnal…

A pilisi királyi/szakrális központban az elrejtést, menekítést már a XII. század elején megkezdték. Azaz az általunk is ismert krónikák keletkezése idején már javában zajlott.

A menekítés a legfontosabb szakrális kincs menekítésére irányult. De mi lehet nagyobb szakrális kincs, mint Atila élő vérvonala? Mi lehet értékesebb, mint a több ezer éves nemesi múlttal, szakralitással rendelkező nemzetségek átmentése a történelem viharában?

De ennek a menekítésnek egy nagy ára volt… lassan már e híres családok leszármazottai is elvesztették a valós eredettudatukat – átmenetileg.

(De mintha ez is benne lett volna abban a nagy pakliban, hogy lesznek majd olyan gondolkodók, kik össze merik rakni a kirakós egyes darabjait, akik mernek szabadon gondolkodni és akik lesznek annyira bátrak, hogy ki merjék mondani a hihetetlent.)

A TURUL NEMZETSÉG EGY VÍZÖZÖN ELŐTTRE VISSZAVEZETHETŐ ISTENI VÉRVONAL, AMELY A KILENC ISTENŐSTŐL KEZDVE, NIMRÓDON ÉS ETELÉN (ATILA) KERESZTÜL TART AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYAINKIG, ÉS A GUTKELEDEKEN KERESZTÜL NAPJAINKIG ÉL. EZ A VILÁG LEGCSODÁLATOSABB NEMZETSÉGE!

TURUL NEMZETSÉG –TURUL MADÁR: TÚLRUL- madár (Földön Túlról – az ÉGBŐL).

ÉGI MADÁR, ÉGI NEMZETSÉG, ÉGI TUDÁS MADARA, ÉGI TUDÁS NÉPE.

Sumérul a TUR-UL jelentése: a FÉNY FIA.

Az ETELE (Atila) szó eredetileg nem mást jelent sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – Nap Ember [Nap Hun] vagyis a Nap Isten Fia.

„Íme, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok BOLDOGASSZONY nevében”:

„Ezek a nemzetségek éppen azért voltak „tiszták”, mert magukat a mennyekből (a sarkcsillagról, az égből, az égen keresztül) eredeztették. Vagyis, legősibb ősük halhatatlan, a halhatatlanok csarnokában – idő felett – örökké élő. Ez adta egy tiszta nemzetségnek a szellemi (és fizikai) erőt.”

A magyarok származása ezért fontos. Égi származás:

Őseink hagyományában a Teremtő Atyát a Nap és a Turul jelképezte, míg párját a Teremtő Anyát, a Hold és a nyolcágú csillag (Vénusz) és a Szarvas. /Szarvaslegeltetőnek is hívták a Vénusz esti megjelenését./

A Teremtő, ezen két minősége, elválaszthatatlan egységet képez. A Boldogasszony egyik jelzője, ezért is a Napba öltözött Asszony, mert a fényét a Teremtő Atyától kapja, ahogy az égi jelképe a Hold is.

Ősi hagyományaink szerint: Atyánk a Turul, Anyánk az arany szarvas. (Naporcájú istenatyánk és Istenanyánk, akinek kezében az ős-örök Lánc, a teremtés LÁNColata (Lánc-lánc Eszter(Isthar)- lánc.) Istenanyánk, a homlokán Holddal ékes Boldogasszony elfoglalta a Földet, Istenatyánk, a Naporcájú pedig a fölső egeket.

A Hagyomány szerint:

„Az Istenség, szitáló ködnél finomabb szellemtestéből sugarakat bocsájta a Föld öt égtájára.

A Sugarak állatokat értek: – Északon medvéket, Keleten lovakat, Nyugaton farkasokat, Délen disznókat, középütt szarvasokat.”

Hét „ÁG”-ról, hét totem állatról esik szó. Az említettekhez társul a Kurul (a kara-ulu = fekete ölyvből alakult szó, a Turul és „a hetedik állat-ős Rókavolt, ez meg is látszik az embereken, a csalafin- tákon!“

„Az Istenség sugarai nem értek minden állatot egyformán. Kibe ennyi szorult, kibe annyi.

E különbözet mindmáig meglátszik az emberfaj utódlásán, meg az is gyakran átüt, hogy minőnémű állat szorult bele. Hetvenhétszer tízezer esztendőbe tellett, míg nemzedékről-nemzedékre alakulván, második lelkük, Isz-ük (eszük) révén emberfélévé tekeredtek.

Az Istenek egymás közelébe irányíták őket, összekeverendő, mert nem ló-embert, farkas-embert, medveembert, disznó-embert, szarvas-embert akartak, hanem embert, ami értelemben meg érzelemben több, mint ezek együttvéve. Össze is keveredtek, de némelyik csak felibe-harmadába.

Máig sok emberben ennek, vagy annak az állatnak természete hatalmaskodik. Antul inkább, mentül jobban csak a föld javai érdeklik.”

Végezetül teremték az embert, s arra rá is faragának, mert Hét ÁG-on próbálkoztak, de abból

CSAK HÁROM ÁG-ON TEKEREDETT HOZZÁJUK MÉLTÓ TEREMTMÉNY.

NÉGY ÁG-ON FELEMÁS LŐN, FÉL MEG HARMAD ÚTON ISTENORCÁJÚ, EMBER MEG BAROM KÖZÖTT ÉS AZOK BÉKEVEREDTEK AZ EMBEREKBE.”

Teremtsünk magunkhoz hasonlatos eleven lelkű életet, ki tovább gondol ágyékán, gyomrán, kinek megsajdul a szíve virágzó KÖRTEFA láttán, csak azért, mert szép.

ÉGI SZÜLEINKHEZ HASONLATOS ELEVEN LELKŰ EMBER, KI TOVÁBB GONDOL ÁGYÉKÁN ÉS GYOMRÁN, KINEK MEGSAJDUL A SZÍVE A VIRÁGZÓ KÖRTEFA LÁTTÁN, CSAK AZÉRT, MERT SZÉP:

Az így teremtett (a Bibliában ez az a bizonyos SÉT-nemzetsége!) nő meg férfi gyönyörködve a virágzó körtefához indultak.

Az Istenek pedig hallván és látván mindezt, összenéztek örvendezve:

– Íme, a vadból ember nemesedett – gyönyörködik a szépben!

A nő meg férfi eközben megérkeztek a fához és tanakodának, miképpeg leend virágból körte.

Hallák ezt az Istenek és még jobban örvendének, mondván:

– Valóban emberré tekeredett a vad! Tudást szomjazik – kedvünket leljük benne!”

„Az IsTENEK-nek tetszett az ember, nőstény, hím egyaránt.

Ég-isten atyánk ködfátyol mögül nézte őket, mert tudta, tüze pusztíthat. Később kék fátylával burkolá körbe a Földet.

Föld-isten anyánk, a homlokán Holddal ékes fejedelemasszony, Boldogasszony képében a körtefa lombja közül szóla hozzájuk:

Kedvesek vagy tok nekem, meg atyátoknak, az Ég Istenének.

HATALMAT ADUNK NEKTEK E FÖLDÖN, – A FÉLIG-MEDDIG EMBEREK HOZZÁTOK IGAZODJANAK, HOZZÁTOK, KIK SEJTETEK, ÉREZTEK, ÉSZLELTEK ÉS TUDTOK!

Ezeket megelőző ember-erény nincsen IsTEN-től.

(Csak kiválasztódott, fölemelkedett élőlények vannak, akiket igyekezetükért kedvelnek az Egek erői.)

Amazok lábatok taposta ösvényeket járjanak, hogy bennük is terebélyesedhessék Istenségünk csirája.

Az első emberek megszeppenve kérdezék:

– Ki vagy te szitáló ködnél finomabb szellemanyagból körtefa lombja közt lebegő szépséges asszony?

– Teremtő anyátok vagyok, az Egy-Örök-Isten Asszony-Fele!

Atyánk a felhők mögül rájuk derülvén szóla:

– Teremtő atyátok vagyok, az Egy-Örök-Isten Férfi-Fele. Tik is két félből vagytok együtt Egy Ember. Ez bennetek, az Ős-Ikerörvény egyensúlya, mely a Nagy Kerék meglódíttatása óta a Létezés biztosítéka. Ez a Rend!”

Égi Szüleink Rendje egyértelmű:

„HATALMAT ADUNK NEKTEK E FÖLDÖN, – A FÉLIG-MEDDIG EMBEREK HOZZÁTOK IGAZODJANAK, HOZZÁTOK, KIK SEJTETEK, ÉREZTEK, ÉSZLELTEK ÉS TUDTOK!”

A TURUL NEMZETSÉGHEZ kell igazodniuk a „félig-meddig embereknek”! „Amazok lábatok taposta ösvényeket járjanak, hogy bennük is terebélyesedhessék Istenségünk csirája.”

A világ jelen őrületéből ez lesz a kiút.

Ezért vagyunk az Égi tudás Népe.
Ezért volt ősapánk a Föld első királya.
Ez a MAGYAROK küldetése:

Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.

Ezért van „nagyhatalmú őrangyalunk:

Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű (TURUL)madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!

A TÁLTOSAINK feladata és joga „A FÉLIG-MEDDIG EMBEREK HOZZÁTOK IGAZÍTÁSA”.

Mert Ők azok, akik ősidők óta átadják a LÁNC-ot, mert ők SEJTENEK, ÉREZNEK, ÉSZLELNEK ÉS TUDNAK!”

A magyarok ősatyja, a Föld első királya, Nimród és mellette a női istenség, Inanna / Ishtar / Boldogasszony. Az istennő és Nimród is „Turulos” koronát visel. Az ábrázolásaikon gyakran látható mellettük egy jelkép: „Toth mágus botja”. (Mágusok, Toth-osok, Táltosok)

A mágikus világkép visszanyúlik az özönvíz előtti korokba, így az emberiség őskultúrája a magyarság révén öröklődött át a vízözön utáni emberiségre. A hagyomány szerint a mágikus tudás Nimród révén került be az özönvíz utáni emberiség világörökségébe.

A mágikus művészetek Nimródtól erednek.

A mágusok, a hét méd törzs egyikét alkották.

A Sumeroknál a KUSOK azok, kikhez „Alászállt a Királyság az Égből”. A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok. A Kusok voltak annak a tudásnak birtokában, amit utódaik, a Mágusok képviseltek, ők később a Médek hét törzsének egyik törzse lettek. („Atila / Etele, a nagy Magyor unokája, a hunok, médek…királya, a földkerekség ijedelme, Isten ostora.”)

Csakis a TÁLTOSOK hozhatják el az őrület felé rohanó emberiségnek az ÉGI KIRÁLYSÁGOT.

A FÉNYES ÚTON érkezett Etele (Atila) kardja; vagyis a fényes úton érkezik a virtus és a tiszta látás egyaránt. (Ennek a két pólusnak egyidejű megjelenését – a magyarság szempontjából – Hunor és Magyar egyidejű megjelenése jelzi.)

A „HÉTVILÁG”: A mennyek országának valamely régiójába tértek vissza a vízözön előtti őseink, valamint ide tér vissza minden egyes ember, aki már ÉLETÉBEN szembenézett a halállal, és legyőzte azt; akár mint harcos, akár mint beavatott tátos, mágus, pap.

TEJÚT-HADAK ÚTJA: ÉGI országút – ezen jár a Göncölszekér. lefelé istennyilával van megrakva, felfelé a halhatatlan hősök lelkei utaznak rajta.

A magyarok bukása mindig akkor volt, amikor a harcosok nem vették észre, hogy az a GÖNCÖLSZEKÉR, az nem más, mint A TÁTOS, a tátosok. Mert a hadak útján nemcsak a hősi halált halt harcosok lelkei utaztak felfelé, hanem a tátos is ezen a fényes úton járt. Mert a tátos maga a „Göncöl szekér”. Jól mondták a régiek: „csak göncöl vállain lehet az öregisten elibe jutni”.

NINCS MAGYAR FELEMELKEDÉS A TURUL NEMZETSÉG NÉLKÜL
és
AZ IGAZI TÁLTOSOK NÉLKÜL.

A TURULNAK ÉS NIMRÓD HOLLÓINAK EGYÜTT KELL SZÁRNYALNIUK.

Az Érmellék volt egykor a „Mágusok lázadásának” helye, Vata táltos szálláshelye, mely össze volt kötve Vatasólymával és más szakrális helyekkel.

Ezeken a helyeken még ma is virágzanak a körtefák, melyek fölött Hollók repülnek.

A világ tengelye fordul, Ármány Nyugatról támad. A rejtezésnek is vége szakad.

Égi Szüleink óvnak bennünket.

A REND visszaáll.

HATALMAT ADUNK NEKTEK E FÖLDÖN, – A FÉLIG-MEDDIG EMBEREK HOZZÁTOK IGAZODJANAK, HOZZÁTOK, KIK SEJTETEK, ÉREZTEK, ÉSZLELTEK ÉS TUDTOK!

Az ÉGI HATALOM legyőzi a Földi Ármányt.

De közben mindenki megmérettetik.

Ezért a magyaroknak „olyan ösvényeket kell járniuk, hogy bennük terebélyesedhessék Istenségünk csirája”, mert csak a „kiválasztódott, fölemelkedett emberek azok, akiket igyekezetükért kedvelnek az Egek erői”.

„Minden Belőled, Te Mindenben.”

Legyünk újra olyanok, amilyenekként Égi Szüleink kedvüket lelték egykor bennünk:

ÉGI SZÜLEINKHEZ HASONLATOS ELEVEN LELKŰ EMBEREK, KIK TOVÁBB GONDOLNAK ÁGYÉKUKON ÉS GYOMRUKON, KIKNEK MEGSAJDUL A SZÍVE A VIRÁGZÓ KÖRTEFA LÁTTÁN, CSAK AZÉRT, MERT SZÉP.


„Minden Belőled, Te Mindenben.”

„Beszéltem, Testvéreim – most a szívemben újra csend és béke honol!”
Ne legyen nyugtalan a szívetek!
Legyenek fényesek a nappalaitok és csendesek az éjszakáitok!

-a „fogadós”-

Címke , , , , , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

véleményem:

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .