TÜKRÖZŐDÉS

(TÜNDÖKLÉS, vagy sötétség?)

„Íme, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok BOLDOGASSZONY nevében”:

A világ távoli régióiban élő népek olykor hasonló képekben valami régi tudást közvetítenek felénk. A különböző népek hitregéi szerint valóságunk a fény letükröződése által alakult ki: az ősgondolat letükröződik a földre, a földiek az égi dolgok másolatai. Az éginek nevezett fény törvénye uralkodik a látható világban is. A letükröződés által minden egységben létezik, akár egy körben. A látható földi dolgok a láthatatlan erők tükörképei. Az égihez sorolt ősképek a földön fizikai formát vesznek fel. A létezés terében minden a fény hullámtermészete szerint történik. A létezés rendalapú rendszerének köszönhetően a természetfeletti hatás a földinek mondott természetesben is fellelhető.

Szőcs Katalin

A Kárpát-medencében őshonos ez a tudás.

Szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el nem vehet: népművészetünk ősi titka. Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta örökség ez, melynek egyetlen tulajdonosa a Magyar, bárhol éljen is.

Wass Albert

Az igazság egyszerű, kör alakú (ami négy részre van osztva = körosztós) akár a tükör. (A víztükörben látják meg a lányok az Igazságot, hiszen nekik adatott az „Ős-sejtés”.)

A mezopotámiai agyagtáblák rajzolatain Inannával ábrázolták az anyaelvű lét terének tükörtermészetét. Inanna jobb és bal oldalán ugyanazok az emberek és állatok sorakoznak fel. Inanna mondja magáról a Gilgames eposzban: A jobb oldalt ballá teszem, A bal oldalt jobbá teszem, A feketét fehérré teszem, A fehéret feketévé teszem.

Ménrotnak volt egy Ankisza nevű felesége, kitől két fia született: az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták.

Ankisza nevének sumer jelentése: „Ég-Föld szülte”

(A szeplőtelen istennő a szkíta népek ősi Földanyáját testesítette meg és kapcsolatba hozható a mi Boldogasszony kultuszunkkal. A sumér Inanna szerepével is azonosítják, míg mások Istár megfelelőjét látják benne. A templomait általában vizek – források, folyók – mellé építették. Számtalan hidat, kastélyt és más épületet a mai Iránban, Közép-Ázsiában, Afganisztánban és a kaukázusi országokban egyik nevével (doktar, vagyis szűz) fémjeleznek, ami Anahitára utal. Ő volt a földi világ ura, erre utal az Ardvi Szura Anahita Sahr Banu neve, mely nem mást jelent, mint a Föld Ura. Ő az, aki az Ég és a Föld között közvetít. Ő Anahita, az Anunnakik nyelvén: Inanna.)

A magyar hagyományban nő és férfi az égi rend szerint fekszik. A sírba tett tárgyak is fordítva vannak elhelyezve: ami életében jobb oldalon volt – gömb, buzogány – balra kerül, ami a bal oldalán volt – fokos, ostor, kard, bot – a jobb oldalra tevődik.


A regékben a telehold vagy a nap pitvara az istennő tükre. Népi hagyományunkban az égi és földi világ, illetve a fényes és fénytelen Tündér Ilona tükrének jellemzőiben található meg. (Ezért kapcsolódott annyi félelem a tükör eltöréséhez. Mintha a törött tükör az isten(nő) kegyének elvesztését vagy lélekvesztést jelentene.)


Az ókortól kezdve ég és föld viszonyában a napkorong vagy levegő az égi erőt, a holdsarló a vizes földet képjelezi. A napkorong és holdsarló együttese régi tudást hordoz magában. A Hold régi a Földanya égi jele. A keleti népek szakrális képjeleként a holdsarló tartja a napkorongot.


A földi életnek van napkoronggal jelzett fényes és holdsarlóval jelzett fénytelen oldala. A regékben a telehold vagy a nap pitvara az istennő tükre.

Szőcs Katalin

A tükör nem hazug. De hazug a szem, mely a tükörbe tekint.

Mikszáth Kálmán

Tükörbe nézni kockázatos dolog. Arcod olyan, mint az előhívott kép: minden rajta van. Az is, amit önmagadban letagadtál. Az is, amit az élet írt rá. Sorsod maszkmestere nagy munkát végzett: így néz ki az életszereped, amit magaddal hoztál és régóta játszol. Egy valaki nincs rajta. TE nem vagy rajta. Az Önvalód. Ezért nézed magad a tükörben ismerős idegenként.

Müller Péter

A víznek önmagában nincs színe, a körülötte lévő világ színezi meg, az ég, a környezet tükröződése; a víz sosem csak víz. A víz magával ragadja és felkavarja mindazt, amivel kapcsolatba kerül. A víz humusz, homok, agyag, plankton. A víz annak a fenéknek a színét veszi fel, amelyet elborít. A víz a világot tükrözi.

Maja Lunde

A tibetieknél piros színnel jelölik a földnek megfelelő holdhatást, és kékkel az éginek megfelelő naphatást. Együttes hatásuk hozza létre az egyensúlyt, a harmóniát. A hun és rokon népek hitregéiben megtalálható az egymással harcban álló kék és vörös bika viadala.

Szőcs Katalin

Napbaöltözött Nagyboldogasszony Anyánk csak nézte, nézte véget nem érő küzdelmüket, férje őrlődését. Szitáló ködnél finomabb szellemanyagából vízirózsa kelyhében leánnyá testesült. Aranyos hajából ostort fonván, csépölte, ütötte, verte a piros bikát, mígnem annak térde megcsuklott. A küzdelmet föladván, elvágtatott Nyugat felé. Ez a hetedik nap utolsó órájában volt, Újhold idején.


(Minden olyan esetben, amidőn a szakrális témájú mítoszok összeegyeztethetetlenek az értelemmel – pontosan eme összeegyeztethetetlenség által –, arra szólítanak fel, mondhatni azt követelik, hogy ne szó szerint értelmezzük őket, hanem kutassuk fel, s fejtsük meg rejtett értelmüket… Amikor a jelentés oda nem illően van kifejtve, remény nyílik arra, hogy az emberek a szavak közönséges értelmét félreteszik, és a tiszta intelligencia eljut a minden létezőn túli istenek eltérő természetének megértéséig.

Julianus Flavius Római Imperátor – „apostata” – a „hitehagyott”

„EZT AFFÉLE HERMENEUTIKAI ALAPELVKÉNT KELLENE ALKALMAZNIUK MINDAZOKNAK, AKIK ŐSI MITOLÓGIÁKAT ÉS TEOLÓGIÁKAT TANULMÁNYOZNAK.”)

EZ A TÖRTÉNET, PERSZE, NEM ÉRT VÉGET, A MAI NAPIG TART A TÉR-IDŐBEN, MELYBEN EGYIK KULTÚRKORSZAK VÁLTJA A MÁSIKAT, DE A LÉNYEG MIT SEM VÁLTOZOTT: A NAP ARCÚAK KÜZDENEK A FEKETEFEJŰEKKEL, A VILÁG VILÁGOSSÁGA A VAKVILÁGGAL.

A sumérek fekete fejűeknek nevezték azokat, akik nem fogadták el az égi bölcsesség irányítását. A fekete fejű jelképezi a sötét lelkűséget, a homályos szellemiséget. Feketefejű, mert eltűnik a feje körül a fénylő aura, amit a középkorban, még „látó” beavatottak glóriaként ábrázoltak.

A jólelkű sumerek nem ismerték a gonoszságot, a cselvetést, a csalást és a bűnt úgy általában, hiszen vallásuk és Istenképük teljesen nélkülözte ezeket a tulajdonságokat. Azonban a Sumerba befogadott feketefejűek visszaéltek a sumer vendéglátók szeretetével és szemet vetettek azok házára, szépen művelt földjeire. A feketefejűek cselvetésének áldozata lett a mágus-pap-király, akinek utódja feketefejű gyilkosa lett. Ennek az alantas vágyaktól vezérelt, műveletlen népnek az inváziójával a sumérek nem tudtak mit kezdeni, ugyanis ez a teokratikus vezetésű, szellemi-lelki irányítású társadalom felkészületlen volt a morális züllés, és az érzéki vágyaktól vezérelt erőszak ellen.

Az, hogy milyen volt – ÉS MILYEN MOST IS – ez a feketefejű „moralitás”, mely az emberi kapcsolatokat ezután irányította, kiderül az általuk alkotott isten képből, mert amilyen az istenkép, olyan a világkép és az emberkép: A feketefejűek megbuktatják a mágus-pap-királyok teokratikus uralkodását, és megszületik egy új felfogás, új rend, új szellemiség, de az addig létező moralitás és lelkiség nélkül.

EZ A MÉTELY MÉRGEZI MA IS A MAGYARSÁGOT!

EGYETLEN IGAZ (KI)ÚT VAN A VILÁG ŐRÜLETÉBŐL:

VISSZATÉRÉS A HAGYOMÁNYHOZ ÉS AZ ŐS-TUDÁSHOZ!

A világ-, Magyarország- és a saját életünk kerekének tengelyét is ki kell cserélni, hogy a tiszta tudat működtesse. A moralitás-, és lelkiség nélküli szellemiséget (RENDetlenséget) fel kell váltania a szakrális hierarchiának.

A MAGYAR NAPSZEKÉR (LÉLEKKOCSI) „tengelyében” az igazságnak, érdemnek, jellemnek, tisztességnek, morálnak kell lennie, vagyis vissza KELL térnünk a Hagyományhoz és az Ős-Tudáshoz!

HA MEGÉRIK A TANÍTVÁNY, MEGJELENIK A MESTER.
Ez a sorrend. Méltókká kell válnunk!

A magyar jogrendet a szkíta erkölcshöz kell újra igazítani. A feketefejűektől származó hazug „Alkotmányokat” ki kell dobni. (Lehet-e mérgezett kútból tiszta vizet meríteni?)

Jelenleg minden jogot elbitorolnak a Magyar Nemzettől.

Nemzetünket becsapják, kivéreztetik, kifosztják és pusztítják.

Már az állam is megszegi a saját „törvényeit”.
(A pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak, végrehajtók és közjegyzők által kiuzsorázottaknak, rendőröknek, nyugdíj megtakarításuktól megfosztottaknak, kilakoltatottaknak a saját államukkal kellene megharcolniuk, olyan ügyekben, melyekben minden joguktól megfosztják őket a feketefejű szabályok.)

Olyan „törvényeket” és „szabályozókat” hoznak, amiket lassan már csak a „beavatott” jogászok, könyvelők, adószakértők, számítógép programozók, informatikusok értenek. Az átlagember ezeket már nem érti, csak próbálja követni és betartani az egyre őrültebb és álnokabb szabályokat. Aki még tudja, követi a digitalizációs elmebajba terelésünket, amiben a gépek és kütyük és az ezekre épülő lelketlen rendszerek egyre „okosabbak” lesznek, miközben az embereket egyre butábbá züllesztik (például az oktatás atomjaira züllesztésével, de persze a feketefejűek elit oktatást kapnak és elit munkahelyeket, hogy leuralhassák az irányítást. Teszik mindezt vallásnak álcázott faji felsőbbrendűségi alapon megszerzett „joggal”.) hogy már ne is értsék a rendszer működését, csak kövessék a parancsokat.

Az egész rendszer feketefejű. Minden párt, minden politikus, minden „hatóság” (minden tüntetés, pl.: „kockásinges” pedagógusok, meg félrevezetett diákok) általuk vezérelt.

A naiv, tiszta Magyar Lélek „sem ismeri a gonoszságot, a cselvetést, a csalást és a bűnt úgy általában, hiszen Ős-Tudásunk és Igazi Istenképünk teljesen nélkülözi ezeket a tulajdonságokat”.
A befogadott feketefejűek visszaélnek vendégszeretetünkkel és szemet vetettek házainkra (népszámlálás ürügyén felmérték, mert nem elég az uzsorájuk miatt kilakoltatottaktól elvett mennyiség) vizeinkre, szépen művelt földjeinkre.
A feketefejűek cselvetésének áldozata a magyar nép.
Ez az egykor nagy tudású, büszke, istenszerető, szabad, áldva vert, vagy verve is áldott ŐSI NEMZET.

(Ha mindegyik oldalt ugyanazon erők uralják, akkor már nem is számít, hogy melyiket választjuk? Ha a dialektikus rendszeren belül maradunk, akkor majdnem mindegy, mindkét választás rossz. Viszont, a lényeget tekintve nagyon nem mindegy. Mindig van lehetőség az igaz, a helyes választására, de általában a felkínált lehetőségeken kívül kell keresnünk azt!)

Az egész feketefejű szabályokon alapuló feketefejű rendszert kell szemétre dobnunk (a kiszolgálóikkal együtt) és Tiszta, Érthető, Égi mintán alapuló, Igaz REND-SZERT kell felépítenünk. Ehhez viszont kell Hunor És Magor testvéri szeretete és összefogása, a harcos ereje, az Égiek áldása, a szakralitás teljes irányítása.

Kíméletlen őszinteséggel kell megtagadni a sátáni, feketefejű törekvéseket végre.

„Az Igazság keresése egy hazug világ egyensúlyát mindenképpen megbontja.”

El kell utasítani a hazug istent. „Mert jön e világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije!”

„Ha a nép elfordul saját Védelmező Istenétől és ahelyett más nép védelmező istenét imádja, aláveti magát ama népnek is, melynek istenét elfogadta.”

Amikor és aki elfogadta, az vetette alá a MAGYARSÁGOT!

A MI ŐSAPÁNK NIMRÓD, és nem Ábrahám, ezért NAPATYÁNK és NAPBAÖLTÖZÖTT NAGYBOLDOGASSZONYUNK van, Jehovához SEMMI KÖZÜNK!

Mi nem hittérítők, hanem tanítók vagyunk. A Tanító mindazokat tanítja, akik kíváncsiak rá. Sosem erőszakos. A Tanító tudja, hogy a tudást nem erőszakolhatja rá senkire. Tehát nem félelmetes. Csak az fél, aki nem akarja, hogy tudj. Annak szemében azonban nem szálka, hanem gerenda a Tanító. MOST PEDIG MÁR A VILÁGOSSÁGNAK KELL KÖVETKEZNIE.

Bodor Ernő

Azután egy hatalmas jelkép tűnt föl az égen: egy asszony, akinek a Nap volt a ruhája, lába alatt a Hold, a fején pedig korona tizenkét csillagból.


A régiek hallották az Ég szavát.
Hallották, mert ügyeltek rá.
Ezért voltak erősek.

Címke , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .